Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Văn Hạnh
  Ngày gửi: 23h:36' 18-02-2010
  Dung lượng: 11.5 MB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  GV thực hiện: VOÕ VAÊN HAÏNH
  HÌNH HỌC 9
  Với " thước phân giác ", ta có thể tìm được tâm của một vật hình tròn ?
  Tiết 28
  Em có dự đoán gì về độ dài các cạnh và độ lớn của các góc trên hình vẽ?
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  1
  2
  1
  2
  A
  C
  B
  O
  . Từ điểm A ở ngoài (O),
  vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O);
  B,C là tiếp điểm.
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  I.ĐỊNH LÍ
  Chứng minh:
  ?1
  AB = AC
  BAO = CAO
  BOA = COA
  A
  C
  B
  O
  AB = AC
  ==> BAO = CAO
  BOA = COA
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  Xét ABO và ACO vuông tại B và C có :
  AO là cạnh chung
  OB = OC (bk)
  ABO = ACO (ch-cgv)
  A
  C
  B
  O
  I. ÑÒNH LÍ:
  Neáu hai tieáp tuyeán
  cuûa moät ñöôøng troøn
  caét nhau taïi moät ñieåm thì:

  * Ñieåm ñoù caùch ñeàu hai tieáp ñieåm.
  * Tia keû töø ñieåm ñoù ñi qua taâm laø
  tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai tieáp tuyeán
  * Tia keû töø taâm ñi qua ñieåm ñoù laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai baùn kính ñi qua caùc tieáp ñieåm .
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  A
  B
  C
  AB và AC hai tiếp tuyến của(O)
  Áp dụng:
  - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 60 o thì số đo mỗi góc BAO và CAO bằng bao nhiêu ?

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

  - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 90 o thì số đo mỗi góc
  BAO và CAO bằng bao nhiêu ?
  O
  A
  C
  B
  ?
  ?
  Dụng cụ xác định tâm vật hình tròn:
  Thöôùc phaân giaùc
  Giao điểm hai đường kẻ là tâm hình tròn
  Ap dụng : Cho (O) v di?m M ? ngồi (O),
  MA, MB l ti?p tuy?n c?a (O) v?i A, B l ti?p di?m.
  N ? trn cung nh? AB. Ti?p tuy?n t?i N v?i (O)
  l?n lu?t c?t MA, MB t?i P,Q. Pht bi?u no sai ?
  MA = MB
  PA = PN
  QB = QM
  d) P MPQ = 2MA
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  II. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác
  * Tâm là giao điểm 3 đường phân giác
  * Có một đường tròn nội tiếp tam giác.

  I là tâm đường tròn nội tiếp ABC
  ABC ngoại tiếp đường tròn (I)
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  A
  B
  C
  I
  D
  E
  F
  III. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
  * Tâm là giao điểm của 1 đường phân giác trong và hai đường phân giác ngoài.
  * Có ba đường tròn bàng tiếp.
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  B
  A
  C
  D
  E
  F
  Ba đường tròn (O1), (O2), (O3) là các đường tròn bàng tiếp tam giác ABC
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O1
  O2
  B
  C
  A
  O3
  ABC vuông tại A
  có AB = 3cm, AC = 4cm
  Bán kính r1 đường tròn bàng
  tiếp trong góc A bằng:
  5 cm
  6 cm
  7 cm
  7,6 cm
  Áp dụng Pitago cho ∆ABC vuông tại A.Ta có BC =5
  ADKF là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông)
  Mà AD = AF (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
  =>ADKF là hình vuông (h. chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau)
  =>2r1 = KD+KF = AD+AF = AB+BD+FC+CA
  = AB+( BE+EC)+CA = AB+BC+CA = 3 +5+4 =12
  => r1 = 6cm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  3
  4
  F
  D
  E
  K
  A
  B
  C
  NHẮC LẠI: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường
  tròn đi qua ba đỉnh của tam giác .
  * Tâm là giao điểm của 3 đường trung trực của ba cạnh tam giác.
  * Có một đường tròn ngoại tiếp tam giác.
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  .
  B
  A
  C
  ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP
  TAM GIÁC

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  .
  ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
  TAM GIÁC

  ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP
  TAM GIÁC

  O
  .
  O
  Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn
  Phân biệt định nghĩa, cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp
  Bài tập về nhà: 26, 27, 28, 29 trang 115, 116 SGK

  HU?NG D?N V? NH
  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi
  GV: Võ Văn Hạnh
   
  Gửi ý kiến