Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Lan Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:55' 04-10-2008
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 482
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1. Hình thức đấu tranh buổi đầu của giai cấp công nhân quốc tế?
  A. Bãi công
  B. Phá máy, đốt công xưởng
  C. Khởi nghĩa vũ trang
  D. Mít tinh, biểu tình
  2. Cuộc đấu tranh có tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét?
  A. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1831
  B. Khởi nghĩa của công nhân dệt Li-ông (Pháp) năm 1834
  C. Khởi nghĩa của công nhân dệt Sơ-lê-din (Đức) năm 1846
  D. Phong trào hiến chương ở Anh
  3. Ý nghĩa của phong trào công nhân quốc tế nửa đầu TK XIX?
  Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Mác và Ăng-ghen
  “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
  Phong trào công nhân từ 1848 đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất
  Bài 4
  Tiết 8
  LỊCH SỬ 8
  Giáo viên thực hiện: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  1. Mác và Ăng-ghen
  Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ Mác nổi tiếng thông minh; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ triết học. Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách mạng. Bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843, Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng ở Pháp.
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  1. Mác và Ăng-ghen
  Ph. Ăng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bác-men, thuộc vùng công nghiệp phát triển nhất của Đức thời đó. Hiểu rõ thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản, ông tỏ ra khinh ghét chúng. Năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi thống khổ của những người công nhân, công bố nhiều bài viết, trong đó có cuốn “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh”.
  C.Mác (1818-1883)
  Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
  “Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lý luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột”.
  “Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi sự xiềng xích”.
  Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?
  Đều thấy được vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng giải phóng loài người, giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
  - “Đồng minh những người cộng sản” .
  - “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848)
  Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế?
  Cương lĩnh cách mạng của Đảng? Ai được uỷ nhiệm soạn thảo cương lĩnh?
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
  - “Đồng minh những người cộng sản” .
  - “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848)
  + Nội dung cơ bản
  Trang bìa Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, xuất bản lần đầu tiên tại Anh tháng 2-1848
  (SGK)
  + Ý nghĩa
  * Đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
  * Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội học (chủ nghĩa Mác).
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất
  - Phong trào công nhân từ 1848 đến 1870
  Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh nhận thức rõ hơn về vai trò giai cấp mình và tinh thần đoàn kết quốc tế của công nhân.
  Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 đến 1870 có nét gì nổi bật?
  - Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) (1864-1870)
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất
  - Phong trào công nhân từ 1848 đến 1870
  Quanh cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất
  - Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) (1864-1870)
  PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
  Bài 4
  Tiết 8
  3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870. Quốc tế thứ nhất
  - Phong trào công nhân từ 1848 đến 1870
  Tiến hành truyền bá học thuyết Mác.
  Là trung tâm đoàn kết, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.
  Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với Phong trào công nhân quốc tế?
  - Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) (1864-1870)
  CỦNG CỐ BÀI HỌC
  1. Ai là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”?
  2. Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác?
  A. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ được công bố (1776)
  B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp được thông qua (1789)
  C. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố (1848)
  D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864)
  C.Mác (1818-1883)
  Ph. Ăng-ghen (1820-1895)
  M.Rô-be-xpi-e (1758-1794)
  O.Crôm-oen (1599-1658)
  CỦNG CỐ BÀI HỌC
  3. Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế?
  A. Đồng minh những người chính nghĩa.
  B. Đồng minh những người cộng sản.
  C. “Phong trào hiến chương”
  D. Quốc tế thứ nhất thành lập (1864)
  4. Công lao của Mác?
  A. tham gia thành lập Đồng minh những người cộng sản.
  B. tham gia soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, tạo ra vũ khí lý luận cách mạng của giai cấp công nhân- Chủ nghĩa Mác.
  C. Tham gia thành lập, lãnh đạo Quốc tế thứ nhất
  D. Tất cả A, B, C đều đúng.
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  1. Học bài (các câu hỏi SGK)
  2. Chuẩn bị bài – Bài 5
  CÔNG XÃ PA-RI 1871
  Gợi ý chuẩn bị bài:
  Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri.
  Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.
   
  Gửi ý kiến