Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: nguyenmenlethanhtong.violet.vn
  Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:10' 11-03-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 1408
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS LEÂ THAÙNH TOÂNG
  VẬT LÝ 6
  Giáo viên: Nguyễn Mến
  Tiết 29: Bài 25:SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TT)
  1.Nêu kết luận về sự nóng chảy của băng phiến?.
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở 800C nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.
  Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
  2.Thế nào là sự nóng chảy ?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Đường
  biểu diễn
  sự thay đổi
  nhiệt độ
  của
  băng phiến
  theo
  thời gian
  trong
  quá trình
  băng phiến
  nóng chảy
  Nhiệt độ (0C)
  II. SỰ ĐÔNG ĐẶC
  1. Dự đoán :
  Tiết : 29
  SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TT)
  Quan sát lại thí nghiệm Hình 24.1
  Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi thôi không đun nóng để băng phiến nguội dần
  - Khi không đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc).
  Sau khi đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm.
  Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần
  Quan sát Hình 24.1 và nêu dụng cụ thí nghiệm

  + 01gia th nghieôm.
  + 02 kép ván naíng
  + 01kieăng un,li un
  + 01coâc thuy tinh
  + 01 oâng nghieôm ,1 nhieôt keâ
  + 01dỉn c?n
  +Baíng phieân tan nho, nc.
  Dụng cụ thí nghiệm ở hình 24.1
  - Cứ Sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và thể của băng phiến cho tới khi nhiệt độ của băng phiến giảm tới 600C.
  - Đun băng phiến như thí nghiệm hình 24.1 lên tới 90 0C tắt đèn cồn.
  - Lấy ống nghiệm ra khỏi nước nóng để băng phiến nguội dần đến 86 0c. Ghi nhiệt độ và thể của băng phiến
  Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán
  +Ta được bảng 25.1
  BẢNG 25.1 : Bảng nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội
  Đường
  biểu diễn
  sự thay đổi
  nhiệt độ
  của
  băng phiến
  theo
  thời gian
  trong
  quá trình
  băng phiến
  đông đặc
  Nhiệt độ (0C)
  Thời gian
  (phút)
  Căn cứ vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi C1 , C2 , C3.
  C1 :
  C2 , C3 :
  đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc
  Thời gian
  Yêu cầu
  Từ phút 0 đến phút thứ 4
  Từ phút 4 đến phút thứ 7
  Từ phút 7 đến phút thứ 15
  Dạng của đường biểu diễn
  Nhiệt độ băng phiến thay đổi
  Thể của băng phiến
  Nằm nghiêng
  Nằm ngang
  Không đổi
  Nằm nghiêng
  Giảm
  Lỏng và Rắn
  Lỏng
  Giảm
  Lỏng
  3. Rút ra kết luận :
  a. Băng phiến đông đặc ở (1) ………… Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) ……… nhiệt độ nóng chảy .
  b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) ……………….
  800 C
  bằng
  không thay đổi
  C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
  - 70 0C , 80 0C, 90 0C
  - Bằng , lớn hơn , nhỏ hơn
  - Thay đổi , không thay đổi
  Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
  1. Băng phiến ở trạng thái nào khi nó ở 200C , 800C , 850C ?
  2. Thả một thỏi chì và một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy. Hỏi chúng có bị nóng chảy không ? Vì sao ?
  - Chì bị nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của chì (327 0C) nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc(960oC)
  - Đồng không bị nóng chảy vì đồng có nhiệt độ nóng chảy (1083 oC) lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc (960oC).
  Bài tập vận dụng

  C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào ? Hãy mô tả söï thay đổi nhiệt ñoä và thể của chất đó khi nóng chảy ?
  Nhiệt độ 0C
  Thời gian ( phút )
  Trả lời C5 :
  Nhiệt độ (0C)
  Thời gian ( phút )
  + Đây là đường biểu diễn của nước.
  Nhiệt độ (0C)
  Thời gian ( phút )
  Thời gian
  Yêu cầu
  Từ phút 0 đến phút thứ 1
  Từ phút 1 đến phút thứ 4
  Từ phút 4 đến phút thứ 7
  Dạng đường biểu diễn
  Sự thay đổi nhiệt độ nước đá
  Thể của nước đá
  Nằm nghiêng
  Nằm nghiêng
  Nằm ngang
  Tăng lên
  Tăng lên
  Không đổi
  Rắn
  Rắn và lỏng
  Lỏng
  C6 . Việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của dồng ?
  Trả lời C6: Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta nấu cho đồng nóng chảy (Từ thể rắn sang thể lỏng), đổ đồng vào khuôn và làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn . Tức là quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.
  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
  Bài tập
  D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc
  Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng :
  Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
  B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc
  C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc
  Bài 1
  Dặn dò

  Làm bài tập : 24-25.1đến 24-25 .6 ( sách bài tập )
  Chuẩn bị bài mới :” sự bay hơi và sự ngưng tụ”
  No_avatar

  Bài tải về không giải nén ra dc Thày dùng phần mềm nào nén vậy

  No_avatar

  cam on nhieu lamNháy mắt

   

  No_avatar

  thiếu câu 7 hk còn hay nữa wa nhàm chánLưỡng lự

  No_avatar

  có thêm câu c7 nữa thì không còn gì bằngMỉm cười

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓