Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh
  Ngày gửi: 00h:11' 21-01-2010
  Dung lượng: 7.9 MB
  Số lượt tải: 617
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Minh
  Tr­êng THCS Cốc Pài-XÝn Mần
  chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh!
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939

  I. TèNH HèNH TH? GI?I V TRONG NU?C .
  1. Tỡnh hỡnh th? gi?i.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết sau khi kết thúc khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng bằng cách nào?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
  - Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết tình hình nước Pháp trước sự ra đời của chủ nghĩa phát xít?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.

  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  ? Em hãy cho biết tình hình Việt Nam trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi của tình hình thế giới?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  - Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.

  - Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  - Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
  - Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.
  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít
  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  2. Tình hình trong nước.
  - Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  - Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  ? Em hãy cho biết chủ trương, nhiệm vụ của Đảng trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  - Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.

  - Nhiệm vụ trước mắt: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, hòa bình.

  - 1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  T24 BÀI 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  Thảo luận nhóm ( 1’):
  ? Em hãy nêu mục đích và hình thức đấu tranh của Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương?

  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:

  + Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  + Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…
  - Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.
  - Nhiệm vụ trước mắt: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai.
  -1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy cho biết phong trào đấu tranh công khai đầu tiên là phong trào nào?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.

  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  Đầu năm 1937, phái viên Chính phủ Pháp G. Gô-đa sang điều tra tình hình Đông Dương và Brê-vi-ê nhận chức Toàn quyền Đông Dương.
  Đoàn biểu tình đưa yêu sách
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Theo em, Ta phát động phong trào đấu tranh công khai nhằm mục đích gì?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Tiêu biểu:
  + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 7-1937 Công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh) và công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương phối hợp bãi công.
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  CUỘC MÍT TINH Ở ĐẤU XẢO – HÀ NỘI
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Thời kì này các tờ báo nào đã ra đời ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Tại sao phong trào đấu tranh công khai chấm dứt?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  - Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.
  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  - Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
  - Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  - Tiêu biểu: + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
  ? Em hãy trình bày ý nghĩa của phong trào cách mạng 1936-1939?
  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ

  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.

  - Qua phong trào quần chúng được tập dượt đấu tranh, Chủ nghĩa Mác-Lê nin, chủ trương chính sách của Đảng và Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền sâu rộng.

  - Trình độ chính trị và công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao. Uy tín của Đảng được mở rộng, tổ chức Đảng được củng cố.

  - Sách báo của Đảng và Mặt trận Dân chủ đập tan luận điệu xuyên tạc và hành động phá hoại của bọn phản động.

  => Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
  ? Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?
  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
  Bài tâp về nhà
  Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào 1936-1939 theo mẫu sau:
  C?M ON QUí TH?Y CÔ D V? D?
  TI?T H?C HÔM NAY
  KNH CHúC QUý TH?Y CÔ V CC EM S?C KHỏE, H?NH PHúC!
  TRƯỜNG THCS CỐC PÀI
   
  Gửi ý kiến