Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 16. Khái niệm về liên kết hoá học. Liên kết ion

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thu Hang
  Ngày gửi: 10h:23' 25-09-2008
  Dung lượng: 327.5 KB
  Số lượt tải: 662
  Số lượt thích: 0 người
  Chương iii: Liên kết hoá học
  Tại sao trong tự nhiên các nguyên tử các nguyên tố lại tồn tại chủ yếu dạng phân tử hoặc tinh thể?
  Thế nào là một liên kết hoá học? Có những kiểu liên kết hoá học nào?
  Bài 16: Khái niệm về liên kết hoá học-liên kết ion
  Hết bài này các em sẽ hiểu:
  Tại sao các nguyên tử lại liên kết với nhau
  Cation, anion ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo?
  Bản chất của liên kết ion?
  I-khái niệm về liên kết hoá học
  Khái niệm về liên kết
  Ví dụ:
  2OO2
  2H→H2

  → Liên kết hoá học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn
  Al
  2H+O H2O
  (?) Vậy liên kết hoá học là gì?
  Tinh thể lập phương tâm diện
  → Quy t¾c b¸t tö :Các nguyên tử có khuynh hướng liên kết với nhau để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm với 8e ngoài cùng (hoặc là 2e) líp ngoµi cïng
  2. Quy tắc bát tử
  + Các khí hiếm tồn tại riêng rẽ, không liên kết với nhau 
  + Các nguyên tö cña nguyªn tố khác thường phải liên kết với nhau:
  N2
  NaCl
  MgO
  Chú ý : Do phân tử là hệ phức tạp nên quy tắc bát tử có một số ngoại lệ
  C?u hình 8e lớp ngoài cùng (hoặc 2e đối với He) là cấu hình vững bền

  ii-liên kết ion
  1. Sự hình thành ion
  a. Ion
  Ví dụ 1: Sự tạo thành cation Li+ từ Li
  Li
  → Li+ + e
  1s22s1
  1s2
  Ví dụ 2: Sự tạo thành cation Mg2+
  Mg
  → Mg2+ + 2 e
  1s22s22p63s2
  1s22s22p6
  * Ion dương (cation)
  (?) Viết cấu hình e của Li và cho biết để đạt cấu hình bền vững Li phải làm gi?
  - Tên cation kim loại = ion + tên kim loại
  Ion Liti
  Ion magie
  Ví dụ 3: Sự tạo thành anion Oxit O2-
  O + 2e  O2-
  1s22s22p4 1s22s22p6
  * Ion âm (anion)
  (?) Viết cấu hình của O và cho biết để đạt cấu hình giống khí hiếm O phải làm gì?
  Tên của anion = ion + tên của gốc axit tương ứng
  Ion oxit
  Tương tự: Cl +1e = Cl-
  F +1e = F-
  S + 2e = S2-

  Ion là những nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện
  ion florua
  ion sunfua
  ion clorua
  Tương tự viết PT biểu diễn sự tạo thành ion từ F, S, Cl?
  b. Ion đơn nguyên tử, đa nguyên tử
  Ion đơn nguyên tử: là ion được tạo nên từ một nguyên tử
  Thí dụ: F-, O2-, Li+
  Ion đa nguyên tử: là ion được tạo nên từ nhiều nguyên tử liên kết với nhau để thành nhóm nguyên tử mang điện
  Thí dụ: PO43- : ion photphat
  NO3- : ion nitrat
  SO42-: Ion sunfat
  NH4+ : ion amoni
  2. Sự tạo thành liên kết ion
  Ví dụ 1: sự tạo thành NaF
  Na
  + F
   Na+ + F-
  1s22s22p63s1
  1s22s22p5
  1s22s22p6
  1s22s22p6
  NaF
  Na
  + F
  Hay:
  Vậy bản chất của liên kết trong NaF là lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện trái dấu
  (?)Vậy bản chất liên kết trong NaF là gì?
  (?)Em h·y viÕt PTPU gi÷a Natri vµ flo?
  PTPU: 2Na + F2 = 2NaF
  a, Sự tạo thành liên kết ion của phân tử 2 nguyên tử
  Ví dụ 2: Sự tạo thành MgF2
  Mg
  +
  F
  1s22s22p5
  1s22s22p5
  +
  Mg2+
  F-
  F-
  1s22s22p6
  1s22s22p6
  1s22s22p6
  MgF2
  Mg
  + 2F
  Hay:
  1s22s22p63s2
  +
  +
  Liên kết MgF2 được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu Mg2+ và F-
  (?)Em hãy viết PTPU giữa Mg và Flo?
  PTPU: Mg + F2 = MgF2
  F
  (?) bản chất trong liên kết Mg và F là gì?
  b, Sự tạo thành liên kết ion trong phân tử nhiều nguyên tử
  →Liên kết ion được hình thành do các ion mang điện trái dấu hút nhau.
  →Liên kết ion được hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình
  Kết luận:
  (?) Qua ví dụ trên em hãy cho biết bản chất của liên kết ion?
  Qua bài này chúng ta thấy:
  Các nguyên tử liên kết với nhau để có cấu hình bền vững của khí hiếm
  Ion ®­îc h×nh thµnh do c¸c nguyªn tö cho nhËn e
  Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện của các ion trái dấu
  Bài 1: Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau từ nguyên tử tương ứng
  Ag+, Fe3+, Fe2+, Br-
  Trả lời
  Ag = Ag+ + e
  Fe = Fe3+ + 3e
  Fe = Fe2+ + 2e
  Br + e = Br-
  Bài 2: Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa
  a, Al và Cl b, Mg và O

  Trả lời
  a, Al + 3Cl = Al3+ + 3Cl-
  [Ne]3s23p1 [Ne]3s23p5 2s22p6 [Ne]3s23p6


  b, Mg + O = Mg2+ + O2-


  AlCl3

  MgO
  Bài tập về nhà:
  - ôn tập lí thuyết
  - Làm bài 1-8/trang 70-SGK
  -
  Nguyên tử Li
  Ion Li+
  Li
  → Li+ + e
  1s22s1
  1s2
  +
  VD2:
  12+
  Mg
  cation Magie (Mg2+)
  +
  8+
  nguyên tử oxi (O)
  ion oxit (O2-)
  11+
  Natri nguyên tử(Na)
  9+
  NaF
  Cation Na+
  Nguyên tử Flo F
  Anion F-
  1s22s22p63s1
  1s22s22p5
  1s22s22p6
  MgF2
  12+
  9+
  2 ion florua (F-)
  9+
  Nguyên tử Mg
  Cation Mg2+
  2 Nguyên tử F
  2anion F-
  1s22s22p63s2
  1s22s22p5
  No_avatar

  bài 2 câu a không hiểu tại sao ra được AlCl3

   

   
  Gửi ý kiến