Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Trường Quân
  Ngày gửi: 18h:20' 31-03-2010
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 645
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Gia Nghĩa
  Tổ: Sử - Địa – GDCD Người dạy: Phan Trường Quân
  Năm học: 2009 - 2010
  Tru?ng THPT
  Gia NGhia
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  Đến năm 1897, Pháp cơ bản bình định được Việt Nam và bước đầu đặt ách đô hộ lên nước ta
  Chương II
  VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1918)
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  Tiết 31
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  - Năm 1897, toàn quyền Đông Dương - Pôn Đume đưa ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  - Mục đích:
  Vơ vét tối đa sức người, sức của ở thuộc địa phục vụ cho mục đích của chính quốc.
  Mục đích khai thác thuộc địa của thực dân Pháp là gì?
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  - Ca?c chi?nh sa?ch khai tha?c:
  + Nông nghiệp:
  Biểu đồ TD Pháp chiếm đoạt ruộng đất
  nhân dân Việt Nam cuối TK XI X-đầu TK XX
  Cả nước
  10.900 ha
  Cả nước
  301.000 ha
  Nam Kỳ
  1.528.000 ha
  Bắc Kỳ
  470.000 ha
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất
  Tập trung khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm.) và những cơ sở phục vụ đời sống: điện, nước, bưu điện.
  Biểu đồ khai thác than đá của Pháp tại Việt Nam TK XX
  285.915 tấn
  415.000 tấn
  500.000 tấn
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  + Công nghiệp:
  + Thương nghiệp:
  Độc chiếm thị trường, nguyên liệu, thu thuế...
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  Xây dựng hệ thống GTVT (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.) phục vụ cho việc khai thác, qun su?.
  + Giao thông vận tải:
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  - Biến chuyển

  Chương trình khai thác đã làm
  cho nền kinh tế Việt Nam
  biến chuyển như thế nào?
  + Tích cực:
  Những yếu tố của nền sản xuất TBCN được du nhập vào Việt Nam, của cải vật chất sản xuất duo?c nhiều hơn.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  + Tiêu cực:

  - Tài nguyên thiên nhiên bị khai tha?c ca?n ki?t.
  - Nông nghiệp: ch?m pha?t tri?n, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, mất ruộng đất.
  - Công nghiệp: phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn CN nặng.
  - Thương nghiệp:Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  Đồn điền café
  Rượu, giấy, diêm
  Bông, vải , sợi, rựơu
  Gỗ, diêm
  Đđiền chè, café
  Đđiền caosu
  Đđiền lúa
  Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
  Xuất cảng
  Thiếc, chì,kẽm
  Than đá
  Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
  Xuất cảng
  Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế đã dẫn tới những chuyển biến về xã hội như thế nào?
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  - Làm tay sai cho Pháp => giàu có
  Một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép => ít nhiều có tinh thần dân tộc.
  - Mất ruộng đất => bị bần cùng hóa
  Làm tá điền, một số trở thành công nhân trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy.
  Là lực lượng to lớn trong phong trào yêu nước.
  Giai
  Cấp

  Địa
  chủ
  PK
  Nông
  dân
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  Tầng
  lớp
  mới
  Xuất thân từ những người buôn bán, chủ xưởng, chủ cơ sở sản xuất…
  Bị chèn ép, ít có khả năng cạnh tranh
  → Có ý thức dân tộc, là cơ sở thuận lợi → tiếp thu khuynh hướng DCTS từ bên ngoài
  Thành phần: tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, học sinh, sinh viên…
  Có ý thức dân tộc, dễ tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến bộ̣ từ bên ngoài .
  - Xuất thân từ nông dân
  Vừa mới ra đời còn non trẻ
  Chịu 2 tầng áp bức (thực dân, phong kiến ).
  Sớm có tinh thần đấu tranh chống áp bức dân tộc và áp bức giai cấp.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  Những giai cấp và tầng lớp nào mới xuất hiện trong xã hội Việt Nam từ cuộc khai thác thứ nhất của Pháp?
  1.Giai cấp địa chủ.
  2.Tầng lớp tiểu tư sản.
  3.Giai cấp công nhân.
  4.Tầng lớp tư sản.
  5.Giai cấp nông dân.

  2.Tầng lớp tiểu tư sản.
  3.Giai cấp công nhân.
  4.Tầng lớp tư sản.
  Củng cố bài.
  Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế.
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  Tiết học đến đây là hết.
  Giai cấp địa chủ phong kiến
  Giai cấp nông dân
  Giai cấp công nhân
  Giai cấp tư sản
  Giai cấp tiểu tư sản

  Avatar
  Cam on thay Quan da co nhung sliles dep cho bai giang.
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng