Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Khiêm
  Ngày gửi: 20h:57' 06-10-2008
  Dung lượng: 1'018.5 KB
  Số lượt tải: 953
  Số lượt thích: 0 người
  Câu1:Thế nào là Lượng và Chất? Lượng và Chất giống và khác nhau?
  - Chất là một khái niệm dung để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sv, ht, tiêu biểu cho sv,ht đó, phân biệt nó với sự vật hiện tượng khác.
  - Chất là tính quy định bên trong của sv, ht nói nên bản chất của sv, ht đó.
  - Dấu hiệu để nhận biết chất này với chất khác là những thuộc tính cơ bản nhất của sv, ht.
  Khái niệm chất
  Khái niệm lượng
  - Lượng là một khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển ( cao, thấp), quy mô ( lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (it, nhiều)… của sv, ht.
  - Lượng là tính quy định bên ngoài của sv và ht.
  - Dấu hiệu để nhận biết lượng là trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động, số lượng của sv, ht.
  Chào mừng 20-11
  Chất và lượng giống và khác nhau ở những điểm.
  Chào mừng 20-11
  Câu 2: Quan hệ về lượng và chất của sự vật?
  a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.
  - Trong một sv, ht lượng biến đổi trước chất biến đổi sau. Lượng biến đổi dần dần đạt tới một giới hạn nhất định thì làm cho chất biến đổi .
  - Khoảng giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật hiện tượng gọi là độ.
  - Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sv, ht được gọi là điểm nút.
  b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới.
  - Trong một sv, ht so với cách biến đổi của lượng thì chất biến đổi sau và biến đổi nhanh chóng (mang tính đột biến)
  - Khi chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới cho phù hợp .
  Chào mừng 20-11
  Ví dụ: Xã hội TBCN
  -Chỉ ra hai mặt đối lập, mâu thuẫn của sự vật
  Mâu thuẫn này được giải quyết như thế nào?
  Khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật đó là gì?
  Để hiểu rõ khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật hiện tượng chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài hôm nay.
  Chào mừng 20-11
  Chào mừng 20-11
  1/ Phủ định
  Phủ định biện chứng

  2/ Khuynh hướng phát triển của
  sự vật hiện tuợng

  3/ Ý nghĩa của quy luật phủ định
  Phủ định siêu hình
  Ví dụ : Đốt rừng, Chặt cây, Làm thịt con gà…
  1.Các sự vật này có còn tồn tại hay không? Vì sao.
  2.Sự vật bị xóa bỏ, không còn tòn tại gọi là gì ?
  Ví dụ: Gió bão làm đổ cây, Đổ hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật…
  1.Sự vật trên có phát triển được không? Vì sao.
  2.Nguyên nhân cản trở, xóa bỏ là gì? Sự xóa bỏ sạch trơn này gọi là gì?
  Hạt thóc
  Cây lúa
  Gieo
  Quả trứng
  Con gà con
  Ấp nở
  1.Sự vật trên có bị xóa bỏ sự tồn tại
  hay không?
  2.Quá trình này có được gọi là sự phát triển của sự vật hay không ?
  1.Nguyên nhân của sự phủ định biện chứng?
  2.Cái mới thay thế cái cũ có tính kế thừa yếu tố tích cực hay không?
  Chào mừng 20-11
  -Sự vật không còn tồn tại được
  -Sự vật cũ bị xóa bỏ gọi là phủ định
  -Sự vật không phát triển được
  -Sự xóa bỏ hoàn toàn đó gọi là phủ định siêu hình ( sạch trơn)
  - Sự vật cũ bị thay bằng sự vật mới
  - Quá trình đó gọi là sự phát triển (phủ định biện chứng )
  - Nguyên nhân của sự phủ định biện chứng nằm ngay trong bản thân sự vật
  - Sự thay thế cái cũ có tính kế thừa yếu tố tích cực của cái mới

  Chào mừng 20-11
  Vậy thế nào là
  phủ định?
  ?
  Có mấy loại
  phủ định?
  - Là xóa bỏ sự tồn tại của sự vật hiện tượng nào đó
  Chào mừng 20-11
  Chào mừng 20-11
  Phủ
  định
  Phủ định
  biện chứng
  Phủ định
  siêu hình
  Phủ định siêu hình là phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật .
  Chào mừng 20-11
   Gió bão làm đổ cây
   Con người dùng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật.
  - Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa các yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng cũ để phát triển sự vật hiện tượng mới.
  Chào mừng 20-11
  Hạt thóc
  Gieo xuống đất
  Cây lúa
  Đặc điểm của PĐBC
  Sinh vật
  Sinh vật mới
  Biến dị
  Di truyền
  Xã hội TBCN
  Địa chủ
  Nông dân
  - Sinh vật mới phủ định sinh vật cũ, xã hội TBCN phủ định xã hội phong kiến là kết quả đấu tranh giữa biến dị và di truyền, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân trong bản thân sự vật hiện tượng.
  - Phủ định biện chứng có những đặc điểm gì?
  Chào mừng 20-11
  Xã hội phong kiến

  1/
  2/
  Đặc điểm của PĐBC
  Chào mừng 20-11
  Phủ định biện chứng là khách quan vốn có trong bản thân sự vật, hiện tượng. Bởi vì mỗi sự vật, hiện tượng đều chữa đựng một mâu thuẫn.
  Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng.

  - Không thể phủ định sạch trơn mà có tính kế thừa những yếu tố tích cực,gát bỏ cái lỗi thời lạc hậu .
  - Đảm bảo cho sự vật,hiện tượng phát triển liên tục, cao hơn

  Phân biệt phủ định biện chứng và phủ định siêu hình của các sự vật hiện tượng sau
  Quả trứng

  Cái kén

  Con gà
  Xã hội Tư bản
  Xã hội Phong kiến

  x
  x
  x
  x
  x
  Chào mừng 20-11
  a/
  c/
  e/
  Sự vật
  đang tồn
  tại
  Chào mừng 20-11
  Quan sát sơ đồ
  Sự vật
  mới
  Sự vật
  mới hơn
  Phủ định lần 1
  Phủ định lần 2 (PĐ của PĐ)
  Con gà đẻ trứng
  Ấp nở
  Con gà
  Đẻ trứng
  Ấp nở
  Con gà
   Nhận xét ví dụ trên: đâu là phủ định lần 1, đâu là phủ định lần 2, phủ định lần 2 có ý nghĩa gì? Đâu là sự vật đang tồn tại đâu là sự vật mới đâu là sự vật mới hơn.
  Theo em sự thay
  thế đó có dễ
  dàng không?
  Công xã
  nguyên thuỷ
  Chế độ
  CHNL
  Chế độ
  phong kiến
  TBCN
  XHCN
  Chào mừng
  20-11
  Ph?
  d?nh bi?n ch?ng
  Cái mới thay thế cái cũ
  Đi lên theo hình
  xoáy ốc
  Cái tiên tiến thay thế
  cái lạc hậu
  Chào mừng 20-11
  - Sự phủ định biện chứng diễn ra liên tục
  - Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên cái mới ra đời, kế thừa thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn
  Chào mừng
  20-11
  - Trong tư duy phải kiên quyết phủ định cái lỗi thời lạc hậu tạo điều kiện cho sự ra đời của cái mới.
  - Chống phủ định sạch trơn.
  - Tạo điều kiện cho sự phủ định được thực hiện, chống bảo thủ trì trệ.
  Chào mừng 20-11
  Bài học rút ra từ học tập quy luật mâu thuẫn :
  Nhận thức cái mới, ủng hộ cái mới
  Tôn trọng qua khứ
  Tránh bảo thủ phủ định sạch trơ,cản trở sự tiến bộ
  Tránh ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới.


   Mọi sự vật, hiện tượng phát triển theo xu hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp… từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
   Xu hướng phát triển này được thực hiện bằng sự phủ định, sự kế thừa các sự vật, hiện tượng. Yếu tố kế thừa đảm bảo cho sự phát triển liên tục giữa các sự vật hiện tượng mới và cũ tạo nên trình độ phát triển cái mới cao hơn, hoàn thiện hơn đó cũng là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
   Bài học giúp chúng ta có quan điểm đúng khi nhận thức, cải tạo tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình.
  Chào mừng 20-11
  Bài 1 Những câu tục ngữ nào sau đây nói về sự phủ định biện chứng
  Chào mừng 20-11
  a. Tre già măng mọc
  b. Có mới nới cũ
  c. Uống nước nhớ nguồn
  d. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ


  Bài 6/sgk36 Hãy xác định câu trả lời đúng trong các câu sau
  Cái mới theo nghĩa triết học là gì?
  a. Cái mới lạ so với trước
  b. Cái ra đời sau so với cái trước
  c. Cái phức tạp hơn so với cái trước
  d. Cái ra đời sau tiến tiến và hoàn thiện hơn so với cái trước
  Chào mừng 20-11
  Cả lớp thảo luận về bài tập 3/sgk-37
  Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần phê bình và tự phê bình như thế nào mới phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

  - Phê bình là xem xét, phân tích, đánh giá ưu điểm khuyết điểm về tư tưởng, đạo đức, hành vi… của người khác. Tự phê bình là tự nêu ra, phân tích đánh giá ưu điểm và khuyết điểm về tư tưởng đạo đức, hành vi… của bản thân. Phê bình và tự phê bình là nhằm phát huy cái tốt, hạn chế cái xấu, cần tránh thái độ che giấu khuyết điểm hoặc vùi dập…
  Chào mừng 20-11
  Chuẩn bị bài mới
  Học bài 1.2.3.4.5.6 - Kiểm tra 1 tiết
  Làm bài tập 1,2,4 sgk/37
  Chào mừng 20-11
  Chào mừng 20-11

  No_avatar

  lam the nao de hoc tot mon chinh tri

  No_avatar
  vi sao khi xem xet su vat hien tuong phai co quan diem toan dien phat trien,cho vi du
  No_avatar
  Hôn hi vong minh se nhan duoc cau tra loi som
  No_avatarf

  tinh quy dinh khang dinh su vat trong 1 moi quan he nhat dinh goi la gi? tai sao

   

  No_avatar

  chung minh phat trien la khuynh huong chung cua the gioi

   

  No_avatar

  vi sao phat trien la khuynh huong chung cua su vat hien tuong?mong la se co nguoi tra loi cho minh

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng