Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Trọng Thuấn
  Ngày gửi: 18h:11' 15-03-2010
  Dung lượng: 628.5 KB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người
  Môn Lịch sử lớp 7c
  GV: Hoàng Trọng Thuấn
  Đơn vị: Trường THCS Hiên Vân
  PGD Tiên Du
  Chào mừng các thầy, cô giáo về dự tiết học
  Kiểm tra bài cũ
  - Trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê Sơ đạt được những thành tựu nổi bật nào? Vì sao có được những thành tựu đó ?
  Đáp án
  Văn học: + Văn học chữ Hán chiếm ưu thế,văn học chữ nôm vẫn phát triển
  + Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc.
  Khoa học:+ Sử học: Đại Việt sử ký toàn thư
  + Địa lý: Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ
  + Y học: Bản thảo thực vật toát yếu
  + Toán học: Đại thành toán pháp
  Nghệ thuật: + Sân khấu: Chèo, tuồng
  + Điêu khắc: Lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh
  * Vì đất nước ổn định, kinh tế phát triển, nhà vua quan tâm đến tất cả các lĩnh vực
  CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII
  TIẾT 46 - BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC
  PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  - Đầu thế kỷ XVI tình hình nhà Lê như thế nào ?
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  1. Triều đình nhà Lê.
  - Đầu thế kỉ XVI.
  + Vua quan ăn chơi..
  + Nội bộ chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực.
  Triều đình nhà Lê mục nát, suy yếu.
  - Tìm những biểu hiện chứng tỏ nhà Lê bắt đầu suy thoái ?
  - Hãy cho biết tình hình thời Lê ở thế kỷ XV?
  - Em có nhận xét gì về triều đình nhà Lê ở đầu thế kỉ XVI ?
  - Em có nhận xét gì về các vua Lê thế kỉ XVI so với vua Lê Thánh Tông ?
  - Tại sao nói thời Lê ở thế kỷ XV là thời kỳ thịnh trị của chế độ phong kiến tập quyền?
  - Vì sao đời sống nhân dân cực khổ ?
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.
  - Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
  - Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt..
  - Thái độ của nhân dân ta đối với quan lại và triều đình phong kiến như thế nào ?
  - Sự suy yếu của triều đình nhà Lê làm đời sống của nhân dân ta như thế nào?
  - Mâu thuẫn nào đã nẩy sinh trong xã hội ?
  a) Nguyên nhân.
  Nhân dân nổi dậy đấu tranh.
  b) Diễn biến.
  - Thảo luận: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVI theo mẫu sau ?
  1511
  1512
  1515
  1516
  Trần Tuân
  Lê Hy,
  Trịnh Hưng
  Phùng Chương

  Trần Cảo
  Nghệ An, Thanh Hóa
  Tam Đảo
  Đông Triều
  (Quảng Ninh)
  Hưng Hóa, SơnTây
  Các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ XVI:
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.
  - Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
  - Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt..
  a) Nguyên nhân.
  Nhân dân nổi dậy đấu tranh.
  b) Diễn biến.
  Trần Tuân 1511
  Phùng Chương 1515
  Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
  Trần Cảo 1516
  Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
  Trần Tuân 1511
  Phùng Chương 1515
  Lê Hy, Trịnh Hưng 1512
  Trần Cảo 1516
  Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
  - Với những đặc điểm đó, kết quả của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVI như thế nào ?
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.
  - Vì sao các cuộc khởi nghĩa nông dân này đều thất bại ?
  - Em có nhận xét chung gì về các cuộc khởi nghĩa nông dân ở thế kỷ XVI về các mặt thời gian, địa điểm ?
  - Các cuộc khởi nghĩa tuy bị thất bại nhưng có ý nghĩa như thế nào ?
  a) Nguyên nhân.
  b) Diễn biến.
  c) kết quả.
  - Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại.
  d) Ý nghĩa.
  Góp phần làm cho triều đình nhà Lê nhanh chóng sụp đổ.
  Khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống áp bức của vua quan phong kiến..
  - Trong các cuộc khởi nghĩa trên, khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất?
  - Tại sao nói khởi nghĩa Trần Cảo là tiêu biểu nhất?
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  1. Triều đình nhà Lê.
  - Đầu thế kỉ XVI.
  + Vua quan ăn chơi..
  + Nội bộ chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực.
  Triều đình nhà Lê mục nát, suy yếu.
  2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.
  - Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.
  - Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến gay gắt..
  a) Nguyên nhân.
  Nhân dân nổi dậy đấu tranh.
  TIẾT 46 : BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
  ( THẾ KỈ XVI – XVIII )
  I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  1. Triều đình nhà Lê.
  2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.
  a) Nguyên nhân.
  c) kết quả.
  - Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại.
  d) Ý nghĩa.
  Góp phần làm cho triều đình nhà Lê nhanh chóng sụp đổ.
  Khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống áp bức của vua quan phong kiến..
  b) Diễn biến.
  Bài 1:
  Luyện tập
  Hãy khoanh tròn chữ cái chỉ đáp án đúng trong câu hỏi sau.
  A. Phát triển toàndiện, hùng mạnh.
  B. Bước vào thời kỳ suy thoái, mục nát.
  C. Đang tiến hành ổn định đất nước.
  D. Tiếp tục ổn định.
  - Đầu thế kỷ XVI triều đình nhà Lê?
  Bài 2:
  Luyện tập
  Hãy nối cột thời gian với cột tên cuộc khởi nghĩa sao cho đúng.
  Lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỉ XVI
  Câu hỏi chuẩn bị bài mới
  Học sinh về nhà tìm hiểu phần II – Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn.
  - Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều.
  - Sự hình thành thế lực họ Nguyễn ở Đằng trong .
  - Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn gây hậu quả gì cho nhân dân lao động..
  CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ
  CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT
   
  Gửi ý kiến