Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 26. Thuế máu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hoa
  Ngày gửi: 20h:46' 10-03-2010
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 3912
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Xuân Long)  Giáo viên dạy : trần thị hoa
  NGữ VĂN 8
  THUế MáU
  Một số hình ảnh về cuộc chiến tranh thế giới lần 1
  Dữ dội và tàn khốc...
  Cảnh đau đớn
  chết chóc
  Đau thương và mất mát...
  Tiết 105: Văn bản
  Thuế máu
  (TrÝch B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p)
  NguyÔn ¸i Quèc
  Tiết 105: Thuế Máu
  Trớch : "B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp"
  I. TÌM HIỂU CHUNG
  1.Tác giả:
  Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) là một trong những tên gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng trước năm 1945.
  Chân dung Nguyễn Ái Quốc
  2. Tác phẩm :
  “Bản án chế độ thực dân Pháp” được viết tại Pháp bằng tiếng Pháp, xuất bản tại Pa- ri năm 1925, tại Hà Nội năm 1946 gồm 12 chương và phần phụ lục.
  Đoạn trích nằm trong chương I của tác phẩm.
  Tiết 105: Thuế Máu
  Trớch : "B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp"
  Tác phẩm
  “Bản án chế độ thực dân Pháp”
  Chương I: Thuế máu
  Chương II: Việc đầu độc người bản xứ
  Chương III: Các quan toàn quyền thống đốc
  Chương IV: Các quan cai trị
  Chương V: Những nhà khai hoá
  Chương VI: Gian lận trong bộ máy nhà nước
  Chương VII: Việc bóc lột người bản xứ
  Chương VIII: Công lí
  Chương IX: Chính sách ngu dân
  Chương X: Giáo hội
  Chương XI: Nỗi nhục của người đàn bà bản xứ
  Chương XII: Nô lệ thức tỉnh
  Bản án chế độ thực dân Pháp
  (Gồm 12 chương)
  3. Đọc và t×m hiÓu chó thích
  - Khi đọc cần kết hợp nhiều giọng đọc: vừa mỉa mai,giễu cợt,vừa cay đắng, xót xa, khi căm hờn, phẫn nộ, khi giễu nhại, trào phúng…, chú ý các từ trong ngoặc kép.
  Tiết 105: Thuế Máu
  Trớch : "B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp"
  5. B? cục :
  3 phần
  Thuế máu
  I. Chiến tranh và
  “Người bản xứ”
  II. Chế độ lính tình nguyện
  III. Kết quả của sự
  hi sinh
  4.Thể loại:
  Văn nghị luận
  Tiết 105: Thuế Máu
  Trớch : "B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp"

  1/ Phần I: Chiến tranh và "người bản xứ"
  Thái độ của quan cai trị đối với người dân thuộc địa.
  Số phận của người dân bản xứ
  II. Đọc hiểu văn bản
  a. Thái dộ của quan cai trị
  Trước chiến tranh
  Khi chiến tranh xảy ra
   Hệ thống từ ngữ mỉa mai, giễu cợt, châm biếm
  - Người dân thuộc địa bị coi là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An-nam- mit” bẩn thỉu, chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn.
  - Họ biến thành những đứa “con yêu”,những người “bạn hiền”,
  - Được phong danh hiệu cao quí là “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”.
  => Phỉnh nịnh, tâng bốc, vỗ vễ
  => Khinh thường miệt thị bị xem là giống những người hạ đẳng.
  Thủ đoạn lừa bịp bỉ ổi của chính quyền thực dân
  > <
  Thái độ của quan cai trị
  Trước chiến tranh
  Khi chiến tranh xảy ra
  Họ chỉ biết kéo xe tay, bị tra tấn, đánh đập như súc vật
  Họ được tâng bốc vỗ về, được phong danh hiệu cao quý
  =>Giọng giễu nhại, mỉa mai, trào phúng.
  a.Thái độ của quan cai trị
  Tiết 105: Thuế Máu
  Trớch : "B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp"
  b. Số phận của người dân thuộc địa
  Phải xa vợ con, rời bỏ quê hương, đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền
  Họ không được hưởng tý nào về quyền lợi, biến thành vật hi sinh cho danh dự, lợi ích của kẻ cầm quyền
  Phơi thây trên các chiến trường Châu Âu, bỏ xác tại những miền hoang vu,..
  Họ phải làm công việc chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh, bị nhiễm độc “khạc ra từng miếng phổi”…
  b. S? phận người dân thuộc địa
  Họ không được hưởng tý nào về quyền lợi, biến thành vật hi sinh cho danh dự, lợi ích của kẻ cầm quyền
  Phải xa lìa vợ con, rời bỏ quê hương, đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền
  Phơi thây trên các chiến trường Châu Âu, bỏ xác tại những miền hoang vu,..
  Họ phải làm công việc chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh, bị nhiễm độc “khạc ra từng miếng phổi”…
  Kết quả: Trong số 70 vạn người thì
  8 vạn người không bao giờ nhìn thấy mặt trời
  quê hương nữa
  Người ra trận
  Người ở hậu phương
  -Hệ thống hình ảnh sinh động giàu sức biểu cảm và sức mạnh tố cáo.
  -Vừa trào phúng sắc sảo, vừa xác thực, xót xa.
  b. Số phận của người dân thuộc địa
  a. Phôi baøy boä maët taøn aùc cuûa boïn chuû nghóa thöïc daân.
  b..Vaïch traàn thuû ñoaïn löøa bòp trô treõn cuûa boïn chuû nghóa thöïc daân.
  c. Soá phaän thaûm thöông cuûa ngöôøi daân thuoäc ñòa trong caùc cuoäc chieán tranh phi nghóa.
  CỦNG CỐ
  Câu 1: câu nào nói đúng nhất về nội dung đoạn trích "Chiến tranh và người bản xứ"?
  d. Caùc yù a, b, c ñeàu ñuùng.
  Câu 2: Giọng điệu chủ đạo mà tác giả sử dụng trong đoạn trích "Chiến tranh và người bản xứ"?
  a. Gioïng laïnh luøng cay ñoäc.
  b. Gioïng mæa mai chaâm bieám, xoùt xa.
  c. Gioïng ñay nghieán, cay nghieät.
  d. Gioïng thaân tình suoàng saõ.
  CỦNG CỐ
  Sơ đồ quá trình lập luận của phần I
  Chiến tranh và "người bản xứ"
  Trước chiến tranh
  Trong chiến tranh
  Họ
  Họ
  b? khinh miệt
  bị đối xử như súc vật
  được vỗ về ,tâng bốc
  thành vật hy sinh
  -Thủ đoạn xảo trá, bản chất tàn bạo , của bọn thực dân đối với người bản xứ
  -S? ph?n thảm thương của người dân thuộc dịa.
  Kết quả: 8vạn / 70 vạn người chết
  Chiến tranh và "người bản xứ"
  Trước khi đại chiến nổ ra
  Người dân thuộc địa chỉ là ngựa, trâu
  Suốt ngày phải chịu đòn đau
  Sức cùng lực kiệt vì hầu xe tay.

  "Đùng một cái" chiến tranh bùng nổ
  Những "ngựa trâu" bỗng hoá "bạn hiền"
  Tưởng rằng sẽ được thành tiên
  Ai ngờ thân bỏ tận miền hoang vu.


  Nhiễm khói súng, hít bao khí độc
  Sống mà như hầu cận tử thần
  Căm sao chế độ thực dân!
  Xót sao bao cảnh bỏ thân xứ người!
  Cô Trần Hoa (cảm tác)
  Gia đình đó, quê hương còn đó
  Thân anh đâu? danh vọng hảo huyền!
  Xót xa kẻ ở trận tiền
  Thương cùng người ở tận miền hậu phương.
  Giờ học kết thúc
  Kínhchúc quí thầy cô mạnh khoẻ
  Chúc các em học sinh học giỏi
  No_avatar
  sao cái này lại thiếu p` 4.5.6 trong VB zậy cô Cười
  No_avatar

  soạn theo bố cục nhưng còn thiếu

  No_avatar

  thieu wa troi lun

  No_avatar

  Bài này 2 tiết. Cô giáo hình như là soạn tiết 1

  No_avatar

  thieu nhieu quaCau mày

   

  No_avatar

  các ý nêu ghi rõ hơn

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓