Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Lộc
  Ngày gửi: 22h:21' 30-03-2010
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 2394
  Số lượt thích: 4 người (Thanh Nguyen Van, Nguyễn Trung Thông, Dương Thị Linh Chi, ...)
  Chào mừng các Thầy giáo, Cô giáo
  tới dự tiết học
  Giáo viên: Lê Văn Lộc
  Trường THCS Đức Long - Quế Võ
  Sinh học lớp 7
  Kiểm tra bài cũ
  Nêu sự tiến hoá cơ quan di chuyển của Động vật? Cho ví dụ?
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  Quan sát hình bên hoàn thành bảng trang 176
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:
  ĐVNS
  Ruột khoang
  Giun đốt
  Chân khớp
  Động vật có xương sống
  Chưa có
  Da
  Hệ ống khí
  Mang
  Da và phổi
  Phổi
  Phổi và túi khí
  Phổi
  Chưa phân hoá
  Tuyến SD không có ống dẫn
  Tuyến sinh dục có ống dẫn
  Chưa phân hoá
  Hình chuỗi hạch(..chuỗi hạch bụng)
  Tim Có TT, TN, hệ tuần hoàn kín
  Hình mạng luới
  Chưa có
  Hình chuỗi(...chuỗi hạch ngực và bụng)
  Hình ống (bộ não và tuỷ sống)
  Chưa phân hoá
  Chưa có
  Tim chưa có TT và TN,hệ TH kín
  Tim chưa có TT và TN,hệ TH hở
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  ? Sự phức tạp hoá của hệ hô hấp được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
  Từ chưa phân hóa
  Trao đổi qua da
  Bằng phổi (Hoàn thiện)
  Hô hấp bằng mang
  Bằng da và phổi
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  - Hệ hô hấp từ chưa phân hoá trao đổi khí trên toàn bộ bề mặt da ống khí mang đơn giản mang da và phổi phổi.
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  ? Sự phức tạp hoá của hệ tuần hoàn được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  Chưa có tim
  Tim chưa có ngăn
  Tim 2 ngăn
  Tim 3 ngăn( Máu pha nuôi cơ thể)
  Tim 4 ngăn ( Máu nuôi cơ thể màu đỏ tươi)
  Tim 3 ngăncó vách hụt (Máu pha nuôi cơ thể)
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  - Hệ tuần hoàn từ chưa phân hoá tim chưa có ngăn tim 2ngăn tim 3ngăn tim 3 ngăn có vách hụt tim 4 ngăn
  Bài 54: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  ? Sự phức tạp hoá của hệ thần kinh được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  Từ chưa phân hoá
  Thần kinh mạng lưới
  Chuỗi hạch
  Hình ống phân hoá bộ não, tuỷ sống
  (Cá chép ?ếch ? Thằn lằn ? Chim bồ câu? Thỏ)
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  - Hệ thần kinh: từ chưa phân hoá hệ thần kinh mạng lưới chuỗi hạch đơn giản chuỗi hạch phân hoá cao hình ống phân hoá não bộ và tuỷ sống.
  -Hệ sinh dục từ chưa phân hoá tuyến sinh dục không có ống tuyến sinh dục có ống đẫn
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  ?Sự phức tạp hoá của hệ sinh dục được thể hiện như thế nào?
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  ? Sự phức tạp hoá của tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì?
  Trả lời: ý nghĩa:
  - Các cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn
  - Giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  ? Tại sao ngày nay vẫn còn có những động vật có các hệ cơ quan đơn giản?
  Trả lời: Những sinh vật có hệ cơ quan đơn giản vẫn phát triển vì chúng thích nghi được với môi trường sống ( ảnh Trùng biến hình)
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  Tiết 57: tiến hoá về tổ chức cơ thể
  I- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
  II- Sự phức tạp hoá của các hệ cơ quan
  - Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.
  Chọn câu trả lời đúng:
  Câu 1:
  Cá chép là loài động vật hô hấp bằng da, có tim 2ngăn
  Châu chấu là loài động vật chân khớp, hệ thần kinh hình chuỗi hạch, có hạch não lớn.
  Thằn lằn là loài động vật chân khớp, tim 3 ngăn, tuyến sinh dục có ống dẫn.
  Thỏ là loài động vật có xương sống, tim 4 ngăn, hệ thần kinh hình ống đơn giản.
  Câu 2: Nhóm động vật có hệ thần kinh hình ống phân hoá hoàn thiện
  Thuỷ tức, giun đất, cá chép
  Rùa, ếch đồng, tôm sông
  Chim bồ câu, thỏ
  Thằn lằn, cá sấu, thạch sùng.
  Câu 3:
  Động vật nguyên sinh có cơ thể đa bào đã phân hoá thành các bộ phận rõ rệt.
  Cơ thể giun đất có cấu tạo cơ thể phức tạp hơn ruột khoang. Hệ tuần hoàn đã có tim có 3 ngăn.
  Hệ tuần hoàn của thằn lằn tiến hoá hơn so với cá chép vì tim có 4 ngăn.
  Hệ hô hấp của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn. Phổi có nhiều phế nang giúp trao đổi khí tốt hơn.
  -Học bài, trả lời câu hỏi SGK
  -K? bảng trang 180 vào vở
  HƯỚNG DẪN vÒ nhµ
  Xin chân thành cám ơn các quý Thầy Cô
  Tiết học đến đây là hết
  Kính chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ,Hạnh phúc !
  Chúc các em luôn chăm ngoan,học giỏi !
  No_avatar

  hay ghê đấy bạn nào không đọc là phí!

  No_avatarf

  hayLè lưỡiCười nhăn răng

   

  No_avatarf

  Mỉm cười

  No_avatarf

  Mỉm cười hay đấy, tks nhìu2

  No_avatar

  e

   

  No_avatar

  hay

   
  Gửi ý kiến