Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương IV. §2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Bá Quyết (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:13' 08-04-2010
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 102
  Số lượt thích: 0 người
  các thầy cô tới dự giờ lớp 9/2
  chào Mừng

  TRƯỜNG THCS PHONG THẠNH
  TỔ :TOÁN -LÝ

  Một số vật thể quanh ta mang hình dáng những hình không gian mà chúng ta tìm hiểu trong tiết học hôm nay .
  Chiếc nón bài thơ
  Cái chụp đèn
  Mái lều ở khu du lịch
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Cái quạt
  Hoa tai
  Gối tựa đầu ( của ghế trên xe ô-tô)
  Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón.
  * Cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O
  * Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón, mỗi vị trí của AC là một đường sinh.
  * A gọi là đỉnh và AO gọi là đường cao của hình nón.
  1.Hình nón:
  Khi quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định thì được một hình nón.
  * Cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O
  * Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón, mỗi vị trí của AC là một đường sinh.
  * A gọi là đỉnh và AO gọi là đường cao của hình nón.
  Bài 2 :
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  ?1
  Chiếc nón (h.88) có dạng mặt xung quanh của một hình nón. Quan sát hình và cho biết, đâu là đường tròn đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình nón.
  SGK/ 114)
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Đường tròn đáy là:
  Mặt xung quanh là:
  Đường sinh là:
  Bề mặt lá làm nên chiếc nón.
  Vành nón.
  Những đường gân nón
  Cắt mặt xung quanh của một hình nón dọc theo đường sinh rồi trải ra, hình khai triển mặt xung quanh của hình nón là hình gì?
  Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt tròn.
  Độ dài của cung hình quạt
  như thế nào với độ dài đường tròn đáy?
  Gọi r bán kính đáy của hình nón là, đường sinh là l ta có: Độ dài của cung hình quạt tròn là
  Baống nhau
  Maứ ủoọ daứi ủửụứng troứn ủaựy cuỷa hỡnh noựn laứ
  Neõn :
  Suy ra:
  Diện tích xung quanh của hình nón ?
  chính là diện tích hình quạt trònSAA`A
  Ta coự :
  Hình 89
  Vậy diƯn tch ton phn cđa hnh nn ( tỉng diƯn tch xung quanh v diƯn tch y) l:
  Diện tích toàn phần của hình nón?
  Tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy
  Stp = ?rl + ?r2
  Diện tích toàn phần của hình nón
  Stp = Sxq + S ñaùy = ...
  ?rl + ?r2
  2. Diện tích xung quanh hình nón:
  * Diện tích xung quanh của hình nón :
  Sxq = ?rl
  Trong đó:
  +) r : bán kính đáy của hình nón.
  +) l: là đường sinh
  *Diện tích toàn phần của hình nón:
  Stp = ?rl + ?r2
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Làm thí nghiệm hình 90 SGK
  Qua thí nghieäm coù nhaän xeùt gì veà theå tích cuûa hình noùn vaø hình truï ?
  Thể tích của hình nón bằng 1/3 thể tích hình trụ
  Vtrụ= ?

  Vtrụ= ?r2h
  Vnón= ?
  3. Thể tích hình nón:
  Qua thực nghiệm, ta thấy:
  Hình 90
  * Thể tích hình nón:
  Trong đó: V là thể tích.
  +) r: bán kính đường tròn đáy.
  +) h: Chiều cao
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Ví dụ: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một hình nón có chiều cao h = 16 cm và bán kính đường tròn đáy r = 12 cm
  Giải:
  h2 + r2
  =
  =
  Độ dài đường sinh của hình nón:
  l =
  Diện tích xung quanh của hình nón:
  Sxq= ?rl = ?.12. 20 = 240 ? (cm2)
  Đáp số: 240 ? (cm2); 284? (cm2); 768 ? (cm3)
  20(cm)
  Diện tích toàn phần của hình nón
  Stp = ?rl + ?r2 = 240 ?+144? =284? (cm2)
  Thể tích hình nón:
  HÌNH NÓN -HÌNH NÓN CỤT - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  _

  Hình nón cụt có 2 đáy là hai hình tròn không bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song có đường nối tâm là trục đối xứng .
  4. Hình nón cụt :
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Quan saùt hình ta thaáy:
  Sxq hình noùn cuït laø hieäu dieän tích xung quanh cuûa hình noùn lôùn vaø hình noùn nhoû.
  V hình noùn cuït cuõng laø hieäu theå tích cuûa hình noùn lôùn vaø hình noùn nhoû.
  Nhưng ta có công thức tính như sau
  5.Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt
  Cho hình nón cụt có r1 , r2 lần lượt là bán kính hai đáy ,
  h là chiều cao , l là đường sinh .
  *Diện tích xung quanh hình nón cụt là :


  *Thể tích hình nón cụt là :
  HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
  CỦA HÌNH NÓN - HÌNH NÓN CỤT
  Bài 2 :
  Bài tập 15 trang 117 SGK
  a)Đường kính đáy của hình nón :
  d = 1
  Suy ra :


  a)  Tính r ?
  b)Tính l ?
  1
  1
  b)Hình nón có đường cao h = 1
  Nên độ dài đường sinh hình nón là :
  Bài tập 18 SGK trang 117

  Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra :
  ( A ) Một hình trụ
  ( B ) Một hình nón
  ( C ) Một hình nón cụt
  ( D ) Hai hình nón
  ( E ) Hai hình trụ
  Hãy chọn câu trả lời đúng .
  ( D ) Hai hình nón
  Hướng dẫn về nhà: ( Chuẩn bị cho giờ học sau )
  Học thuộc các khái niệm về hình nón,nắm vững các công tính tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón ,Làm các bài tập SGK- Trg 117-118.
  Ti?t sau luyeọn taọp
   
  Gửi ý kiến