Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hướng dẫn giảng dạy tích hợp giáo dục môi trường

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:52' 08-01-2010
  Dung lượng: 27.0 KB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số 1307 /SGDĐT- GDTrH
  V/V: Tích hợp nội dung GDBVMT Đà Lạt, ngày 21 tháng 10 năm 2009
  các môn học cấp THCS và THPT

  Kính gửi: - CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;
  - CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

  Thực hiện công văn số 3857/BGD&ĐT- GDTrH ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học cấp THCS và THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
  1. Từ năm học 2009-2010 các trường THCS và THPT triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
  2. Những môn học thực hiện tích hợp giáo dục BVMT gồm:
  - Cấp THCS:
  + Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí , Hóa học, Sinh học, Công nghệ.
  - Cấp THPT:
  + Môn Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí , Hóa học, Sinh học.
  3. Nguyên tắc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường
  Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn và không làm quá tải bài học.
  4. Phương pháp dạy của các bài học có tích hợp nội dung giáo dục BVMT phải góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.
  5. Nội dung tích hợp:
  Căn cứ nội dung, địa chỉ tích hợp giáo dục BVMT nêu trong các tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( các nội dung và địa chỉ tích hợp GDBVMT đã được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai trong các lớp tập huấn chuyên môn năm học 2008-2009).
  6. Kiểm tra đánh giá giáo dục BVMT được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học, cần chú ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về BVMT trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
  7. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2008-2009 chưa mở lớp tập huấn triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho đội ngũ giáo viên giảng dạy, trong năm học 2009-2010 phải tổ chức mở lớp để thực đúng yêu cầu của bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.
  Những đơn vị chưa tổ chức tập huấn do thiếu đội ngũ báo cáo viên cần báo cáo về Sở Giáo và Đào tạo để có hướng dẫn cụ thể.
  Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc triển khai tích hợp nội dung giáo dục BVMT vào các môn học THCS và THPT trong năm học 2009-2010. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ. KT. GIÁM ĐỐC
  Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC
  - Như trên; ( Đã ký )
  - Lưu VP-GDTrH.

  Huỳnh Văn Bảy
  No_avatar

  Xin gửi các thầy cô 15 phần mềm Giáo dục bảo vệ môi trường được làm dưới dạng hoạt hình Flash rất sinh động để các thầy cô tham khảo cho việc giảng dậy và tuyên truyền về GDBVMT. Hy vọng các phần mềm này sẽ hỗ trợ và giúp ích cho công tác giảng dạy của các thầy cô.

  Các phần mềm này là các chủ đề về: Ô nhiễm đất, Rác thải đô thị, Năng lượng mới, Tiết kiệm năng lượng, Dân số, An toàn thực phẩm, Bảo vệ động vật quý hiếm, Giao thông và Môi trường, Nếp sống văn minh, Tiết kiệm điện, Nước sạch, Cây xanh, Rác thải, Tiếng ồn, Ô nhiễm không khí

  Ngoài ra các thầy/cô cũng có thể download phần mềm Cẩm nang An toàn giao thông bằng hoạt hình Flash khá sinh động để tham khảo thêm cho công tác dạy học và tuyên truyền ATGT.

   
  Gửi ý kiến
  print