Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Hương Thuỷ
Ngày gửi: 23h:48' 02-10-2008
Dung lượng: 362.0 KB
Số lượt tải: 3302
Số lượt thích: 14 người (Lưu Lê Hoài An, Nguyễn Minh Hiển, Trần Gia Huy, ...)
Ng÷ v¨n 7
TiÕt 75-76
Bµi 19
Ng÷ v¨n 7
TiÕt 75-76
Bµi 19
Ngữ văn 7
Tiết 75

Bài 19
Kiểm tra bài cũ:
Nhắc lại các kiểu văn bản đã học và nêu mục đích giao tiếp của mỗi văn bản đó?
Các văn bản đã học: Tự sự, miêu tả, biểu cảm
Mục đích giao tiếp của mỗi văn bản:
*Tự sự: Trình bày diễn biến sự việc, từ sự việc mở đầu đến sự việc kết thúc nhằm thể hiện một ý nghĩa
*Miêu tả: Tái hiện trạng thái, đặc điểm của sự vật,con người giúp người đọc hình dung cụ thể về đối tượng đó.
*Biểu cảm: Bày tỏ tình cảm, cảm xúc,nhằm khơi gợi sự đồng cảm nơi người đọc
Ngữ văn 7
Tiết 75
Bài 19

Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n


1. Nhu cầu nghị luận
I.Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận
Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?na/Trong đời sống, em thường gặp các vấn đề và câu hỏi kiểu như dưới đây không?
-Vì sao con người cần phải có bạn bè?
- Theo em, như thế nào là sống đẹp?
- Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu, lợi hay hại?

b/ Gặp các vấn đề hoặc câu hỏi loại đó, ta có thể trả lời hoặc giải quyết bằng các kiểu văn bản đã học như tự sự, miêu tả, biểu cảm hay không ?
=>Không thể trả lời hoặc giải quyết bằng các kiểu văn bản đã học như tự sự, miêu tả, biểu cảm mà phải dùng lí lẽ và dẫn chứng để lập luận cho sáng rõ, thuyết phục người nghe

c/ Để trả lời những câu hỏi như thế, hằng ngày trên báo chí, qua đài phát thanh, truyền hình, em thường gặp những kiểu văn bản nào? Hãy kể tên một vài kiểu văn bản mà em biết.
- Ý kiến nêu ra trong cuộc họp, lời phát biểu trên báo chí
- Các bài xã luận...
- Các bài bình luận, phê bình...

=>Phải dùng phương thức nghị luận.VD:
1. Nhu cầu nghị luận
:
Xác lập cho mọi người quan điểm, tư tưởng, ý thức chống nạn thất học.
I.Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận

* Kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học
Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n


2. Thế nào là văn bản nghị luận?

+ Nhan đề: Chống nạn thất học

+ Các câu văn nêu luận điểm
a. Văn bản: "Chống nạn thất học" (Hồ Chí Minh)
* Nội dung: Nêu thực trạng thất học của nhân dân ta và yêu cầu, biện pháp chống nạn thất học sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
* Hệ thống luận điểm:
1.Sự cần thiết phải nâng cao dân trí.

2.Kêu gọi mọi ngừời cùng tham gia chống nạn thất học.

Luận điểm ấy được thể hiện ở:
Mục đích Ý kiến: :
.
Hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng
Dẫn chứng
Luận điểm –Câu nêu luận điểm
Lí lẽ
I. Sự cần thiết phải nâng cao dân trí: “Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí.”
2. Hầu hết người Việt Nam mù chữ thì đất nước không tiến bộ được
3.Nay, muốn xây dựng nước nhà, mọi người dân đều phải cấp tốc nâng cao dân trí
1. Xưa,dân ta thất học là do chính sách ngu dân của Pháp
2.Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm

II. Kêu gọi mọi ngừời cùng tham gia chống nạn thất học :” Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình , phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết cần phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ”

1. Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ

1. Phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ giúp đồng bào thất học trong những năm qua

2. Người chưa biết chữ cần gắng sức mà học cho biết
3. Phụ nữ càng cần phải học

2. - Vợ chưa biết - chồng bảo, em chưa biết - anh bảo, cha mẹ không biết - con bảo, người ăn người làm không biết - chủ nhà bảo, các nhà giàu có - mở lớp học dạy người không biết chữ...

1.Thực dân Pháp hạn chế mở trường học, không muốn dân ta biết chữ để dễ bề cai trị.

1. Nhu cầu nghị luận

I.Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận
a.Văn bản :” Chống nạn thất học”
( Hồ Chí Minh)
Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n
b. Kết luận:(Ghi nhớ SGK -9)


2. Thế nào là văn bản nghị luận?

* Lí lẽ: Đầy đủ, chặt chẽ, có lí, có tình, làm cơ sở cho luận điểm
II.Luyện tập
* Mục đích: Xác lập cho mọi người quan điểm, tư tưởng, ý thức chống nạn thất học.
. * Ý kiến: Kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học

1. Sự cần thiết phải nâng cao dân trí.

* Nội dung: Nêu thực trạng thất học của nhân dân ta và yêu cầu, biện pháp chống nạn thất học sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 .
2. M?i ngu?i tru?c h?t c?n ph?i bi?t d?c, bi?t vi?t ch? Qu?c ng?.
* Hệ thống luận điểm:

* Dẫn chứng: Cụ thể , toàn diện, thiết thực, thuyết phục người đọc, người nghe

* Ý nghĩa: Đây là vấn đề quan trọng, to lớn, góp phần đẩy lùi giặc dốt sau Cách mạng tháng Tám 1945
1. Nhu cầu nghị luận
* Bài 1: Trong các tình huống sau, tình huống nào yêu cầu em dùng phương thức nghị luận ?
I.Nhu cầu nghị luận
và văn bản nghị luận

a.Quang cảnh lũ lụt ở miền Trung vừa qua

Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n


2. Thế nào là văn bản nghị luận?

b.Một tấm gương dũng cảm cứu dân trong cơn lũ lụt

c.Cảm nghĩ của em về phong trào “ Vì người nghèo”
d. Bàn về biện pháp phòng chống cận thị học đường

II.Luyện tập
d
1. Nhu cầu nghị luận
* Bài 1: Trong các tình huống sau, tình huống nào yêu cầu em dùng phương thức nghị luận ?
I.Nhu cầu nghị luận
và văn bản nghị luận

Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n


2. Thế nào là văn bản nghị luận?

* Bài 2: Làm thế nào để nhận biết một văn bản thuộc thể văn nghị luận?
II.Luyện tập

Một văn bản thuộc thể văn nghị luận bao giờ cũng thể hiện ở một số khía cạnh:

- Mục đích: hướng tới một hoặc nhiều đối tượng nhằm bàn luận, giải đáp những băn khoăn , thắc mắc , làm sáng tỏ chân lí , đồng thời thuyết phục người đọc, người nghe


- Nội dung: bàn bạc về các vấn đề thiết yếu được mọi người quan tâm tranh luận
- Phuong th?c bi?u d?t: ch? y?u l l?p lu?n, cú lu?n di?m c? th? rừ rng, h? th?ng lớ l?, d?n ch?ng thuy?t ph?c
1. Nhu cầu nghị luận
I.Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận
* Dùng văn miêu tả =>Tái hiện sống động một hay nhiều tấm gương sống đẹp
Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n

* Dùng văn biểu cảm =>Bộc lộ cảm xúc trước lối sống đẹp
* Dùng văn tự sự =>Kể chuyện một hay nhiều gương sống đẹp
=> Đều không đủ sức khái quát, làm sáng tỏ nội dung câu hỏi, không thuyết phục người nghe


*Dùng văn nghị luận( lí lẽ, lập luận, dẫn chứng) làm sáng tỏ vấn đề thông qua ra các câu hỏi :
- Sống là thế nào?
- Thế nào là sống đẹp?
- Tại sao phải sống đẹp?
- Sống đẹp có những biểu hiện cơ bản nào?
-Sống đẹp và sống không đẹp khác nhau
như thế nào?

Với yêu cầu:” Sống đẹp là gì?”

2. Thế nào là văn bản nghị luận?
II.Luyện tập

* Bài 1:

* Bài 2:

* Bài 3:

Với câu hỏi “Sống đẹp là gì?”, em sẽ dùng các kiểu văn bản đã học( tự sự, miêu tả, biểu cảm và nghị luận) để giải quyết yêu cầu này như thế nào?

1. Nhu cầu nghị luận
* Bài 1:
I.Nhu cầu nghị luận
và văn bản nghị luận

Bài 19: Tỡm hi?u chung v? van ngh? lu?n


2. Thế nào là văn bản nghị luận?

* Bài 2:
II.Luyện tập

* Bài 3:
III.Về nhà :
1.H?c bi
Hướng dẫn học bài :
3.Chuẩn bị cho tiết tìm hiểu chung về văn nghị luận( Phần luyện tập)
2. Sưu tầm hai đoạn văn nghị luận (bài tập 3 trang 10)
CHÚC CÁC EM
HỌC TỐT!
Avatar
Cườicam? on co nhju` nha
No_avatar
Mỉm cườiEM CẢM ƠN CÔ NHIỀU LẮM
No_avatarf

thạnks alot

Nháy mắt

No_avatarf

cảm ơn cô rất nhiều!!!!!!

em mong cô sẽ luôn gửi nhiều để bọn em tham khảo a !!!!!!!!!11

 

No_avatar

thankyou cô nhìu lắm đó!!!!!!

mong cô luôn gửi thật nhìu để bọn em tham khảo nha cô !!!!!!!!

Tuyệt

 

No_avatarf
Thè lưỡi do wa wa chan pheo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! do te !
No_avatar

kun hayMỉm cười

 

No_avatar
thank you nhazTuyệt
No_avatar
cảm ơn cô nhiều lắm !nhớ gửi nhiều bài khác nữa nha cô!thanksHônNháy mắt
Avatar
Chưa quyết địnhLa hét
 
Gửi ý kiến