Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Đạt
Ngày gửi: 22h:35' 14-10-2008
Dung lượng: 380.0 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Môn toán lớp 5
Kiểm tra bài cũ
Tính giá trị biểu thức:
29.8 x 0.2 + 13.4
192.4 x 2 x 4.7
= 5,96 + 13,4
= 19,36
= 384,8 x 4,7
= 1808,56
Bài 1 Chuyển thành phép nhân rồi tính:
a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg
= 6,75kg x 3
= 20,25kg
b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x3
= 7,14m2 x (1 + 1 + 3)
= 7,14m2 x5
= 35,7m2
c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3
= 9,26dm3 x (9 + 1)
= 9,26dm3 x 10
= 92,6dm3
Bài 2 Tính:
a) 3,125 + 2,075 x 2
b) (3,125 + 2,075) x 2
= 3,125 + 4,15
= 7,275
= 5,2 x 2
= 10,4
Bài3: Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77515000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3% thì đến năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?
Bài giải
Số dân nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:
77515000 : 100 x 1,3 = 1007695 (người)
Số dân nước ta tính đến cuối năm 2001 là:
1007695 + 77515000 = 78522695 (người)
Đáp số: 78522695 người
Bài 4: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB
Bài giải
Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:
22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)
Thuyền máy đi từ bến A đến bến B hết 1giờ 15phút hay 1,25giờ
Độ dài quãng sông AB là:
24,8 x 1,25 = 31 (km)
Đáp số: 31km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian
S = v x t
 
Gửi ý kiến