Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thanh
  Ngày gửi: 14h:57' 16-01-2010
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 1808
  Số lượt thích: 5 người (Bùi Mỹ Hoa, Dương Thị Ngân Giang, harry potter, ...)
  Nhiệt liệt Chào mừng

  các thầy cô giáo Về dự

  hội giảng GVG cấp cơ sở
  Điền Xá, ngày 19 tháng 01 năm 2010
  Kiểm tra bài cũ
  ? Nêu yêu cầu tìm hiểu đề và lập ý cho bài văn nghị luận?
  Yêu cầu tìm hiểu đề là xác định đúng: vấn đề, phạm vi,
  tính chất của bài nghị luận.
  Lập ý bao gồm: xác định luận điểm (luận điểm chính và
  luận điểm phụ), tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn.
  Bố cục và phương pháp lập luận
  trong bài văn nghị luận
  I/. Lí thuyết
  Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận
  1.1, Phân tích ngữ liệu:
  - Văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"
  (Hồ Chí Minh)
  Tiết 83
  (1)
  Dân ta có một lòng
  nồng nàn yêu nước
  Lịch sử ta đã có
  nhiều cuộc kháng
  chiến vĩ đại...
  Đồng bào ta ngày
  nay cũng rất xứng
  đáng
  Bổn phận của
  chúng ta...
  truyền thống
  quý báu
  Bà Trưng
  Bà Triệu...
  từ ... đến...
  từ ... đến...
  từ ... đến...
  giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo,
  làm cho tinh thần yêu nước... kháng chiến.
  mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng... lũ cướp nước
  chúng ta phải ghi
  nhớ...
  đều giống nhau nơi lòng yêu nước
  (2)
  (3)
  I
  II
  III
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  * Nhận xét:
  * Văn bản gồm 3 phần: P1: đoạn 1
  P2: đoạn 2 và đoạn 3
  P3: đoạn 4.
  * Các câu văn thể hiện luận điểm trong văn bản:
  + Đoạn 1: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
  + Đoạn 2: Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.
  + Đoạn 3: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.
  + Đoạn 4: Bổn phận của chúng ta...
  Lịch sử ta đã có
  nhiều cuộc kháng
  chiến vĩ đại...

  Luận điểm phụ
  Thân bài

  Luận điểm xuất phát
  Mở bài
  Dân ta có một lòng
  nồng nàn yêu nước
  Đồng bào ta ngày
  nay cũng rất xứng
  đáng

  Luận điểm phụ
  Thân bài
  Bổn phận của
  chúng ta...

  Luận điểm kết luận
  Kết bài
  * Cách sắp xếp, trình bày các luận điểm, luận cứ:
  - Mối quan hệ hàng ngang:
  + Hàng ngang thứ 1 lập luận theo quan hệ nhân quả:
  Lòng yêu nước
  Truyền thống
  Sức mạnh
  + Hàng ngang thứ 2 lập luận theo quan hệ nhân quả:
  Lịch sử
  đã chứng tỏ...
  Bà Trưng
  Bà Triệu
  Chúng ta phải
  ghi nhớ
  + Hàng ngang thứ 3 lập luận theo quan hệ tổng - phân - hợp:
  Đưa ra
  nhận định
  Dùng dẫn
  chứng minh
  Kết
  luận
  + Hàng ngang thứ 4 lập luận theo quan hệ suy luận tương đồng:
  Từ truyền thống
  Suy ra bổn phận
  của chúng ta
  Mối quan hệ theo hàng dọc được tác giả trình bày và dẫn dắt như thế nào?
  - Hàng dọc có kết cấu là những suy luận tương đồng theo thời gian:
  Bổn
  phận
  Thời hiện
  tại
  Lòng yêu
  nước
  Trong
  quá khứ
  Luận điểm xuất phát
  Luận điểm phụ
  Luận điểm phụ
  Luận điểm kết luận
  Có thể
  lập luận
  theo nhiều
  phương pháp
  lập luận
  khác nhau:
  Suy lu?n nhân quả,
  tổng phân
  hợp, suy lu?n tương
  đồng,...
  3. Ghi nhớ
  (sgk-T31)
  - Bố cục của bài văn nghị luận:
  + Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối
  với đời sống xã hội - luận điểm xuất phát.
  + Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài bằng nhiều luận điểm phụ.
  + Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài.
  - Phương pháp lập luận: suy luận nhân quả, suy luận tương đồng,...
  Bài tập nhanh
  Lập luận trong bài văn nghị luận là cách đưa ra những luận cứ để dẫn người đọc, người nghe đến kết luận hay quan điểm mà người viết hướng tới là đúng hay sai ?
  A. §óng
  B. Sai
  Văn bản: Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn
  (Theo Xuân Yên)
  ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít ai biết học cho thành tài.
  Danh họa I-ta-li-a Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452-1519) thời còn bé, cha thấy có năng khiếu hội hoạ, mới cho theo học danh hoạ Vê-rô-ki-ô. Đơ Vanh-xi thì muốn học cho nhanh, nhưng cách dạy của Vê-rô-ki- o rất đặc biệt. Ông bắt cậu bé học vẽ trứng gà mấy chục ngày liền, làm cậu ta phát chán. Lúc bấy giờ thầy mới nói: "Em nên biết rằng trong một nghìn cái trứng, không bao giờ có hai cái có hình dáng hoàn toàn giống nhau! Cho dù là một cái trứng, chỉ cần ta thay đổi góc nhìn nó lại hiện ra một hình dáng khác. Do vậy nếu không cố công luyện tập thì không vẽ đúng được đâu!". Thầy Vê-rô-ki-ô còn nói, vẽ đi vẽ lại cái trứng còn là cách luyện mắt cho tinh, luyện tay cho dẻo. Khi nào mắt tinh tay dẻo thì mới vẽ được mọi thứ. Học theo cách của thầy quả nhiên về sau Đơ Vanh-xi trở thành hoạ sĩ lớn của thời Phục hưng.
  Câu chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ. Và cũng chỉ có những ông thầy lớn mới biết dạy cho học trò những điều cơ bản nhất. Người xưa nói, chỉ có thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi, quả không sai.
  II. Luyện tập:
  §äc v¨n b¶n “Häc c¬ b¶n míi cã thÓ trë thµnh tµi lín”
  vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.
  ? Bài văn nêu lên tư tưởng gì ?
  a.Vấn đề, tư tưởng: Học cơ bản mới có thể thành tài.
  ? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào ?
  - Tư tưởng ấy được thể hiện qua đoạn đầu (câu 1) và đoạn cuối (câu cuối cùng). Đó là những câu mang luận điểm.
  ? Bài văn có bố cục mấy phần ? Hãy cho biết cách lập luận trong bài ?
  b. Bố cục: 3 phần
  - Mở bài: Dùng lối lập luận đối chiếu so sánh để nêu luận điểm: "ít ai biết học cho thành tài".
  Thân bài: Kể lại một câu chuyện của Lê-ô-na đơ Vanh-xi học vẽ. ? cách học cơ bản, sự dạy dỗ khoa học, sự kiên trì học tập.
  - Kết bài: Lập luận theo lối nhân quả.
  - Có chịu khó học tập các kiến thức cơ bản tốt nên mới có tiền đồ
  - Nhờ có những người thầy giỏi - có trò giỏi.
  củng cố
  ? Nêu bố cục của bài văn nghị luận ?
  ? Bài văn nghị luận thường lập luận như thế nào ?
  Bố cục của bài văn nghị luận:
  + Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối
  với đời sống xã hội - luận điểm xuất phát.
  + Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài bằng nhiều luận điểm phụ.
  + Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ, quan điểm của bài.
  Phương pháp lập luận:
  Suy luận nhân quả, suy luận tương đồng,...
  hướng dẫn về nhà
  1. Học bài cũ:
  - Học thuộc ghi nhớ.
  Nắm chắc nội dung bài học và
  hoàn thành bài tập
  2. Chuẩn bị bài mới:
  Chuẩn bị bài: Luyện tập về phương
  pháp lập luận trong văn nghị luận
  - Soạn bài: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
  theo
  theo
  bài giảng đến đây là kết thúc
  xin trân trọng cảm ơn !
  Các thầy cô giáo
  và các em học sinh !

  Avatar

  hay 

  No_avatarf

  Hay quá 

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng