Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 43. Ankin

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Ngọc Hân
  Ngày gửi: 06h:32' 29-03-2010
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 205
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  CÙNG TẬP THỂ LỚP 11A2
  Bằng cách nào để giấm hoa quả mau chín?
  ?
  ?
  Đất đèn
  C2H2
  Bài 43
  ANKIN
  NỘI DUNG BÀI DẠY
  NỘI DUNG 1
  NỘI DUNG 2
  NỘI DUNG 3
  + ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CẤU TRÚC PHÂN TỬ.
  + TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  + ĐIỀU CHẾ
  + ỨNG DỤNG
  Đồng đẳng
  Một số ankin:
  CH ≡ CH (C2H2) axetilen
  CH ≡ C – CH3 (C3H4) metyl axetilen
  CH ≡ C – CH2 – CH3 (C4H6) etyl axetilen
  Đồng đẳng của axetilen có công thức chung là: CnH2n – 2 (n ≥ 2)
  Ankin là những hiđrocacbon mạch hở, có một liên kết ba trong phân tử.
  Đồng phân
  C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8…
  Đồng phân vị trí nhóm chức
  Đồng phân mạch cacbon
  Ví dụ: C4H6
  Đồng phân vị trí liên kết ba
  Hãy viết các đồng phân của ankin có công thức phân tử là C5H8. Cho biết loại đồng phân.
  Đồng phân vị trí liên kết ba
  Đồng phân mạch cacbon
  ?
  DANH PHÁP
  Danh pháp
  Tên IUPAC
  Số chỉ vị trí nhánh ─ tên nhánh ─ tên mạch chính ─ số chỉ vị trí liên kết ba ─ in
  Tên thường
  Tên gốc ankyl ─ axetilen
  CH3 ─ CH ─ CH2 ─ C ≡ CH
  CH3
  4 – Metyl pent – 1 – in
  Tên ankin
  Số chỉ vị trí nhánh
  Tên nhánh
  Tên mạch chính
  Số nhỏ nhất chỉ vị trí liên kết ba C ≡ C
  in
  =
  _
  _
  _
  _
  1
  2
  3
  4
  5
  Lưu ý:
  - Mạch chính là mạch dài nhất có chứa liên
  kết ba C ≡ C.
  - Đánh số từ phía gần liên kết ba.
  - Các ankin có nối ba đầu mạch (R – C ≡ CH) gọi là các ank-1-in.
  Tính chất vật lí
  Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của mộ số ankin liệt kê ở bảng 6.2
  Tính chất vật lí
  Trạng thái?
  - Ở điều kiện thường: các ankin từ C2  C4 ở thể khí, từ C5 trở lên ở thể lỏng hay thể rắn.
  Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính tan?
  - Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
  - Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng tăng theo chiều tăng phân tử khối.
  Cấu trúc phân tử
  - Trong phân tử ankin, hai nguyên tử C liên kết ba ở trạng thái sp (lai hóa đường thẳng).
  Mô hình rỗng
  Mô hình đặc
  - Liên kết C ≡ C gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π
  - Góc liên kết H – CH và HCC là 180°C.
  Tính chất hóa học
  1 liên kết σ bền vững
  2 liên kết π kém bền.
  Phản ứng trùng hợp
  Phản ứng thế
  Phản ứng cộng
  Liên kết đôi
  Liên kết đơn
  Tính chất hóa học

  Phản ứng cộng
  Phản ứng oxi hóa
  Giống ANKEN
  Phản ứng đime hóa và trime hóa
  Phản ứng thế bằng ion kim loại
  Khác ANKEN
  Phản ứng cộng
  a) Cộng hiđro
  Eten (etilen)
  etan
  CnH2n - 2
  +
  H2
  Pd/PbCO3

  CnH2n
  CnH2n - 2
  +
  2H2
  Ni/ t°
  CnH2n+2
  Phương trình tổng quát:
  anken
  ankan
  Khi xúc tác Pd/PbCO3 ( xúc tác nhiểm độc làm giảm khả năng xúc tác) phản ứng dừng lại ở giai đoạn 1 tạo anken.
  Cộng Br2
  Thí nghiệm: Dẫn khí axetilen sục vào dung dịch brom.
  PHẢN ỨNG CỦA AXETILEN TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH Br2
  Dung dịch brom
  H2O
  CaC2
  Nhận xét hiện tượng sau phản ứng và viết phương trình phản ứng.
  - Hiện tượng: dung dịch brom bị mất màu sau phản ứng.
  (Nâu đỏ)
  (Không màu)
  1,1,2,2-tetrabrometan
  Phản ứng để phân biệt ankin với ankan
  Câu 1. Dung dịch brom dùng để phân biệt các cặp khí nào sau đây?
  1) Etilen và axetilen 2) etilen và etan
  3) etan và axetilen
  Hãy chọn câu trả lời đúng:
  1, 2, 3
  B. 1, 2
  C. 2, 3
  D. Cả A, B, C đều sai
  Câu 2 : Cho 1 luồng khí A lội qua dung dịch Br2 (có dư) không thấy hiện tượng sủi bọt, thì A là:
  I/ Etan II/ Etilen III/ Axetilen
  a/ I, II
  b/ I, III
  c/ II. III
  d/ I, II, III
  Etilen và axetilen tác dụng với dung dịch Br2 nên bị giữ lại phản ứng  không tạo sủi bọt, còn etan không tác dụng thoát ra ngoài tạo sủi bọt.
  Cộng hiđro clorua
  HgCl2
  150 - 200°C
  (Vinyl clorua)
  Khi có xúc tác thích hợp:
  Đối với các ankin bất đối xứng: Phản ứng cộng HA tuân theo quy tắc Maccopnhicop:
  Trong phản ứng cộng HA ( HX và nước) vào liên kết C ≡ C của ankin, H ưu tiên cộng vào C mang nhiều H hơn ( C bậc thấp hơn), còn A được cộng vào C mang ít H hơn (C bậc cao hơn)
  Ví dụ:
  3
  2
  1
  2 – clopro – 1 – en
  xt, t°
  3
  2
  1
  2, 2 – điclopropan
  xt, t°
  Cộng nước (hiđrat hóa)
  Không bền
  Anđehit axetic
  Phản ứng đime hóa và phản ứng trime hóa
  xt, t°
  Vinyl axetilen
  600°C
  bột C
  600°C
  bột C
  benzen
  3
  Phản ứng thế bởi ion kim loại
  Thí nghiệm: Dẫn khí axetilen sục vào dung dịch bạc nitrat trong amoniac.
  PHẢN ỨNG THẾ BẰNG ION KIM LOẠI Ag+ CỦA AXETILEN
  Dung dịch AgNO3/NH3
  CaC2
  H2O
  C2H2
  C2Ag2
  Nhận xét hiện tượng sau thí nghiệm.
  Hiện tượng: có kết tủa vàng nhạt xuất hiện.
  Đây là phản ứng phân biệt ank-1-in
  (R-C≡ CH) với anken và ankin khác
  Phương trình phản ứng
  kết tủa vàng nhạt
  AgNO3 + 3 NH3 + H2O [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3
  CH ≡ CH + 2 [Ag(NH3)2]OH Ag – C ≡ C – Ag  + 2 H2O + 4NH3
  (phức chất, tan trong nước)
  Tổng quát:
  R – C ≡ C – H + [Ag(NH3)2]OH R – C ≡ C – Ag  + H2O + 2 NH3
  R – C ≡ C –
  Nguyên nhân
  H
  KL
  linh động
  Chú ý: chỉ có ank – 1 – in mới có phản ứng này các ankin khác không cho phản ứng này.
  Nguyên nhân của phản ứng trên là gì?
  Câu 1:Để phân biệt etan, etilen, axetilen ta dùng thuốc thử nào sau đây?
  A. Dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch KMnO4.
  B. Dung dịch Br2, dung dịch KMnO4.
  C. Dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch Br2.
  D. Cả A và C đều đúng.
  Câu 2:Chất nào không tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac?
  A . But – 1 – in
  B . But – 2 – in
  C. Propin
  D. Etin
  Phản ứng oxi hóa
  Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)
  Thí nghiệm: Đốt cháy axetilen trong không khí.
  CaC2
  H2O
  Nêu hiện tượng sau phản ứng và viết phương trình phản ứng.
  Hiện tượng: Khí axetilen bị đốt cháy.
  C2H2 + 5/2 O2  2 CO2 + H2O
  Phương trình cháy tổng quát:
  CnH2n – 2 + O2  n CO2 + (n – 1) H2O

  nCO2 > nH2O
  Nhận xét về tỉ lệ số mol của CO2 và H2O ?
  Cho A là hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng của ankin. Khi đốt A ta thu được số mol:
  A. nCO2 > nH2O
  B. nCO2 = nH2O
  C. nCO2 < nH2O
  D. Tất cả đều sai.
  Đốt cháy hoàn toàn 1 ankin thu được số mol H2O đúng bằng số mol ankin đem đốt. Xác định tên của ankin, biết chất này tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3.
  A . Axetilen
  B . Propin
  C . But – 1 – in
  D . But – 2 – in
  Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  Thí nghiệm: Cho khí axetilen tác dụng với dung dịch KMnO4.
  PHẢN ỨNG CỦA AXTILEN TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KMnO4
  Dung dịch KMnO4
  H2O
  CaC2
  Nhận xét hiện tượng sau phản ứng và viết phương trình phản ứng.
  Hiện tượng: dung dịch KMnO4 bị mất màu sau phản ứng.
  Phương trình phản ứng
  Phản ứng để phân biệt ankin với ankan
  3C2H2 + 8KMnO4 3K2C2O4 + 8MnO2 + 2KOH +2H2O
  Cho các chất sau: metan, etilen, but – 2 – in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4.
  B. Có 3 chất có khả năng năng làm mất màu dung dịch KMnO4.
  C. Có 2 chất có khả năng năng làm mất màu dung dịch KMnO4.
  D. Không có chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4.
  Điều chế và ứng dụng
  Điều chế
  Trong phòng thí nghiệm
  CaC2 + 2 H2O Ca(OH)2 + C2H2 
  Trong công nghiệp
  2 CH4 CH ≡ CH + 3 H2
  1500°C
  CaO + 3C CaC2 + CO
  Lò điện
  Điều chế axetilen trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm bằng cách nào?
  Làm lạnh nhanh
  Ứng dụng
  Làm nhiên liệu
  Làm nguyên liệu
  axetilen
  Nhựa PVC
  Nhựa PVA
  Đèn xì để hàn, cắt kim loại.
  Axit hữu cơ, ester
  ANKIN
  Cộng
  Oxi hóa
  Thế
  Khác ANKEN
  Tương tự ANKEN
  Ank – 1 – in
  (R – C ≡ CH)
  Oxi hóa hoàn toàn
  Oxi hóa không hoàn toàn
  Tác nhân đối xứng
  Tác nhân không đối xứng
  (Tuân theo quy tắc cộng maccopnhicop)
  Củng cố
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác