Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: lấy của vợ thằng bạn
  Người gửi: Đỗ Hoàng Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:00' 28-01-2010
  Dung lượng: 22.4 MB
  Số lượt tải: 3257
  Số lượt thích: 6 người (Phạm Thành Long, Trần Gia Huy, Tư Ladykillah, ...)
  Nhiệt liệt chào mừng
  Quý Thy Gio, C Gio
  Cùng Các Em Học Sinh
  PHIDEL CASTRO (CU BA)
  BRAZIL
  KÊNH ĐÀO PANAMA
  Bi 41 :
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  Bi 41 :
  Em hãy cho biết giới hạn lãnh thổ Trung và Nam Mỹ ?
  Trung và Nam Mỹ tiếp giáp với
  Biển và Đại Dương nào?
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  -Diện tích: 20,5 triệu km2.
  -Bao gồm: eo đất Trung Mĩ , quần đảo Ăng ti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
  Bi 41 :
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  -Bao gồm : eo đất Trung Mĩ , quần đảo Ăng ti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
  Bi 41 :
  Bản đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ
  - Eo đất Trung Mỹ và quần đảo Angti nằm trong môi trường nào ?
  - Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì ? Thổi theo hướng nào?
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  -Bao gồm eo đất Trung Mĩ , quần đảo Ăng ti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.
  Bi 41 :

  ẹũa hỡnh cuỷa Eo ủaỏt Trung Mú vaứ quan daỷo Aấngti coự sửù khaực nhau nhử theỏ naứo?
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ
  - Eo đất Trung Mỹ:
  + Phần lớn là núi và cao nguyên;
  + Có nhiều núi lửa hoạt động;
  + đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.
  - Quần đảo Ăng ti:
  + Có hình vòng cung;
  + Các đảo có nhiều núi cao;
  + Đồng bằng ven biển.
  Bi 41 :

  Lửụùng mửa ụỷ ủaõy phaõn boỏ ra sao? Tửứ ủoự caỷnh quan seừ nhử theỏ naứo?
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ
  - Eo đất Trung Mỹ:
  + Phần lớn là núi và cao nguyên;
  + Có nhiều núi lửa hoạt động;
  + đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.
  - Quần đảo Ăng ti:
  + Có hình vòng cung;
  + Các đảo có nhiều núi cao;
  + Đồng bằng ven biển.
  Bi 41 :
  - Khí hậu và thực vật phân hoá từ Đông sang Tây.
  .
  Dựa vào kí hiệu khoáng sản trên bản đồ hãy kể tên những khoáng sản chủ yếu ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti?
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ
  - Eo đất Trung Mỹ:
  + Phần lớn là núi và cao nguyên;
  + Có nhiều núi lửa hoạt động;
  + đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.
  - Quần đảo Ăng ti:
  + Có hình vòng cung;
  + Các đảo có nhiều núi cao;
  + Đồng bằng ven biển.
  Bi 41 :
  - Khí hậu và thực vật phân hoá từ Đông sang Tây.
  b. Khu vực Nam Mĩ:
  Dựa vào thang màu của bản đồ em hãy cho biết lục địa Nam Mĩ có mấy khu vực địa hình ?
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  Dửùa vaứo hỡnh 41.1 keỏt hụùp vụựi keõnh chửừ trong SGK em haừy :
  Neõu ủaởc ủieồm tửù nhieõn ( vũ trớ phaõn boỏ, ủaởc ủieồm d?a hỡnh, caỷnh quan) cuỷa 3 khu vửùc ủũa hỡnh ụỷ luùc ủũa Nam Mú ?
  + Nhoựm 1: Daừy nuựi treỷ Anủeựt.
  + Nhoựm 2: Caực ủong baống.
  + Nhoựm 3: Caực sụn nguyeõn.
  * Thaỷo luaọn trong voứng 4 phuựt.
  Phía Tây
  Phía đông
  Ở giữa
  Phía Tây
  Phía đông
  Ơ giữa
  Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, cao TB từ 3000 - 5000m, nhiều núi xen kẽ cao nguyên và thung lũng.
  Phía Tây
  Phía đông
  Ơ giữa
  Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, cao TB từ 3000 - 5000m, nhiều núi xen kẽ cao nguyên và thung lũng.
  Rộng lớn: gồm đồng bằng: Ô ri nô cô, Amazôn, Pampa, Laplata.
  Phía Tây
  Phía đông
  Ơ giữa
  Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, cao TB từ 3000 - 5000m, nhiều núi xen kẽ cao nguyên và thung lũng.
  Rộng lớn: gồm đồng bằng: Ô ri nô cô, Amazôn, Pampa, Laplata.
  Gồm sơn nguyên Guyana và Braxin.
  Hình thành lâu đời, bị bào mòn cắt xẻ mạnh.
  Phía Tây
  Phía đông
  Ơ giữa
  Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, cao TB từ 3000 - 5000m, nhiều núi xen kẽ cao nguyên và thung lũng.
  Thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao, rất phức tạp.
  Phía Tây
  Phía đông
  Ơ giữa
  Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, cao TB từ 3000 - 5000m, nhiều núi xen kẽ cao nguyên và thung lũng.
  Thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao, rất phức tạp.
  Rộng lớn: gồm đồng bằng: Ô ri nô cô, Amazôn, Pampa, Laplata.
  Rừng rậm bao phủ. Là vựa lúa và vùng chăn nuôi lớn của Nam Mĩ.
  Gồm sơn nguyên Guyana và Braxin.
  Hình thành lâu đời, bị bào mòn cắt xẻ mạnh.
  b. Khu vực Nam Mĩ:
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ
  - Eo đất Trung Mỹ:

  - Quần đảo Ăng ti:

  Bi 41 :
  - Khí hậu và thực vật phân hoá từ Đông sang Tây.
  b. Khu vực Nam Mĩ:
  + Phần lớn là núi và cao nguyên;
  + Có nhiều núi lửa hoạt động;
  + đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.
  + Có hình vòng cung;
  + Các đảo có nhiều núi cao;
  + Đồng bằng ven biển.
  Keồ teõn nhửừng khoaựng saỷn chuỷ yeỏu ụỷ luùc ủũa Nam Mú ?
  Khai thác dầu mỏ ở VÊ-NÊ-ZUÊ -LA
  Các em hãy so sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?
  * Khác nhau:
  * Giống nhau :
  C?u trỳc d?a hỡnh tuong t? nhau d?u chia 3 ph?n: nỳi tr? phớa tõy, d?ng b?ng ? gi?a, son nguyờn v nỳi gi ? phớa Dụng. ẹũa hỡnh keựo daứi theo chieu kinh tuyeỏn.
  Nuựi giaứ Apalat vaứ sụn nguyeõn treõn baựn ủaỷo Labraủ o.
  Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin
  ẹong baống trung taõm cao ụỷ phớa baộc, thaỏp dan ve phớa nam.
  Heọ thoỏng Coocủie caoTB ( 3000 - 4000m) vaứ ủo soọ chieỏm gan 1 nửỷa luùc ủũa Baộc Mú.
  Hệ thống Anñeùt, đồ sộ, nhiều thung lũng và cao nguyên rộng xen kẽ giữa các dãy núi
  _ Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ôri nô cô ? Amazôn ? Laplata ? Pampa.
  _ Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.
  Noái caùc yù ôû hai coät ôû baûng sau sao cho ñuùng :
  THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
  1/ Khái quát tự nhiên:
  - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới: có gió Tín Phong Đông Bắc thổi thường xuyên.
  a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti:
  - Di?n tích: 20,5 tri?u km2.
  - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti và toàn bộ lục địa Nam Mĩ
  - Eo đất Trung Mỹ:

  - Quần đảo Ăng ti:

  Bi 41 :
  - Khí hậu và thực vật phân hoá từ Đông sang Tây.
  b. Khu vực Nam Mĩ:
  + Phần lớn là núi và cao nguyên;
  + Có nhiều núi lửa hoạt động;
  + đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.
  + Có hình vòng cung;
  + Các đảo có nhiều núi cao;
  + Đồng bằng ven biển.
  * Học và traỷ lụứi caực câu hỏi trong SGK .
  * Chu?n b? bi m?i: THIấN NHIấN TRUNG V NAM M? (tt)
  * Sưu tầm tranh ảnh về thiên nhiên của khu vực Trung và Nam Mỹ.
  Hoạt động nối tiếp:
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
  CHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ, CÁC EM HỌC TẬP TỐT

  No_avatar
  sai một lỗi là có gió tín phong Đông Nam chứ không phải gió Tín Phong Đông Bắc hoạt động thường xuyên . Bài giảng rất hay , cụ thể :)
  No_avatarf

  bai cung hay nhung ma sao ko tra loi may cau hoi trong sgk?minh can cau tra loi trong sgk ak...hjhjhj nhung ma suy dj nghj laj kum thay bai nay hay!!!!!!!!!

   

  No_avatarf
  Mai co the tu tin dung day noi voi thay do phai hoi hop! HAHAHA
  No_avatarf
  cám ơn các thầy cô nhiều lắm
  No_avatarf

  THANK YOU VERY MUCH !Không biết ngượngNụ hônCười nhăn răng

  No_avatarf

  Hay qúa ha! 

  No_avatarf

  hay thật!cô mình ở lớp dạy khó kiểu lắm mà còn nói bé nữa!!!bài giảng này thật tuyệt vời.Nháy mắt

   

   

  No_avatarf

  cung dc day chu nhung lan sau phai Nháy mắtchay nhanh len de tui con kip hoc pai chu

  No_avatar

  wa dom.sao hk tra loj cau hoj trong sach giáo khao z? ngu nhu po

   

  No_avatarf

  HAY NHUC CUNG CO SAI MOT VAI LOI DAY  HI HI HI HI Lè lưỡi

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng