Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Chí Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:46' 29-03-2010
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 322
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 36 – Bài 29
  GV: NGUY?N CHÍ THU?N
  TRU?NG THPT DI AN - BÌNH DUONG
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
  CUỐI THẾ KỈ XVIII
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  - Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp :
  + Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  + Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
  Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề
  Hình 56 – Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  - Công thương nghiệp phát triển :
  + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim).
  + Công nhân đông, sống tập trung.
  + Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
  Công thương nghiệp phát triển
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  b. Xã hội
  - Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:
  + Tăng lữ, Quý tộc : Hưởng quyền lợi, không phải nộp thuế, giữ chức vụ cao nên không muốn thay đổi chế độ phong kiến.


  ĐẲNG CẤP 2
  QUÝ TỘC
  Hưởng quyền lợi, không phải nộp thuế, giữ chức vụ cao nên không muốn thay đổi chế độ phong kiến.
  ĐẲNG CẤP 1
  TĂNG LỮ
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  Kinh tế
  b. Xã hội
  + Đẳng cấp thứ ba: Gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ không có quyền lợi chính trị.
  ĐẲNG CẤP 3
  TƯ SẢN
  NÔNG DÂN
  BÌNH DÂN THÀNH THỊ
  Họ chịu mọi thứ thuế và nghĩa vụ không có quyền lợi chính trị.
  Nộp cho lãnh chúa
  Nộp cho nhà thờ
  Phần còn lại của nông dân
  Nộp cho nhà nước phong kiến
  50%
  25%
  10%
  15%
  THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
  => Nước Pháp lâm vào khủng hoảng xã hội sâu sắc, báo hiệu một cuộc cách mạng đang đến gần.
  Quý tộc
  Tăng lữ
  Đẳng cấp thứ ba
  Hưởng mọi
  đặc quyền. đặc lợi
  Chịu mọi thứ thuế
  và nghĩa vụ
  Muốn duy trì
  chế độ phong kiến
  Mâu thuẫn kinh
  tế và chính trị
  Tăng lữ, quý tộc >< Đẳng cấp thứ ba
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  I. Nước pháp trước cách mạng
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  - Tiêu biểu trào lưu Triết học ánh sáng : Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô.
  Nội dung: phê phán sự thối nát của chế độ PK và nhà thờ Ki-tô giáo, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước mới.
  Tấn công chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
  Mông-tex-ki-ơ nêu lên nguyên tắc phân chia quyền lực (thuyết tam quyền : quyền lập pháp, quyền tư pháp và quyền hành pháp)
  Qua những bài bình luận có tính châm biếm, Voltaire thường chỉ trích giáo hội và phong kiến . Ông được xem như một nhân vật có tiếng và quan trọng lúc sinh thời.
  “Khế ước xã hội” của Ruxô đã gợi ý cho việc soạn thảo “Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền” - thể hiện quan điểm chính trị của cuộc CMTS Pháp.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  II. Tiến trình của cách mạng
  1. Cách mạng bùng nổ, nền Quân chủ lập hiến
  5/5/1789, Vua Lu-i XVI triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp.
  17/6/1789, Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội.
  5/5/1789 Vua Lu-iXVI triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp
  - 14/7/1789, quần chúng vũ trang phá ngục Ba-xti, CM bùng nổ ở Pháp.
  Sự kiện ngày 14/7 ở Pa-ri đã kéo theo cuộc “cách mạng đô thị” ở các thành phố và phong trào nổi dậy ở nông thôn.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  Chính quyền mới nằm trong tay đại tư sản tài chính gọi là phái Lập hiến
  +8/1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
  +Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
  +Chia ruộng đất thành từng lô lớn bán giá cao.
  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền: Chủ nghĩa yêu nước cách mạng mượn biểu tượng của Mười điều răn của Giê-hô-va là văn bản nền tảng của CMTS Pháp, trong đó qui định các quyền cá nhân và quyền tập thể của tất cả các giai cấp là bình đẳng.
  Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  9/1791, Hiến Pháp thông qua hình thức chế độ quân chủ lập hiến.
  -Vua Lu-i XVI tìm cách chống phá CM : xúi giục phản động trong nước nổi loạn, cấu kết với Áo-Phổ chuẩn bị tấn công nước Pháp.
  - 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh Áo-Phổ.
  -11/7/1792, Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng tự vũ trang tiến về Pa-ri, hát vang bài “Mácxâye”. CM sang giai đoạn mới.
  Hãy đứng lên những người con tổ quốc,


  Ngày vinh quang đã đến rồi!


  Chống lại chúng ta, bọn bạo tàn…
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  Tình hình kinh tế, xã hội nước Pháp trước khi CM nổ ra ?
  Các đại biểu Triết học ánh sáng gồm có ai, nội dung tư tưởng là gì?
  Ngày 5/5/1789 vua Lu-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp nhằm mục đích gì ? Kết quả ra sao ?
  Tại sao ngày 14/7 được chọn là ngày Quốc khánh nước Pháp ?
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  Sau ngày 14/7 Phái Lập hiến thuộc tầng lớp nào lên nắm chính quyền ?
  Phái Lập hiến đã ban hành những chính sách gì?
  Tại sao ngày 11/7/1792 Quốc hội đã tuyên bố “Tổ Quốc lâm nguy” và bài hát nào được chọn làm Quốc ca nước Pháp?

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập (tiết 2)
  10/8/1792, quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Gi-rông-đanh (tư sản công thương) lên nắm quyền.
  21/9/1792, thành lập nền Cộng hoà thứ nhất.
  21/1/1793, xử tử vua Lu-i XVI.
  10/8/1792, Vua Lu-i XVI và hoàng bị bắt
  - 21/9/1792, thành lập nền Cộng hoà thứ nhất.
  - 21/1/1793, xử tử vua Lu-i XVI.
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước khó khăn mới : Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn; Liên minh phong kiến châu Âu đe doạ cách mạng.
  31/5/1793, quần chúng Pa ri lật đổ phái Gi-rông-đanh đưa phái Gia-cô-banh nắm quyền (2/6).
  - 31/5/1793, quần chúng Pa ri lật đổ phái Gi-rông-đanh đưa phái Gia-cô-banh nắm quyền (2/6).
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
  - Chính quyền Giacôbanh đứng đầu là Rô-be-spie ban hành :
  + Đạo luật 3/6, tịch thu ruộng đất chia thành nhiều mảnh nhỏ bán trả góp cho nông dân.
  + 6/1793 Hiến pháp tuyên bố chế độ cộng hoà.
  + 23/8/1793, ra sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” dập tắt được nội loạn và ngoại xâm.
  + Ban hành luật giá tối đa và luật về mức lương tối đa của công nhân.
  - Kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài, đưa CM đạt tới đỉnh cao.
  -27/7/1794, tư sản phản động đảo chánh bắt Rô-be-spie, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của CM.
  Luật sư Rô-be-spie
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Bài 31 -
  4. Thời kỳ thoái trào
  - 27/7/1794, Uỷ ban Đốc chính (tư sản mới giàu nhờ chiến tranh) ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của CM.
  - 11/1799, Na-pô-lê-ông làm cuộc đảo chánh. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.
  - 1804, Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế thành lập Đế chế thứ nhất.
  1804, Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế thành lập Đế chế thứ nhất.
  1812, Na-pô-lê-ông bị thua trận ở Nga
  1815, Na-pô-lê-ông thua trận Oa-téc-lô. Chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.
  Các chính quyền của cách mạng Pháp ?
  Quốc hội lập
  hiến (6 - 1789)
  Quân chủ
  Lập hiến
  9-1791
  Chế độ
  Đốc Chính
  7- 1794
  Đế chế
  Thứ nhất
  1804
  Chính quyền
  Giacôbanh
  6-1793
  Độc tài
  Quân sự
  11- 1799
  Phái
  Girôngđanh
  8- 1792
  Quân chủ
  1815
  III. Ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII (SGK – 158) :
  - Là cuộc CMTS điển hình:
  + Lật đổ chế độ PK cùng những tàn dư của nó.
  + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
  - Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
  quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Gi-rông-đanh (tư sản công thương) lên nắm quyền.
  thành lập nền Cộng hoà thứ nhất.
  xử tử vua Lu-i XVI.
  quần chúng Pa ri lật đổ phái Gi-rông-đanh đưa phái Gia-cô-banh nắm quyền (2/6).
  Uỷ ban Đốc chính (tư sản mới giàu nhờ chiến tranh) ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của CM.
  Bài 31 -
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
  Na-pô-lê-ông làm cuộc đảo chánh. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.
  Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế thành lập Đế chế thứ nhất.
  Na-pô-lê-ông bị thua trận ở Nga
  Na-pô-lê-ông thua trận Oa-téc-lô. Chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.
  - Là cuộc CMTS điển hình
  - Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
  Bài 31 -
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng