Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 9. A first-aid course

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngọc Điện
  Ngày gửi: 20h:53' 16-01-2010
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 313
  Số lượt thích: 0 người
  GIAO NHAN SECONDARY SCHOOL
  Teacher : Tran Ngoc Dien
  English 8
  welcome to all teachers and students
  Situations which require
  first-aid
  Have a snake bite
  4
  3
  0
  7
  1
  2
  10
  6
  5
  9
  8
  11
  12
  14
  16
  15
  28
  13
  18
  29
  17
  26
  21
  19
  27
  25
  24
  22
  23
  30
  20
  stop
  It’s hot.
  Will you open the window?
  All right
  Lan
  Grandma
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Shall I help you?
  Yes, please
  Lan
  Nam
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak - Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  I hope so
  I promise I’ll study harder
  Mother
  Ha
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Lan
  Hoa
  Boy
  Sister
  Ba
  Nam
  Boy
  Mother
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  II. listen :
  What will you say if you or your friends are in the situations ?
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  II. listen :
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  1/ambulance 2/crutches 3/scale
  4/stretcher 5/wheelchair 6/eye chart
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  II. listen :
  - Stretcher (n):
  Vocabulary
  stretcher (n)
  wheelchair (n)
  crutch (n)
  eyechart (n)
  scale (n)
  -Wheelchair (n):
  -Crutch (n):
  - Eye chart (n):
  - Scale (n):
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  II. listen :
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  1/ambulance 2/crutches 3/scale
  4/stretcher 5/wheelchair 6/eye chart
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box,
  Vocabulary
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  Answer
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  B
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  B
  A
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  B
  A
  D
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  B
  A
  D
  E
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  F
  B
  A
  D
  E
  C
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  A - ambulance D - eye chart
  B - wheelchair E - scale
  C - crutches F - stretcher
  Write a story about the activities in the picture, using the Present progressive tense. Using the words given.
  Beginning with "This is the emergency room in a large hospital."
  1. A doctor / wheel / a patient into the room.
  2. a nurse / push / a wheelchair with a patient on it.
  3.The doctor / try/ to weigh / a crying baby .
  4 .the baby`s mother / stand / nearby.
  5. she / try / to stop her baby/from crying.
  6. The crushes / lean / against / the wall.
  F
  B
  A
  D
  E
  C
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  Homework:
  1. Learn by heart the new words.
  2. Make and respond 3 situations to: requests, Offers and promises
  3. Do exercise 6 on page 57, 58 in workbook. In this exercise, you have to complete the dialogues with expressions for requests, offers, promises.
  F
  B
  A
  D
  E
  C
  Period 55 : Unit 9 A FIRST-AID COURSE
  Lesson 2: Speak and Listen
  I. Speak :
  Thursday January 14 th 2010
  Vocabulary
  II. listen :
  Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box, then put them in the correct order as you hear.
  Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises
  Answer
  good bye! see you next time

  Thanks for your attendance!
  No_avatarf

  de bai ghi listen and read ma trong bai lai ghi speak and listenLè lưỡi

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng