Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tran thanh quang
  Người gửi: Trần Thanh Quang
  Ngày gửi: 15h:58' 16-01-2010
  Dung lượng: 9.5 MB
  Số lượt tải: 126
  Số lượt thích: 0 người
  NĂM HỌC 2008 - 2009
  Kính chào thầy cô giáo và các em học sinh
  Giáo viên thực hiện : Trần Thanh Quang
  Tổ : Hóa - Sinh
  Trường THCS Quốc Oai
  HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN
  Cây soáng ôû vùng nhiệt đới
  Cây soáng ôû vùng ôn đới
  Gấu sống ở vùng lạnh
  Gấu sống ở vùng nóng
  Sinh vật sống được ở nhiệt độ như thế nào?
  Vi khuẩn suối nước nóng chịu được nhiệt độ 70-900C
  Ấu trùng sâu ngô chịu được nhiệt độ -270C
  Cây vùng nhiệt đới
  Cây vùng ôn đới
  Động vật
  Vùng
  noùng
  Động
  vật
  vùng
  laïnh
  VÍ DỤ 1, 2
  Động vật vùng lạnh
  Động vật vùng nóng
  Có bộ lông dày, dài, kích thước cơ thể lớn, tai nhỏ .
  Có bộ lông thưa, kích thước cơ thể nhỏ, tai lớn .
  Chim di trú, rùa tránh nóng
  Gấu trắng và đàn con ngủ đông, Gấu ngủ hè
  Ví dụ 3:
  Thực vật

  - Vùng nhiệt đới:bề mặt
  lá có tầng cutin daøy ñeå
  haïn cheá söï thoaùt hôi
  nöôùc khi nöôùc ñoä leân cao.

  - Vùng ôn đới: cây rụng lá
  về mùa đông, thân và rễ
  cây có lớp bần daøy…
  để cách nhiệt, baûo veä caây


  D?ng v?t


  -Vùng l?nh: lông dày và dài,
  l?p m? du?i da dày, kích
  thu?c co th? l?n

  -Vùng nóng: lông ng?n,
  thưa, co th? nh?
  - Động vật có tập tính:
  Ngủ đông, ngủ hè, di trú.


  Tuỳ mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường người ta chia sinh vật thành hai nhóm:
  - Sinh vật biến nhiệt có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
  Thuộc nhóm này có các vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật không xương sống, cá, ếch nhái, bò sát.
  - Sinh vật hằng nhiệt có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
  Thuộc nhóm này bao gồm các động vật có tổ chức cao như: chim, thú và con người .  Ví dụ về sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt
  Sinh vật biến nhiệt
  Sinh vật hằng nhiệt
  H1
  Cây cỏ mọc trên các
  đụn cát ven biển
  Xương rồng và cây bụi
  vùng hoang mạc
  HÌNH 43.3 SGK
  Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật.
  Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng như dưới tán rừng, ven bờ suối có phiến lá mỏng, baûn laù roäng, mô giaäu kém phát triển.
  Cây sống nơi ẩm ướt, nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng, ao hồ có phiến lá hẹp, mô giaäu phát triển.
  Cây sống nơi khô hạn hoặc có cơ thể mọng nước, hoặc lá và thân tiêu giảm, lá biến thành gai.
  Ếch, nhái là động vật sống
  nơi ẩm ướt. Khi gặp điều
  kiện khô hạn, lớp da trần
  của ếch nhái trưởng
  thành làm cơ thể chúng
  mất nước nhanh chóng.
  Bò sát có da phủ vẩy sừng chống mất nước có hiệu quả cao hơn.


  Nghiên cứu thông tin SGK trang 128?Th?o lu?n nhúm, hoàn thành vào bảng trang 129.
  Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật.
  Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng như dưới tán rừng, ven bờ suối có phiến lá mỏng, baûn laù roäng, mô giaäu kém phát triển.
  Cây sống nơi ẩm ướt, nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng, ao hồ có phiến lá hẹp, mô giaäu phát triển.
  Cây sống nơi khô hạn hoặc có cơ thể mọng nước, hoặc lá và thân tiêu giảm, lá biến thành gai.
  Ếch, nhái là động vật sống
  nơi ẩm ướt. Khi gặp điều
  kiện khô hạn, lớp da trần
  của ếch nhái trưởng
  thành làm cơ thể chúng
  mất nước nhanh chóng.
  Bò sát có da phủ vẩy sừng chống mất nước có hiệu quả cao hơn.
  Trong sản xuất người ta có biện pháp kỹ thuật gì để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi?
  Cung cấp điều kiện sống.
  Đảm bảo đúng thời vụ.
  Th?c v?t
  + Vng nhi?t d?i:b? m?t
  l cĩ t?ng cutin dày để
  hạn chế sự thoát hơi
  nước khi nước độ lên cao.

  + Vng ơn d?i: cy r?ng l
  v? ma dơng, thn v r?
  cy cĩ l?p b?n. d? cch
  Nhi?t, bảo vệ cây

  Động vật
  + Vuøng lạnh: loâng daøy vaø daøi
  lớp mỡ dưới da daøy, kích
  thước cơ thể lớn

  +Vuøng noùng: loâng ngắn,
  thöa, cơ thể nhỏ
  + Nguû ñoâng, nguû heø, di truù…
  - Sinh vaät ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm: Sinh vaät bieán nhieät vaø nhoùm sinh vaät haèng nhieät.
  - Thực vật và động vật điều mang nhiều đặc điểm sinh thái thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau:
  - Thực vật được chia thành 2 nhóm: Thực vật ưa ẩm và chịu hạn. Động vật ưa ẩm và ưa khô.
  KẾT LUẬN
  - Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng đến hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính của sinh vật
  - Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0 ? 50 độ C
  DẶN DÒ
  Trả lôøi câu hỏi và làm bài tập trong SGK tr.129. Ñoïc muïc”Em coù bieát”
  Đọc và chuẩn bị trước bài “Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật” tr.131 SGK
  Ghi vaøo vôû baøi taäp veà caùc ví duï trang 132 SGK.
   
  Gửi ý kiến