Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tao Thu Ha
  Ngày gửi: 20h:33' 28-12-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 988
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1 :
  KIỂM TRA BÀI CŨ :
  Định nghĩa oxit ?
  Có thể phân chia oxit thành mấy loại ?
  - Cho mỗi loại hai ví dụ minh họa .
  Câu 1 :
  - Oxit l h?p ch?t c?a hai nguyn t? trong dĩ cĩ m?t
  nguyn t? l oxi .
  - Cĩ th? phn chia oxit lm hai lo?i : oxit axit v oxit bazo .
  TRẢ LỜI :
  Câu 2 :
  Cho các oxit có công thức hóa học sau :
  a) SO3 b) N2O5 c) CO2
  d) Fe2O3 e) CuO g) CaO
  Những chất nào thuộc loại oxit bazơ , những
  chất nào thuộc loại oxit axit ?
  ? Oxit axit : a) SO3 ; b) N2O5 ; c) CO2
   Oxit bazơ : d) Fe2O3 ; e) CuO ; g) CaO
  KIỂM TRA BÀI CŨ :

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  a) Cho một lượng nhỏ Kali pemanganat (KMnO4) thuốc tím vào ống nghiệm , dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn . Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm .
  Nhận xét hiện tượng và giải thích
  Đó là chất khí oxi
  Chất khí sinh ra trong ống
  nghiệm làm que đóm bùng
  cháy là chất khí gì?

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Ngoài khí oxi(O2) sinh ra, trong phản ứng còn có 2 chất mới được tạo thành nữa là K2MnO4 và MnO2 .
  Em hãy viết phương trình hóa học điều chế oxi từ KMnO4 ?
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  t0
  2
  Thí nghiệm:
  b) Đun nóng Kali clorat KClO3 ( chất rắn , màu trắng ) trong ống nghiệm , cũng có khí oxi thoát ra theo phương trình hóa học sau :
  b) KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  Nếu trộn thêm bột mangan (IV) oxit MnO2 với KClO3 thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.Tại sao?
  MnO2 : là chất xúc tác

  Quan sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ?
  Giải : 2 cách
  Cho oxi đẩy nước .
  Cho oxi đẩy không khí

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  b) KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  khí oxi nặng hơn không khí .
  khí oxi không tan trong nước .

  THÍ NGHIỆM : ĐIỀU CHẾ VÀ THU KHÍ OXI
  ( Mời các em xem phim minh họa )
  Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí
  Thu khí oxi bằng cách đẩy nước

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  b) KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  2) Những chất như thế nào có thể được dùng làm nguyên liệu để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ?
  Gi?i : Khí oxi du?c di?u ch? b?ng cch dun nĩng nh?ng h?p ch?t giu oxi v d? b? phn h?y ? nhi?t d? cao nhu : KMnO4 v KClO3
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:


  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  b) KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:

  Trả lời :
  N2 , O2 , …
  Trả lời :
  Không khí hoặc nước
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí .


  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí

  Sản xuất khí oxi từ không khí :
  Tháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
  Ôxi bay hơi ở nhiệt độ -1830C
  Nitơ bay hơi ở nhiệt độ -1960C
  Không khí lỏng
  Van điều chỉnh
  ống ruột gà
  Bể bốc hơi
  Không khí nén

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí (sgk)
  2/ Sản xuất khí oxi từ nước .

  H2O
  H2 + O2
  2
  2
  đp
  Bài tập củng cố:
  Bài tập 1 (trang 94 SGK)
  Những chất nào trong số những chất sau đây được dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
  a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4
  d) CaCO3 e) không khí g) H2O
  Giải:
  Những chất được dùng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là :
  b) KClO3 và c) KMnO4
  1
  1
  1
  3
  2
  2
  a)Hy di?n vo ch? tr?ng cc c?t ?ng v?i cc ph?n ?ng sau:
  b) Nh?ng ph?n ?ng hĩa h?c trn dy du?c g?i l ph?n ?ng phn h?y , v?y cĩ th? d?nh nghia ph?n ?ng phn h?y l gì ?

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí (sgk)
  2/ Sản xuất khí oxi từ nước .

  H2O
  H2 + O2
  2
  2
  đp
  III) Phản ứng phân hủy:
  1)Định nghĩa: Phản ứng phân hủy là phản
  ứng hóa học trong đó một chất sinh ra
  hai hay nhiều chất mới .
  2)Ví dụ:
  CaCO3 CaO + CO2
  Ghi nhớ: (SGK)
  Vận dụng
  Phản ứng (1); (3); (5) thuộc loại phản ứng nào đã học? Vì sao?
  Phản ứng phân hủy
  Phản ứng phân hủy
  Phản ứng (1); (3); (5) thuộc loại phản ứng hóa hợp, vì chỉ có 1 chất mới được tạo thành từ hai chất ban đầu.

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí (sgk)
  2/ Sản xuất khí oxi từ nước .

  H2O
  H2 + O2
  2
  2
  đp
  III) Phản ứng phân hủy:
  1)Định nghĩa: Phản ứng phân hủy là phản
  ứng hóa học trong đó một chất sinh ra
  hai hay nhiều chất mới .
  2)Ví dụ:
  CaCO3 CaO + CO2
  Ghi nhớ: (SGK)
  Bài tập 4: Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được :
  a) 48g khí oxi .
  b) 44,8 lít khí oxi ( đo ở đktc)
  Bài tập 4: Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được :
  a) 48g khí oxi.
  b) 44,8 lít khí oxi (đo ở đktc).

  Tiết 41:
  ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
  PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
  I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
  1/Thí nghiệm:
  Phương trình hóa học :
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
  2
  t0
  KClO3 KCl + O2
  2
  2
  3
  2/Kết luận : (SGK)
  + Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí .
  - Cho oxi đẩy nước .
  II) Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:
  1/ Sản xuất khí oxi từ không khí (sgk)
  2/ Sản xuất khí oxi từ nước .

  H2O
  H2 + O2
  2
  2
  đp
  III) Phản ứng phân hủy:
  1)Định nghĩa: Phản ứng phân hủy là phản
  ứng hóa học trong đó một chất sinh ra
  hai hay nhiều chất mới .
  2)Ví dụ:
  CaCO3 CaO + CO2
  Ghi nhớ: (SGK)
  DẶN DÒ:
  -H?c bi .
  -Lm bi t?p: 2, 3, 5, 6 tr. 94 SGK.
  -Chu?n b? bi :
  "Khơng khí v s? chy "
  No_avatar
  bai giang rat hay va tot nua mong chi gui bai giang len nhieu hon nuaHôn
  No_avatarf

  mong co gui nhieu bai giang hay nua.bai giang tuyet

  No_avatarf

  em cảm ơn

   
  Gửi ý kiến