Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • 1 bài giảng mà cả mấy chục slide ...
 • Cảm ơn thầy cô, bài giảng hay lắm ạ...
 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lưu
  Ngày gửi: 21h:05' 24-03-2010
  Dung lượng: 588.9 KB
  Số lượt tải: 1395
  Số lượt thích: 1 người (Trần Hồ Thành Hiếu, Trần Thị Giang)
  Thứ 4 ngày 25 tháng 03 năm 2009
  Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
  Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
  CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ
  BUỚC 1: Xác định loại biểu đồ cần vẽ( yêu cầu của bài)
  BƯỚC 2: Chia tỉ lệ phù hợp tên biểu đồ( tìm số liệu lớn nhất, nhỏ nhất trong bảng cần vẽ sau đó chia tỉ lệ theo số chẵn).
  BƯỚC 3: Vẽ biểu đồ.
  BƯỚC 4: Đặt tên biểu đồ đã vẽ.
  Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
  Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
  10000
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  0
  600
  500
  400
  300
  200
  100
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  0
  600
  500
  400
  300
  200
  100
  mm
  mm
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  0
  600
  500
  400
  300
  200
  100
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  0
  600
  500
  400
  300
  200
  100
  mm
  mm
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  0
  600
  500
  400
  300
  200
  100
  mm
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  mm
  Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông

  Hồng và sông Gianh.
  Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
  Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  10000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Nội dung biểu đồ
  Địa Danh
  CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ
  BUỚC 1: Xác định loại biểu đồ cần vẽ
  BƯỚC 2: Chia tỉ lệ phù hợp trên biểu đồ
  BƯỚC 3: Vẽ biểu đồ.
  BƯỚC 4: Đặt tên biểu đồ đã vẽ.
  Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
  Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
  Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
  a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình

  61,7

  3632
  Lưu lượng nước TB tháng(m3/s)

  186

  153
  Lượng mưa TB tháng(mm)
  Lưu vực sông Gianh
  Lưu vực sông Hồng
  m3/s
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông Hồng và sông Gianh.
  Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
  Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
  Bài tập 1: Vẽ biểu đồ
  Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
  a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình
  0
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  10000
  1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
  m3/s
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  10000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông Hồng và sông Gianh.
  Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
  Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
  Bài tập 1: Vẽ biểu đồ
  Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
  a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình
  0
  m3/s
  0
  1000
  2000
  5000
  4000
  3000
  8000
  9000
  7000
  6000
  100
  600
  500
  400
  300
  200
  0
  mm
  10000
  1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
  1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
  Tháng 9 - 11
  Tháng 6 - 10
  Mùa lũ
  Tháng 8 - 11
  Tháng 5 - 10
  Mùa mưa
  Lưu vực sông Gianh
  Lưu vực sông Hồng
  b/ Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông
  Mùa lũ không hoàn toàn trùng với mùa mưa
  do ảnh hưởng của:
  - Hệ số thấm của đất đá.
  - Hình dạng mạng lưới sông; hồ nhân tạo.
  - Độ che phủ của rừng.
  No_avatarf

  e sẽ lên thường xuyên để cộng điểm cho mọi người. đăng nhiều bài vào nhé!

  No_avatar

  cam on co da giup em

   

  No_avatar
  cam on co nhiu giup e lam bai thuc hanh tot hon.chuc co luon vui khoe
  No_avatar

  Nếu cần sự giúp đỡ, e sẽ lên đây đầu tiên.Arigatou.Cười

  No_avatar

  kud de hieu va hay hon may paj kia

  No_avatarf

  Cung hay nhung mak ngan hj?

   

  No_avatar

  hay ghê

   

  No_avatarf

  hay wa

  No_avatar

  thanks cô

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓