Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 32. Hiện tượng quang-phát quang

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tam Phong
Ngày gửi: 04h:27' 26-01-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 981
Số lượt thích: 0 người
Bài thuyết trình vật lý 12:
"Hiện tượng quang - phát quang"
CHƯƠNG 6:
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Hiện tượng quang điện.
Giả thuyết Plang. Lượng tử ánh sáng.
Thuyết lượng tử ánh sáng. Phôtôn.
Hiện tượng quang điện. Quang điện trở. Pin quang điện.
Hiện tượng quang - phát quang.
Hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.
Laze.
Hãy quan sát những sinh vật và đồ vật sau:
Đom đóm
Vật trang trí bằng đá ép
Sứa biển
Biển báo giao thông
Cho biết chúng có đặc điểm gì chung ?
Các sinh vật, đồ vật đó đều có thể phát sáng vào ban đêm
Đó là một hiện tượng vật lý mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay
Bài 32:

CHƯƠNG 6:
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
I> Hiện tượng quang - phát quang:
1) Khái niệm về sự phát quang:
a) Hiện tượng quang - phát quang:
* Khái niệm:
Hiện tượng quang - phát quang là hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.
Chất có khả năng phát quang là chất phát quang.
* Ví dụ:
Núm công tắc điện.
Các vật bằng đá ép.
Sơn quét trên các biển báo giao thông.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
Ví dụ:
Chiếu chùm ánh sáng trắng vào con đại bàng bằng đá ép, thì thấy con đại bàng phát ra ánh sáng màu lục.
Chùm ánh sáng trắng là ánh sáng kích thích.
Chùm ánh sáng màu lục là ánh sáng phát quang.
Con đại bàng bằng đá ép là chất phát quang.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
Ví dụ 2:
Chùm bức xạ tử ngoại chiếu vào bột phát quang ở thành trong của bóng đèn, thì thấy lớp bột phát quang ánh sáng trắng.
Chùm bức xạ tử ngoại là ánh sáng kích thích.
Chùm ánh sáng trắng là ánh sáng phát quang.
Lớp bột phát quang là chất phát quang.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
b) Một số trường hợp phát quang khác:
+ Hoá-phát quang : đom đóm, nấm,.
+ Phát quang Catôt : màn hỡnh vô tuyến...
+ ẹiện-phát quang : đèn LED,bóng neong...
Nấm
Đom Đóm
Hải quỳ
San hô
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
Hãy nhận xét về thời gian phát quang của lớp bột phát quang trong đèn ống và của con đại bàng bằng đá ép,sau khi đã tắt ánh sáng kích thích?
?
Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh
Khi tắt ánh sáng kích thích thì ánh sáng phát quang còn kéo dài một khoảng thời gian nào đó.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
Ánh s¸ng ph¸t quang cßn kÐo dµi mét thêi gian sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. Thêi gian nµy dµi ng¾n kh¸c nhau phô thuéc vµo chÊt ph¸t quang.
c) Dặc điểm của sự phát quang:
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
d) ?ng d?ng:
Sử dụng trong đèn ống thắp sáng
Sử dụng trong màn hình tivi
Sử dụng trong màn hình máy vi tính
Sơn phát quang trên biển báo giao thông
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
2> Huỳnh quang và lân quang:
Huỳnh quang
Lân quang
Chất phát quang
một số chất lỏng và chất khí
một số chất rắn
ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích (th?i gian phỏt quang du?i 10^-8 s )
ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích (th?i gian phỏt quang trờn 10^-8 s )
ĐỈc iĨm
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
Ví dụ: Trên đầu cọc chỉ giới, biển báo giao thông có sơn xanh, đỏ, vàng, lục. Laứ caực chaỏt laõn quang coự thụứi gian keựo daứi laứ vaứi phan mửụứi giaõy.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
?
C1: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)?
Trên đầu các cọc chỉ giới và biển báo giao thông là sơn phát quang, điều đó có lợi ở chỗ: nếu là ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể thấy biển báo, cọc chỉ giới. Còn nếu là ánh sáng phản xạ thì chỉ có thể nhìn thấy các vật đó theo phương phản xạ.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
II> Dặc điểm của ánh sáng huỳnh quang
- Giải thích:
Trạng thái bỡnh thường
Trạng thái kích thích
hfhq
hfkt
hfhqNguyên tử (Phân tử)
(Bỡnh thường)
hfkt
Kích thích
Va chạm
Nang lượng giảm
hfhq
Bỡnh thường
- Dặc điểm:
Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích:
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
TÓM TẮT BÀI HỌC
Hiện tượng quang - phát quang là hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác .

Huỳnh quang là sự phát quang của một số chất lỏng và khí, ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích (thời gian phat quang dưới 10^-8 s).
Lân quang là sự phát quang của một số chất rắn, ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích (thời gian phát quang trên 10^-8 s).
Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
BÀI 32: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC

KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN
CHÚC CÔ VÀ CÁC BẠN MỘT NGÀY VUI VẺ !!
No_avatar
Giáo viên đâu phải là sơn đông mãi võ !
 
Gửi ý kiến