Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thanh Tỉnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:27' 24-03-2010
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 517
  Số lượt thích: 0 người
  NHiệt liệt chào mừng
  các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp
  Người thực hiện: G.V phạm thanh tỉnh
  Trường THCS Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình
  Phòng giáo dục hưng hà
  2009 - 2010
  hội giảng gvg cấp huyện
  Môn âm nhạc lớp 7
  ôn tập bài hát:
  tiếng ve gọi hè
  Tuần 32 - Tiết 31
  Nh?c và lời: trịnh công sơn
  Người thực hiện: G.V phạm thanh tỉnh
  Trường THCS Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  Mì i i i í, má a a a à,
  Luyện thanh
  Em hãy nêu những ký hiệu âm nhạc được sử dụng trong bản nhạc?
  * Số chỉ nhịp 2/4, dấu thăng, dấu chấm dôi, dấu nặng đơn, dấu nối.
  Em hãy nhắc lại ý nghĩa nhịp 2/4?
  Nhịp 2/4 là nhịp gồm có hai phách trong một ô nhịp giá trị mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh phách thứ hai là phách nhẹ.
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  Ôn tập với lời ca, giai điệu bài hát.
  *Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  Kiểm tra bài cũ:
  Em hãy trình bày bài hát tiếng ve gọi hè?
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  Bài TĐN số 9 được trích trong tác phẩm " trường làng tôi" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu nét nhạc nhịp nhàng uyển chuyển
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  2/ Tìm hiểu bài
  Bài TĐN số 9 " trường làng tôi" có sử dụng những ký hiệu âm nhạc nào?
  1/ Giới thiệu bài
  Số chỉ nhịp 3/4, dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu nối, khung thay đổi.
  Em hãy nêu ý nghĩa nhịp 3/4?
  Nhịp 3/4 là nhịp gồm ba phách trong môt ô nhịp giá trị mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh hai phách sau là phách nhẹ.
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  2/ Tìm hiểu bài
  1/ Giới thiệu bài
  Bài có thể chia thành mấy câu nhạc?
  Bài có thể chia thành 5 câu nhạc:
  Câu 1/ "Trường . quanh"
  Câu 2/ "Muôn . đềm"
  Câu 3/ "Bên . xinh"
  Câu 4/ "Lên . lướt"
  Câu 5/ "Dù . ơi"
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  2/ Tìm hiểu bài
  Nhìn và theo dõi bài TĐN số 9 em hãy cho biết bài được viết ở giọng gì?
  * Bài viết ở giọng đô trưởng vì nốt kết bài là nốt đô và trên đầu khuông nhạc không có dấu hoá biểu.
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  2/ Tìm hiểu bài
  đọc gam đô trưởng (cdur)
  đồ dê mi fa sol la si đô
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  2/ Tìm hiểu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  Câu 2/
  Câu 3/
  Câu 4/
  Câu 1/
  Câu 5/
  Tđn câu 2:
  Tđn câu 1:
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  2/ Tìm hiểu bài
  Ghép câu 1 và câu 2
  TĐN câu 4:
  TĐN câu 3:
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  2/ Tìm hiểu bài
  Ghép câu 3 và câu 4:
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  2/ Tìm hiểu bài
  Tđn câu 5:
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  2/ Tìm hiểu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  * Ghép TĐN lần 1
  * Ghép TĐN lần 2
  I/ ôn tập bài hát
  II/ Tập đọc nhạc: TĐN Số 9
  1/ Giới thiệu bài
  2/ Tìm hiểu bài
  3/ Tập đọc nhạc từng câu
  * Ghép TĐN cả bài
  4/ Tập đọc nhạc cả bài
  5/ Ghép lời ca
  Tiết 31: ôn tập bài hát:
  Tiếng ve gọi hè
  Tập đọc nhạc: tđn số 9
  Củng cố dặn dò

  *Về nhà ôn tập học thuộc bài hát "tiếng ve gọi hè"
  *đọc bài Tđn số 9 "trường làng tôi" , kết hợp đánh nhịp 3/4
  Chân thành cảm ơn
  các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham dự tiết học
  Phòng giáo dục hưng hà
  2009 - 2010
  hội giảng gvg cấp huyện
   
  Gửi ý kiến