Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 14. The world cup

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:49' 07-04-2010
  Dung lượng: 5.3 MB
  Số lượt tải: 1489
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  March, 2008
  Designed by Hoang Linh
  Tran Phu High School
  Warmly welcome to our lesson !
  Tran Phu High School
  English 10
  Unit 14: The World Cup
  B: Speaking
  Watch the piece of a video clip and listen to the song.
  What are they about?
  They are about the World Cup.
  Unit 14: The World Cup
  B: Speaking

  Task 1. Look at the pictures. What do you know about these football teams?
  It`s England
  It`s France
  It`s Italy
  It`s Germany
  Task 2. Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.
  * Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
  Example:
  A: Where was the first World Cup held?
  B: It was held in Uruguay.
  A: Which teams played in the final match?
  B: Uruguay and Argentina.
  A: Which team became the champion?
  B: Uruguay.
  A: What was the score of the match?
  B: 4 - 2
  Uruguay 1930
  A: Where was the first World Cup held?
  B: It was held in Uruguay.
  A: Which teams played in the final match?
  B: Uruguay and Argentina.
  A: Which team became the champion?
  B: Uruguay.
  A: What was the score of the match?
  B: 4 - 2
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  A: Where was the first World Cup held?
  B: It was held in Uruguay.
  A: Which teams played in the final match?
  B: Uruguay and Argentina.
  A: Which team became the champion?
  B: Uruguay.
  A: What was the score of the match?
  B: 4 - 2
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  1 - 0
  Argentina
  A: Where was the first World Cup held?
  B: It was held in Uruguay.
  A: Which teams played in the final match?
  B: Uruguay and Argentina.
  A: Which team became the champion?
  B: Uruguay.
  A: What was the score of the match?
  B: 4 - 2
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Solve the crossword puzzle
  1st word ( 6 letters ): the host country of the 1958 World Cup.
  2nd word ( 6 letters ): the champion of the 2002 World Cup.
  3rd word ( 11 letters ): the runner - up of the 1974 World Cup.
  4th word ( 6 letters ): the host country of the 1998 World Cup.
  5th word ( 5 letters ): the host country of the 1962 World Cup.
  6th word ( 7 letters ): the first champion in the history of the World Cup.
  ?
  Task 3. Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.
  Example:
  The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
  Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
  6
  1958
  Sweden
  Brazil
  5 - 2
  Sweden
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
  Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
  10
  1974
  West Germany
  West Germany
  2 - 1
  Netherlands
  2
  1934
  Italy
  Italy
  2 - 1
  Czechoslovakia
  14
  17
  1990
  Italy
  West Germany
  2002
  South Korea & Japan
  Brazil
  2 - 0
  Germany
  Example:
  The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
  Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
  16
  1998
  France
  France
  3 - 0
  Brazil
  Write a paragraph within 50 words about the football team
  you like best.
  Do the speaking part, Unit 14, workbook ( page 84)
  Prepare the next part ( part C: listening ), Unit 14.
  Homework
  Thank you for joining us
  Good bye !
  Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trường THPT Trần Phú và tập thể học sinh lớp 10A1 đã giúp đỡ tôi hoàn thành tiết học

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng