Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:49' 07-04-2010
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 1363
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
March, 2008
Designed by Hoang Linh
Tran Phu High School
Warmly welcome to our lesson !
Tran Phu High School
English 10
Unit 14: The World Cup
B: Speaking
Watch the piece of a video clip and listen to the song.
What are they about?
They are about the World Cup.
Unit 14: The World Cup
B: Speaking

Task 1. Look at the pictures. What do you know about these football teams?
It`s England
It`s France
It`s Italy
It`s Germany
Task 2. Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.
* Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
Example:
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
Uruguay 1930
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
1 - 0
Argentina
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
1
2
3
4
5
6
Solve the crossword puzzle
1st word ( 6 letters ): the host country of the 1958 World Cup.
2nd word ( 6 letters ): the champion of the 2002 World Cup.
3rd word ( 11 letters ): the runner - up of the 1974 World Cup.
4th word ( 6 letters ): the host country of the 1998 World Cup.
5th word ( 5 letters ): the host country of the 1962 World Cup.
6th word ( 7 letters ): the first champion in the history of the World Cup.
?
Task 3. Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
6
1958
Sweden
Brazil
5 - 2
Sweden
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
10
1974
West Germany
West Germany
2 - 1
Netherlands
2
1934
Italy
Italy
2 - 1
Czechoslovakia
14
17
1990
Italy
West Germany
2002
South Korea & Japan
Brazil
2 - 0
Germany
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between
Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2. ............
16
1998
France
France
3 - 0
Brazil
Write a paragraph within 50 words about the football team
you like best.
Do the speaking part, Unit 14, workbook ( page 84)
Prepare the next part ( part C: listening ), Unit 14.
Homework
Thank you for joining us
Good bye !
Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trường THPT Trần Phú và tập thể học sinh lớp 10A1 đã giúp đỡ tôi hoàn thành tiết học
 
Gửi ý kiến
print