Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai 9 Tập phóng tranh ảnh - Khối 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồng Nhung
  Ngày gửi: 20h:47' 20-10-2008
  Dung lượng: 33.1 MB
  Số lượt tải: 480
  Số lượt thích: 0 người
  Chúc các em học sinh có tiết học thật bổ ích và lý thú

  các thầy giáo, cô giáo về dự giờ

  môn mĩ thuật lớp 9A
  Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị kim nhung
  trường thcs Nguyễn Khắc viện
  Tiết PPCT 9 Bài 9: tập phóng tranh ảnh
  - Các bức tranh trên có gì giống và khác nhau?
  Tranh 1
  Tranh 4
  Tranh 3
  Tranh 2
  I. Quan sát, nhận xét
  I - Quan sát nhận xét

  - Phóng tranh ảnh có tác dụng gì?
  + Phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt
  Nêu một số tác dụng cụ thể của việc
  phóng tranh, ảnh?
  + Phóng bản đồ phục vụ cho các môn học

  + Phóng tranh, ảnh, hình minh hoạ sách giáo khoa
  + Phóng tranh để làm báo tường
  + Phóng tranh, ảnh để trang trí góc
  học tập.
  I - Quan sát nhận xét

  Có mấy cách phóng tranh, ảnh?

  + Có hai cách phóng tranh, ảnh?
  Cách 1: Kẻ ô vuông
  Cách 2: Kẻ đường chéo

  Vì sao khi phóng tranh, ảnh lại
  phải kẻ ô vuông hoặc kẻ đường chéo?
  + Để khi phóng lên hình tương đối
  chính xác
  Cách 1: Kẻ ô vuông
  Cách 2: Kẻ đường chéo

  Nêu cách tiến hành
  bài phóng tranh, ảnh
  bằng kẻ ô vu«ng?

  I - Quan sát nhận xét  Nêu cách tiến hành
  bài phóng tranh, ảnh bằng
  kẻ đường chéo?

  Câu hỏi thảo luận nhóm
  II - Cách phóng tranh, ảnh

  Cách 1: Kẻ ô vuông
  + Chän h×nh mÉu
  + KÎ « theo chiÒu däc
  vµ chiÒu ngang lªn
  h×nh mÉu
  + Phãng to tØ lÖ « vu«ng
  lªn nhiÒu lÇn
  + Dùa vµo c¸c « ®· kÎ
  ®Ó vÏ h×nh
  + VÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu


  Cách 2: Kẻ đường chéo
  + Chän h×nh mÉu
  + KÎ c¸c ®­êng chÐo lªn
  h×nh mÉu
  + §Æt tranh, ¶nh mÉu vµo gãc
  d­íi bªn tr¸i tê giÊy
  + Dïng th­íc kÎ kÎ c¸c ®­êng
  chÐo
  + T×m ®¸nh dÊu vÞ trÝ, vÏ h×nh
  + VÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu
  Đáp án câu hỏi thảo luận nhóm
  I - Quan sát nhận xét
  Cách 1: Kẻ ô vuông
  + Chọn hình mẫu
  + Kẻ ô theo chiều dọc
  và chiều ngang
  + Phóng to tỉ lệ ô vuông
  lên nhiều lần
  + Dựa vào các ô đã kẻ
  để vẽ hình
  + Vẽ chi tiết và vẽ màu
  II - Cách phóng tranh, ảnh
  I - Quan sát nhận xét
  II - Cách phóng tranh, ảnh

  Cách 2: Kẻ đường chéo
  + Kẻ các đường chéo lên hình mẫu
  + Đặt tranh, ảnh mẫu vào góc
  dưới bên trái tờ giấy.
  + Dùng thước kéo dài đường chéo,
  kẻ khung, lấy một điểm bất kỳ
  trên đường chéo kẻ vuông góc tới
  mép tranh.
  + Tìm đánh dấu vị trí, phác vẽ hình

  + Vẽ chi tiết và vẽ màu

  + Chọn hình mẫu


  Các bước phóng tranh, ảnh
  Bước 1
  Bước 2
  Bước 3
  Bước 4
  Cách 2: Kẻ đường chéo

  Bước 1
  Bước 2
  Bước 3
  Bước 5
  Cách 1: Kẻ ô vuông
  I - Quan sát nhận xét
  II - Cách phóng tranh, ảnh
  Bố cục ngang tờ giấy

  Lưu ý :
  Chọn tranh mẫu đơn giản, dễ vẽ
  Dùng bút chì kẻ ô, kẻ đường chéo
  Ước lượng độ lớn của hình định
  phóng
  Sắp xếp bố cục cân đối với tờ giấy
  Khi kẻ ô nếu có phần lẻ ở tranh
  mẫu thì ở bản phóng to cũng có
  phần lẻ đồng dạng
  Dựa vào các ô vẽ phác hình
  - Vẽ chi tiết và vẽ màu
  Bố cục dọc tờ giấy
  III - Hướng dẫn học sinh làm bài
  MộT Số BàI Vẽ CủA HọC SINH NĂM TRƯớC
  Bài tập 1: Có mấy cách phóng tranh, ảnh?
  A – 1 cách
  B – 2 cách
  C – 3 cách
  Bài tập 2: Các cách phóng tranh, ảnh sau cách phóng nào đúng?
  A - Kẻ ô vuông
  B - Kẻ hình chữ nhật
  C - Kẻ hình tam giác
  D - Kẻ đường chéo
  I - Quan sát nhận xét
  II - Cách phóng tranh, ảnh
  III -Hướng dẫn học sinh làm bài
  IV - Nhận xét, đánh giá
  * Bài tập củng cố
  Kết luận :
  - Biết cách phóng và phóng được
  tranh, ảnh đơn giản bằng hai cách
  + Cách 1: Kẻ ô vuông
  + Cách 2: Kẻ đường chéo

  - Qua đó phát triển khả năng
  quan sát, cách làm việc kiên trì,
  chính xác.


  B
  A
  D
  các thầy, cô giáo và các em học sinh
  đã tới dự tiết học ngày hôm nay
  giáo viên: Nguy?n Th? Kim Nhung
  Duy Tùng - yên dũng - bắc giang
  THIếT Kế BàI GIảNG : Nguy?n Th? Kim Nhung

  Ngy thi?t k?: 15 / 10 / 2008
  Ngy gi?ng: 28 / 10 / 2008
  Ti?t th? 1 Ti?t PPCT tiết 9
  T?i l?p: 9A


   
  Gửi ý kiến