Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Activities

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:09' 06-04-2010
  Dung lượng: 16.3 MB
  Số lượt tải: 205
  Số lượt thích: 0 người
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Wednesday, March 31, 2010
  Unit 13: Activities
  Welcome to English class
  Section A: SPORTS
  A5, A6. remember
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT

  We are glad to meet you.
  We are glad to meet you.

  We are glad to meet you.
  We are glad to meet you.
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  Hello!
  WELCOME to
  ENGLISH CLASS
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Previous lesson
  (oral test)
  Click Next
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  1. Vocabulary
  2. Model Sentences.
  She’s a skillful tennis player.
  She plays tennis skillfully.
  Regular Adj. & Adverbs:
  slowly
  badly
  quickly
  safely
  slow
  bad
  quick
  safe
  Adjectives + ly Adverbs
  Safe (adj.) >> .. (Adverb ??)
  Grammar
  Safely
  Skillful (adj.) >> .. (Adverb ???)
  skillfully
  late
  fast
  well
  hard
  Irregular Adj. & Adverbs:
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  A3 Listen .Then practice with a partner.
  2. Model Sentences.
  1. Vocabulary
  3. Practice : Choose adjectives or adverbs
  A. My daughter can sing very ( well ) .
  B. She is a ( / beautiful ) girl.
  C. He works very ( hard / ) .
  D. What do you think about her ? Does she work ( lazily / ) ?
  E. Are you a ( careful / ) cyclist ?
  lazy
  carefully
  Unit 13: activities
  Lesson 2: A3 & A4
  A.
  hardly
  B.
  beautifully
  good/
  C.
  D.
  E.
  Click on A., B., C., …to get key
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Wednesday, March 31, 2010
  Unit 13: Activities
  Welcome to English class
  Section A: SPORTS
  A5. Write.
  Change the adjectives
  in brackets to adverbs.
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Adverb of manner: Adj. + ly = adv
  Model sentence
  - aim (n.):
  Notes to the text
  - safety (n.): noun of “safe”
  - awareness (n.):
  Mục đích
  Ý thức, nhận thức
  A5. Write. Change the adjectives in brackets to adverbs.
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Summer is on its way and schools in our city start planning to improve water safety awareness for children. The aim of the program is to teach primary and secondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should ......................... remember.
  You should ....................... listen to the pool lifeguards, play .................. and stay away from the deep end; and you should not run or walk ..................... around the pool edge.
  You should always swim with an adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and ............obey all signs.
  Swimming can be fun but accidents can happen. Being aware of the risks in the safe way to water play.
  (2) (careful)
  (3) (safe)
  (4) (careless)
  (1) (clear)
  (5) (strict)
  A5. Write. Change the adjectives in brackets to adverbs.
  Adverb of manner: Adj. + ly = adv
  Model sentence
  Notes to the text
  - lifeguard (n.):
  a person at a beach
  or swimming pool
  whose job is to
  rescue people who
  are in difficulty in the water.
  - edge (n.):
  - careless (adj.):
  bất cẩn.
  bờ (hồ).
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Summer is on its way and schools in our city start planning to improve water safety awareness for children. The aim of the program is to teach primary and secondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should ......................... remember.
  You should ....................... listen to the pool lifeguards, play .................. and stay away from the deep end; and you should not run or walk ..................... around the pool edge.
  You should always swim with an adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and ............obey all signs.
  Swimming can be fun but accidents can happen. Being aware of the risks in the safe way to water play.
  (2) (careful)
  (3) (safe)
  (4) (careless)
  (1) (clear)
  (5) (strict)
  A5. Write. Change the adjectives in brackets to adverbs.
  Adverb of manner: Adj. + ly = adv
  Model sentence
  Notes to the text
  - strict (a.):
  nghiêm túc
  - obey (v.):
  tuân thủ (vâng lời)
  - risk (n.):
  sự rủi ro (sự nguy hiểm)
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Summer is on its way and schools in our city start planning to improve water safety awareness for children. The aim of the program is to teach primary and secondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should ................................ remember.
  You should ............................................. listen to the pool lifeguards, play ............................................. and stay away from the deep end; and you should not run or walk ............................................................ .around the pool edge.
  You should always swim with an adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and ............................................... obey all signs.
  Swimming can be fun but accidents can happen. Being aware of the risks in the safe way to water play.
  (2) (careful)
  (3) (safe)
  (4)(careless)
  (1) (clear)
  (5)(strict)
  A5. Write. Change the adjectives in brackets to adverbs.
  A : SPORTS_A5
  Unit 13: ACTIVITIES
  Adverb of manner: Adj. + ly = adv
  Model sentence
  carefully
  clearly
  safely
  carelessly
  strictly
  Click on the numbers to get key
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  Wednesday, March 31, 2010
  Unit 13: Activities
  Welcome to English class
  Section A: SPORTS
  *A6. Play with words
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  What do you like to do?
  Do you like to skateboard,
  And do a great jump?
  Do you land on your back
  With a terrible bump?

  Or do you fly along
  At the speed of sound,
  And skillfully land
  With your feet on the ground?
  Listen and repeat
  What do you like to do?
  Do you like to skateboard,
  And do a great jump?
  Do you land on your back
  With a terrible bump?
  Or do you fly along
  At the speed of sound,
  And skillfully land
  With your feet on the ground?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Dis
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  1. Vocabulary
  2. Model Sentences.
  She’s a skillful tennis player.
  She plays tennis skillfully.
  * Adjectives & Adverbs:
  slowly
  badly
  quickly
  safely
  slow
  bad
  quick
  safe
  Safe (adj.) >> .. (Adverb ??)
  Remember
  Safely
  Skillful (adj.) >> .. (Adverb ???)
  skillfully
  late
  fast
  well
  hard
  Regular Adj. & Adverbs:
  Irregular Adj. & Adverbs:
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  HOMEWORK
  Learn the use of adjective and adverb of manner.
  Do exercise ???? in work book page ????.
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  THANK YOU
  for your ATTENTION
  Goodbye. See you again
  dovanhuu@yahoo.com Phan Chu Trinh_BMT
  THE END
  Good bye. See you next time
  Nguyễn Thị Đốc
  PHANCHUTRINH_BMT
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng