Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Chí Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:41' 18-03-2010
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 370
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 37 – Bài 30
  GV: NGUYỄN CHÍ THUẬN
  TRƯỜNG THPT DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
  CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH
  Ở BẮC MĨ
  ĐẠI TÂY DƯƠNG
  Viếc-gi-ni-a
  (1607)
  Gioóc-gi-ni-a
  (1732)
  Bài 30 -
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  I. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  -Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ ngày một nhiều. Đến thế kỉ XVIII , họ đã thiết lập 13 thuộc địa và tiến hành chế độ cai trị, bóc lột nhân dân bản địa (người In-đi-an).
  KIM TỰ THÁP MẶT TRỜI CỦA NGƯỜI INDIAN THỜI CỔ ĐẠI
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  -Giữa thế kỉ XVIII , nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng thực dân Anh lại tìm mọi cách ngăn cản, kìm hãm như tăng thuế, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước,… Vì vậy, mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân, giai cấp tư sản, chủ nô Bắc Mĩ với thực dân Anh trở nên gay gắt.

  -Dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, chủ nô, nhân dân Bắc Mĩ đã đứng lên đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, đồng thời mở đường cho CNTB phát triển.
  I. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  BÔXTƠN
  cuối-1773
  PHILADENPHIA
  9-1774
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  -Cuối năm 1773 , nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chỡ chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế. Đáp lại, thực dân Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.
  -9-1774 , các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh phải xoá bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  PHI LA ĐEN PHI A
  4-1775
  PEN XIN VA NI A
  ĐẠI TÂY DƯƠNG
  Hình 53- Oa-sinh-tơn
  (1732 – 1799)
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  -Tháng 4-1775 , cuộc chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Oa-sinh-tơn, quân 13 thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  -Ngày 4-7-1776 , bản “Tuyên ngôn độc lập” được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa. Nhưng thực dân Anh vẫn không chấp nhận và cuộc chiến tranh tiếp diễn.
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  ĐẠI TÂY DƯƠNG
  NIU OOC
  VIẾC GI NI A
  Y-OOC-TAO
  19-10-1781
  XA-RA-TÔ-GA
  17- 10- 1777
  17-10-1777 nghĩa quân thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga tạo nên bước ngoặt của chiến tranh.
  Năm 1781 nghiã quân thắng trận quyết định ở I-oóc-tao. Toàn bộ quân Anh đầu hàng
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  -Tháng 10-1777 , quân thuộc địa giành thắng lợi lớn ở Xa-ra-tô-ra, làm cho quân Anh suy yếu.
  -Năm 1781 , thắng trận I-oóc-tao, chiến tranh kết thúc.
  -Năm 1883 , thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
  CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
  Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chỡ chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế.
  Hội nghị Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh xoá bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
  bản “Tuyên ngôn độc lập”, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa.
  quân thuộc địa giành thắng lợi lớn ở Xa-ra-tô-ra.
  thắng trận I-oóc-tao, chiến tranh kết thúc.
  Bài 30 -
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
  ĐẠI CỬ TRI
  TỔNG THỐNG
  CỬ TRI
  Hiến pháp năm 1787 củng cố vị trí nhà nước Mĩ
  TÒA ÁN TỐI CAO
  9 QUAN TÒA
  Nhiệm kỳ suốt đời
  QUỐC HỘI LẬP PHÁP
  CÁC BANG
  Mỗi bang 2 ĐB
  Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
  +Kết quả :
  -Cuộc chiến tranh kết thúc, Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.
  -Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước cộng hoà liên bang, đứng đầu là Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội nắm quyền lập pháp.
  TỔNG THỐNG GIỮ QUYỀN HÀNH PHÁP
  Năm 2009, Barack Obama trở thành vị tổng thống lần thứ 44 và hiện tại của Hợp chúng quốc Mĩ
  QUỐC HUY VÀ CON DẤU TỔNG THỐNG MĨ
  Thể hiện chính sách củ cà rốt và cây gậy của Mĩ
  ĐẠI CỬ TRI
  TỔNG THỐNG
  CỬ TRI
  CMTS không triệt để vì chỉ có lợi cho GCTS và chủ nô
  TÒA ÁN TỐI CAO
  9 QUAN TÒA
  Nhiệm kỳ suốt đời
  QUỐC HỘI LẬP PHÁP
  CÁC BANG
  Mỗi bang 2 ĐB
  Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
  +Ý nghĩa :
  -Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là cuộc CMTS, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc : lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho CNTB phát triển.
  -Tuy nhiên, cũng như CMTS Anh, cuộc CM này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng gì.
  CMTS 2 nhiệm vụ: lật đổ thực dân, đưa CNTB phát triển
  CÂU HỎI CỦNG CỐ
  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
  Bài 30 -
  I. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
  2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
  3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
  -Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh ?
  -Diễn biến chính ?
  -Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập ?
  DẶN DÒ TUẦN SAU
  Xem trước Bài 31-
  “Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII”

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng