Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Địa lý 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT Bắc Giang
  Người gửi: Nguyễn Minh Mẫn (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:16' 20-12-2009
  Dung lượng: 9.8 MB
  Số lượt tải: 502
  Số lượt thích: 0 người  Sách điện tử địa lý 10 thpt
  địa lý 10 - ban cơ bản
  Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
  ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
  ( Sách dùng trong các trường thpt )
  Bắc Giang 1 - 2007
  địa lý thpt
  - Nội dung kiến thức cơ bản
  - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
  - Câu hỏi luyện tập
  Giáo án
  Địa lý 10
  Đề thi
  Giới thiệu
  Website  Sách điện tử địa lý 10 thpt
  địa lý 10 - ban cơ bản  Sở giáo dục và đào tạo bắc giang
  ( Sách dùng trong các trường thpt )
  Bắc Giang 1 - 2007
  địa lý thpt
  - Nội dung kiến thức cơ bản
  - Tranh ảnh, video, bản đồ, mô hình, biểu đồ.
  - Câu hỏi luyện tập
  Địa chính, bản đồ VN
  Thời báo kinh tế VN
  Website môi trường
  Website địa lý
  Thư viện giáo trình Đ/Tử
  Encarta
  Bão lụt
  Website khoa địa ĐHSPHN
  Địa lý 10
  Giới thiệu
  Website
  Giáo án
  Đề thi

  Tác giả: Nhóm giáo viên Địa lí tỉnh Bắc Giang
  ĐT: 01687045828; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Trở lại
  địa lý 10-ban cơ bản  địa lý lớp 10
  Chương 1: Bản đồ (Bài 1.4)
  Chương 5: Địa lý dân cư (Bài 22.25)
  Trở lại
  Chương 2: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất (Bài 5, 6)
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Phần 2: địa lý kinh tế-xã hội
  Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ địa lý
  Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý (Bài 20,21)
  Chương 7: Địa lý nông nghiệp (Bài 27.30)
  Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế (Bài 26)
  Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững (Bài 41, 42)
  Chương 8: Địa lý công nghiệp (Bài 31.34)
  Chương 9: Địa lý dịch vụ (Bài 35.40)
  Bài 7,8,9,10,11,12
  Bài 13,14,15,16,17,18,19
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 1 : Bản đồ
  : Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
  : Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
  : Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
  : Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 2 : Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của Trái Đất
  : Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất
  : Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 5
  Bài 6
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 3 : Cấu trúc của
  Trái Đất, các quyển của lớp
  vỏ địa lý
  : Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiếntạo mảng
  : Tác động của nội lực đến bề mặt địa hình Trái Đất
  :Tác động của ngoài lực đến địa
  hình bề mặt TĐ
  : Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên BĐ
  : Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên TĐ
  : Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 7
  Bài 8
  Bài 9(1)
  Bài 10
  Bài 11
  Bài 12
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Bài 9(2)
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 3 : Cấu trúc của
  Trái Đất, các quyển của lớp
  vỏ địa lý
  : Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
  : Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất
  : Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
  : Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển.
  : Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.
  : Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật.
  : Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 13
  Bài 14
  Bài 15
  Bài 16
  Bài 17
  Bài 18
  Bài 19
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 4 : Một số quy
  luật của lớp vỏ địa lý
  : Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
  : Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý tự nhiên
  Bài 20
  Bài 21
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 5 : Địa lý dân cư
  : Dân số và sự gia tăng dân số
  : Cơ cấu dân số
  : Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hoá.
  : Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 2: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 22
  Bài 23
  Bài 24
  Bài 25
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 6 : Cơ cấu nền kinh tế
  : Cơ cấu nền kinh tế
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 26
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 7 : Địa lý nông nghiệp
  : Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố NN. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ NN
  : Địa lý ngành trồng trọt
  : Địa lý ngành chăn nuôi
  : Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 27
  Bài 28
  Bài 29
  Bài 30
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com

  Chương 8 : Địa lý công nghiệp
  : Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
  Địa lý các ngành công nghiệp
  : Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
  : Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm CN.
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 31
  Bài 32(1)
  Bài 33
  Bài 34
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Bài 32(2)
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 9 : Địa lý dịch vụ
  : Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân
  bố các ngành DV
  : Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT.
  : Địa lý các ngành GTVT
  : Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và Pa-na-ma.
  : Địa lý ngành thông tin liên lạc.
  : Địa lý ngành thương mại.
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 35
  Bài 36
  Bài 37
  Bài 38
  Bài 39
  Bài 40
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Chương 10 : Môi trường và sự phát triển bền vững
  : Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
  : Môi trường và sự phát triển bền vững
  địa lý 10-ban cơ bản  Trở lại
  Phần 1: địa lý kinh tế xã hội
  Bài 41
  Bài 42
  Bản đồ
  Mô hình
  video
  tranh
  Tra cứu
  Biểu đồ
  Địa chỉ: Sở GD - ĐT Bắc Giang ; ĐT: 01687045828 ; Email: thanhhaithpthiephoa1@gmail.com
  Avatar
  đưa chi biadf cuốn sách dãy , còn nôi dung đâu????????????
  Avatar
  chả có ji` cả chỉ toàn ảnh vs ảnh ko ak` chán zaKhóc
  No_avatar

  TuyệtThè lưỡiChưa quyết địnhNháy mắtLa hétNgạc nhiênMỉm cườiDán miệngNgậm tiềnCau màyNgây thơHônCườiChân trong miệngBối rốiKhóc

   

   

   

  No_avatarf

  chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

   

  No_avatarf

  chứ cái gì dậy?chẳng hiểu gì?nội dung đâu?bài giảng đâu?

   

  No_avatar
  em phuong oi cho anh lam quen
  No_avatar
  chả có gì toan là hình ảnh
  Avatar

  nhảm wa minh can bai giang cơ mà

   

  No_avatarf
  minh can bai giang de chuan pj cho tiet hok toi chu minh khong can anh dau. chan the
  No_avatarf

  lax zữ z?

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓