Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: bxd2480
  Người gửi: Bùi Xuân Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:29' 11-07-2010
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 417
  Số lượt thích: 0 người
  chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Giáo viên thực hiện: BÙI XUÂN DƯƠNG
  TRƯỜNG T.H.P.T SỐ 2 AN NHƠN – ĐT: (056)3839292 ; (056)3839294
  chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Trình bày diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh.
  - Tại sao nơi đây lại bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập ? - Kết quả cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với châu Mĩ và thế giới ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  Thảo luận nhóm
  Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
  Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
  Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
  Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
  VIẾC-GI-NI-A
  MA-XA-CHU-XÉT
  NIU HĂM-SAI
  NIU-OÓC
  CON-NẾCH-TI-CỚT
  RỐT AI-LEN
  PEN-XIN-VA-NI-A
  NIU-GIƠ-XI
  MÊ-RI-LEN
  ĐƠ-LA-OA
  CA-RÔ-LIN-NA BẮC
  GIOÓC-GI-A
  CA-RÔ-LIN-NA
  NAM
  - Đến nửa đầu thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
  Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
  Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
  Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  Kinh tế
  Cấm lập nhà máy, xí nghiệp.
  Ban hành nhiều đạo luật
  kìm hãm sự phát triển C-T
  nghiệp, hàng hải ở Bắc Mĩ.
  Cấm mở rộng, khai khẩn đất
  đai ở miền Tây.
  Chính trị
  Áp bức dân tộc
  Áp bức giai cấp
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  Mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất và nhiệm vụ của nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lúc bấy giờ là gì ?
  Nhân dân
  13 thuộc địa
  Chính quyền
  thực dân Anh
  Nhiệm vụ:
  - Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
  -> Giành độc lập dân tộc và các quyền tự
  do, dân chủ.
  -> Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
  Sự phát triển kinh tế thúc đẩy giao thông, liên lạc, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  Sự kìm hãm của Chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, làm bùng nổ chiến tranh.
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  - Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
  - Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa -> CT.

  - Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  Duyên cớ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  BÔ-XTƠN
  1773
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  b. Diễn biến
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh

  - Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
  - Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  - Chính phủ Anh kìm hãm.
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  9-1774
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, nguy cơ CT đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
  Vua Anh đáp lại những yêu cầu của 13 thuộc địa như thế nào ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  - 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  - Chính phủ Anh kìm hãm.

  - Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  BÔ-XTƠN
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  4-1775
  So sánh gì về tương quan lực lượng của 2 bên ? Cuộc chiến sẽ ra sao nếu tình hình này kéo dài ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  BÔ-XTƠN
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  - 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  - Chính phủ Anh kìm hãm.

  - Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  ĐẠI HỘI LỤC ĐỊA LẦN THỨ HAI (5-1775)
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  BÔ-XTƠN
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, nguy cơ chiến tranh đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
  + Quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
  GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  BÔ-XTƠN
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn”, -> nguy cơ chiến tranh. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
  + Quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
  4-7-1776
  + 4-7-1776, thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
  Thomas Jefferson
  ( 1743 – 1826 )
  Jefferson sinh ra và lớn lên ở bang
  Virginia. Ông là người ham học hỏi,
  giản dị, tính tình ôn hòa, hay giúp
  đỡ người khác và có khả năng nói
  chuyện hấp dẫn trước bạn bè.

  - 1767, Ông là luật sư tại Tòa án bang Viếc-gi-ni-a.
  6-1776, được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn
  Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi
  Thống đốc bang Viếc-gi-ni-a.
  1785-1789, Công sứ tại Pháp
  1790-1793, Bộ trưởng ngoại giao
  1797-1801, Phó Tổng thống Mĩ
  1801-1809, Jefferson là Tổng thống thứ ba của
  nước Mỹ trong 2 nhiệm kỳ liền.

  *************

  “ Lẽ ra theo bản tính tự nhiên tôi sẽ theo đuổi
  khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say
  mê cao độ của mình, song những hành động
  tàn bạo ở cái thời mà tôi sống đã buộc tôi cần
  phải làm gì đó để chống lại chúng và khiến
  tôi phải tự mình lao vào đại dương đầy khổ
  ải của những đam mê chính trị ”
  ( Thomas Jefferson )  Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…


  Điểm tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn Độc lập ?
  “Hỡi đồng bào cả nước ! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”  Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…


  Sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa gì ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa
  tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
  nhân bùng nổ chiến tranh
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  Sự kiện “chè Bô-xtơn”
  b. Diễn biến
  - Sự kiện “chè Bô-xtơn” -> nguy cơ CT. ĐH lục địa lần thứ nhất -> yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế C-T nghiệp.
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai
  + Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
  + 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập.
  BÔ-XTƠN
  PHI-LA-ĐEN-PHI-A
  4-7-1776
  XA-RA-TÔ-GA
  17-10-1777
  I-OÓC-TAO 1781
  - 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của CT.
  - 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
  Nguyên nhân nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?
  ?
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  - Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  - Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - Sự phát triển kinh tế -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  - Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
  + Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
  + 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
  - 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
  - 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
  a. Kết quả
  - Theo hòa ước Véc-xai (9-1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
  - 1787, Hiến pháp được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước Mĩ.
  Kết quả Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
  ĐẠI CỬ TRI
  TỔNG THỐNG
  CỬ TRI
  Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
  QUỐC HỘI LẬP PHÁP
  CÁC BANG
  Mỗi bang 2 ĐB
  Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
  GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
  Linh-côn.
  ĐẠI CỬ TRI
  TỔNG THỐNG
  CỬ TRI
  Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
  TÒA ÁN TỐI CAO
  9 QUAN TÒA
  Nhiệm kỳ suốt đời
  QUỐC HỘI LẬP PHÁP
  CÁC BANG
  Mỗi bang 2 ĐB
  Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
  Qua kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, em thấy còn những hạn chế nào ?
  Vẫn chưa xóa bỏ chế độ nô lệ.
  Vẫn duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê.
  Phụ nữ không có quyền bầu cử.
  Nô lệ, thổ dân không có quyền công dân.
  H
  Đ
  bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
  1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  - Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
  - Đến giữa TK XVIII, kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
  - Sự phát triển kinh tế -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
  - Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  a. Duyên cớ:
  Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
  b. Diễn biến
  - Sau sự kiện “chè Bô-xtơn” -> Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công-thương nghiệp.
  - 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập.
  + Thành lập “Quân đội thuộc địa”, cử G. Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội.
  + 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
  - 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
  - 1781, chiến thắng I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
  a. Kết quả
  - Theo hòa ước Véc-xai (9-1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
  - 1787, Hiến pháp được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước Mĩ.
  b. Ý nghĩa
  Thắng lợi cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có ý nghĩa gì ?
  - Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB ở Bắc Mĩ phát triển.
  - Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.
  Vì sao Lênin gọi đây là:


  “cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ” ?
  So sánh Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:
  - Lật đổ chế độ QCCC, -> mở đường cho CNTB phát triển.
  - Lật đổ ách thống trị của TD Anh -> giành độc lập dân tộc -> mở đường cho CNTB phát triển.
  - Quần chúng nhân dân.
  - Quần chúng nhân dân.
  - Tư sản, quý tộc mới.
  - Tư sản, chủ nô.
  - Nội chiến.
  - Chiến tranh giành độc lập.
  - Là cuộc CMTS không triệt để.
  - Là cuộc CMTS có tính chất nhân dân khá rõ nét.
  KẾT THÚC BÀI
   
  Gửi ý kiến