Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  sinh học đại cưong chưong 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ĐH CT
  Người gửi: Lê Duy Khánh
  Ngày gửi: 20h:19' 01-01-2010
  Dung lượng: 14.9 MB
  Số lượt tải: 215
  Số lượt thích: 1 người (hnil cv lee)
  1
  CHƯƠNG 2
  GIẢNG VIÊN: NGÔ THANH PHONG
  NĂM 2008
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
  KHOA KHOA HỌC – BỘ MÔN SINH HỌC
  SỰ SINH SẢN
  CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
  2
  NỘI DUNG GIÁO TRÌNH
  I. SINH SẢN VÔ TÍNH
  II. SINH SẢN HỮU TÍNH
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT
  3
  SINH SẢN VÔ TÍNH
  4
  I. SINH SẢN VÔ TÍNH
  1. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT?
  2. SINH SẢN VÔ TÍNH TRONG TỰ NHIÊN
  Từ một phần của cây mẹ → cây con
  → SSVT hay SINH SẢN DINH DƯỠNG
  - SSVT từ rễ, thân, lá
  SSVT từ phôi sinh dưỡng
  SSVT từ cầu hành
  3. ỨNG DỤNG SSVT Ở TV TRONG NÔNG NGHIỆP
  - Giâm cành - Chiết cành
  Ghép cành - Cấy mô
  5
  I. SINH SẢN VÔ TÍNH (tt)
  HÌNH ẢNH SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT?
  6
  I. SINH SẢN VÔ TÍNH (tt)
  HÌNH ẢNH SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT?
  7
  II. SINH SẢN HỮU TÍNH
  8
  CHÚ Ý MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG SSHT
  GIAI ĐOẠN GIAO TỬ THỰC VẬT – ĐƠN BỘI (n)
  SỰ XEN KẺ THẾ HỆ
  II. SINH SẢN HỮU TÍNH
  GIAI ĐOẠN BÀO TỬ THỰC VẬT – LƯỠNG BỘI (2n)
  HOA TRẦN, HOA ĐƠN PHÁI, HOA LƯỠNG PHÁI…
  9
  II. SINH SẢN HỮU TÍNH (tt)
  TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN SINH SẢN
  HOA: CHỒI CÀNH PHÁT TRIỂN HẠN ĐỊNH, MANG CÁC LÁ BIẾN ĐỔI ĐỂ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG SINH SẢN
  10
  1. TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN SINH SẢN (tt)
  CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOA
  11
  CHỨC NĂNG CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOA
  TRÀNG HOA: Nhiều cánh hoa → Bảo vệ, dẫn dụ côn trùng
  ĐÀI HOA: Nhiều lá đài → Bảo vệ, quang hợp
  1. TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN SINH SẢN (tt)
  BỘ NHỤY ĐỰC: Nhiều tiểu nhụy (mỗi tiểu nhụy gồm chỉ nhụy và bao phấn) → Tạo giao tử đực
  BỘ NHỤY CÁI: 1 hay nhiều nhụy (mỗi nhụy có bầu noãn, vòi nhụy và nướm → Tạo giao tử cái, trái
  12
  2. QUANG KỲ
  VÀ SỰ TRỔ HOA
  13
  CHÚ Ý MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  CÂY NGÀY DÀI: Trổ hoa vào mùa hè
  CÂY NGÀY NGẮN: Trổ hoa vào mùa xuân và thu
  2. QUANG KỲ VÀ SỰ TRỔ HOA
  CÂY TRUNG TÍNH: Không bị ảnh hưởng ngày đêm
  14
  2. QUANG KỲ VÀ SỰ TRỔ HOA (tt)
  CÂY ĐÊM NGẮN
  15
  2. QUANG KỲ VÀ SỰ TRỔ HOA (tt)
  CÂY ĐÊM DÀI
  16
  2. QUANG KỲ VÀ SỰ TRỔ HOA (tt)
  CÂY NGÀY NGẮN
  17
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
  18
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ
  a) SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ ĐỰC: TRONG BAO PHẤN
  Mẫu bào giảm phân
  → Tứ bào tử
  → mỗi tứ bào tử có nhân n phân cắt
  → Hạt phấn 2 nhân (1 nhân sinh dục và 1 nhân sinh dưỡng)
  19
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ (tt)
  20
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ (tt)
  21
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ (tt)
  b) SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ CÁI: TRONG BẦU NOÃN
  Bào tử nang giảm phân
  → 4 đại bào tử đơn bội (3 hoại đi), có 1 phân cắt nhiều lần
  → Túi phôi có 7 tế bào với 8 nhân đơn bội
  22
  3. SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ (tt)
  b) SỰ PHÁT SINH GIAO TỬ CÁI (tt):
  Túi phôi có 7 tế bào với 8 nhân đơn bội, bao gồm:
  1 tế bào có 2 nhân cực
  1 trứng ở đầu túi phôi
  2 trợ cầu ở 2 bên trứng
  3 đối cầu
  23
  4. SỰ THỤ PHẤN
  VÀ SỰ THỤ TINH
  24
  4. SỰ THỤ PHẤN VÀ SỰ THỤ TINH
  a) SỰ THỤ PHẤN
  Sự thụ phấn xãy ra khi hạt phấn rơi lên nướm của bộ nhụy cái

  Chú ý các khái niệm:
  Tự thụ phấn
  Thụ phấn chéo (giao phấn)
  Thụ phấn nhân tạo
  25
  a) SỰ THỤ PHẤN
  Động vật giúp thụ phấn
  26
  4. SỰ THỤ PHẤN VÀ SỰ THỤ TINH (tt)
  b) SỰ THỤ TINH
  Sau khi thụ phấn, hạt phấn nẩy mầm tạo ống phấn (nhân sinh dưỡng kéo dài ống phấn) vào túi phôi, nhân sinh dục phân cắt tạo 2 tinh trùng.
  Sự thụ tinh ở thực vật còn được gọi là thụ tinh “đôi” hay “kép”, gồm 2 quá trình diễn ra song song.
  1 tinh trùng + Trứng → Hợp tử 2n → Phôi
  1 tinh trùng + 2 nhân cực → Hợp tử 3n → Phôi nhủ
  Hột
  27
  5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI, HỘT VÀ TRÁI
  28
  5. SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI, HỘT VÀ TRÁI
  a) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI
  Hợp tử 2n phân cắt → Tế bào ngọn và tế bào gốc → Phôi và dây treo → Cây mầm (Chồi mầm, thân mầm, lá mầm và rễ mầm.
  b) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỘT
  Khi phôi và phôi nhũ ngừng phát triển sẽ tạo thành hột trưởng thành, có vỏ hột bao bọc.
  29
  5. SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI, HỘT VÀ TRÁI (tt)
  c) SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI
  Trái được tạo thành do bầu noãn hoặc từ các thành phần khác của hoa
  CHÚ Ý MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  + Quả đơn
  + Quả kép: Hợp quả (1 hoa có nhiều bầu noãn) và Đa quả (1 phát hoa có nhiều hoa)
  + Quả thật và Giả quả
  + Bầu noãn thượng – hạ - trung
  + Quả mập và quả khô
  30
  III. SỰ PHÁT TÁN
  CỦA HỘT
  31
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  32
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  33
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  34
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  35
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  36
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  37
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  38
  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT (tt)
  SỰ PHÁT TÁN TỰ NHIÊN
  39
  NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

  I. SỰ SINH SẢN VÔ TÍNH
  SSVT là gì? Ứng dụng trong nông nghiệp

  II. SỰ SINH SẢN HỮU TÍNH
  Các thành phần của hoa và chức năng; Quang kỳ; Sự phát sinh giao tử; Sự thụ phấn và thụ tinh; Các kiểu trái

  III. SỰ PHÁT TÁN CỦA HỘT
  Các nhân tố giúp hột phát tán
   
  Gửi ý kiến