Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh
  Ngày gửi: 00h:11' 21-01-2010
  Dung lượng: 7.9 MB
  Số lượt tải: 615
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Minh
  Tr­êng THCS Cốc Pài-XÝn Mần
  chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh!
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939

  I. TèNH HèNH TH? GI?I V TRONG NU?C .
  1. Tỡnh hỡnh th? gi?i.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết sau khi kết thúc khủng hoảng kinh tế thế giới, các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng bằng cách nào?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
  - Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết tình hình nước Pháp trước sự ra đời của chủ nghĩa phát xít?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.

  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  ? Em hãy cho biết tình hình Việt Nam trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và sự thay đổi của tình hình thế giới?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  - Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.

  - Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  - Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.
  - Mâu thuẫn trong lòng các nước tư bản sâu sắc.
  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít
  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  2. Tình hình trong nước.
  - Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  - Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  ? Em hãy cho biết chủ trương, nhiệm vụ của Đảng trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  - Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.

  - Nhiệm vụ trước mắt: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, hòa bình.

  - 1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  T24 BÀI 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  Thảo luận nhóm ( 1’):
  ? Em hãy nêu mục đích và hình thức đấu tranh của Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương?

  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:

  + Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  + Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…
  - Đảng cộng sản Đông Đương nhận định kẻ thù trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.
  - Nhiệm vụ trước mắt: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai.
  -1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy cho biết phong trào đấu tranh công khai đầu tiên là phong trào nào?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.

  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  Đầu năm 1937, phái viên Chính phủ Pháp G. Gô-đa sang điều tra tình hình Đông Dương và Brê-vi-ê nhận chức Toàn quyền Đông Dương.
  Đoàn biểu tình đưa yêu sách
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Theo em, Ta phát động phong trào đấu tranh công khai nhằm mục đích gì?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Tiêu biểu:
  + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 7-1937 Công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh) và công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương phối hợp bãi công.
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  CUỘC MÍT TINH Ở ĐẤU XẢO – HÀ NỘI
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Thời kì này các tờ báo nào đã ra đời ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Tại sao phong trào đấu tranh công khai chấm dứt?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  - Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai: Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội, tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.
  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  - Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
  - Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  - Tiêu biểu: + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
  ? Em hãy trình bày ý nghĩa của phong trào cách mạng 1936-1939?
  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ

  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.

  - Qua phong trào quần chúng được tập dượt đấu tranh, Chủ nghĩa Mác-Lê nin, chủ trương chính sách của Đảng và Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền sâu rộng.

  - Trình độ chính trị và công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao. Uy tín của Đảng được mở rộng, tổ chức Đảng được củng cố.

  - Sách báo của Đảng và Mặt trận Dân chủ đập tan luận điệu xuyên tạc và hành động phá hoại của bọn phản động.

  => Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
  ? Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?
  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
  Bài tâp về nhà
  Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào 1936-1939 theo mẫu sau:
  C?M ON QUí TH?Y CÔ D V? D?
  TI?T H?C HÔM NAY
  KNH CHúC QUý TH?Y CÔ V CC EM S?C KHỏE, H?NH PHúC!
  TRƯỜNG THCS CỐC PÀI
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng