Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Anh Dũng
  Ngày gửi: 10h:54' 29-07-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 833
  Số lượt thích: 0 người
  Warm up
  Can you name the Vietnamese titles of the following films?
  Gone with the wind
  Lion King
  Titanic
  Home alone
  Harry potter
  Mummy returns
  (Cuốn theo chiều gió)
  (Vua sư tử)
  (Ở nhà một mình)
  (Xác ướp trở lại)
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  Unit 13: Films and cinema
  Period 1: Reading
  I>Before you read.
  cinema
  Romantic films
  Action film.
  Detective
  Horror film.
  Science
  Fiction film
  Comedy.
  Thriller.
  Cartoon
  Science
  Fiction film
  Kinds of films
  Unit 13: Films and Cinema.
  Unit 13 : Films and Cinema
  I>Before you read.
  New words
  sequence [`si:kwəns] (n)
  still [stil] (adj)
  Decade [`dekeid] (n) :
  Film maker (n) :
  Motion [`mou∫n] (n)
  Character [`kæriktə] (n)
  Spread to [spred] (v)
  một chuỗi
  tĩnh , đứng yên.
  thập kỷ

  nhà làm phim
  Chuyển động , di động

  nhân vật
  lan truyền/ lan sang
  II> While you read
  You are going to read about the history of cinema.

  Task 1:Find the word in the passage that can match with the definition on the
  right column.

  Film making industry.

  2. Series of related events or actions.

  3. A period of ten years.

  4. Quickly and in a short time

  5. Part of a film.

  6. A person in a film.

  Cinema

  Sequence

  Decade

  Rapidly

  Scene

  Character


  Unit 13 : Films and cinema.
  Task 2 work in pairs. Answer these questions.

  When did the history of cinema begin?

  2. What did scientists discover at that time.

  3. Did films in the early days have sound?

  4. When were audiences able to see long films?
  5. When was sound introduced?

  6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced
  by spoken ones?

  In the early nineteenth century
  At that time the scientists discovered that when a sequence of still pictures
  was set in motion, they could give the feeling of movement.
  No they didn’t

  In the early 1910s.
  At the end of the 1920s

  The musical cinema.

  Unit 13: Films and cinema.
  Task 3. Read the passage one more time and find the most
  suitable tile for it.
  A. The story of a Film Maker.
  B. A Brief History of Cinema.
  C. The History of the Film Industry.

  Answer : B ( the passage briefly presents the development of the
  cinema from the old silent films to musicals.)

  Unit 13 : Films and Cinema
  III> After you read.

  You are going to work in groups and talks about the history of cinema,
  using these Cues below: 19 century, 1905, 1910s, 1915, 1920s.
  19 century
  1905
  1910s
  1915
  1920s
  Films were about 5-10 minutes long
  ( longer than early films which lasted only
  one minute)

  The first long films were made.
  Films became even longer and better.
  Cinema were first built
  Sound was introduced and old silent
  Films were replaced by the spoken ones
  Avatar
  bai nay co phien am, hay day
  Avatar
  hay ak
  No_avatarf

  cam on

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng