Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngọc Minh
  Ngày gửi: 18h:31' 04-10-2008
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 533
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên : Đỗ Thị Nên
  KIỂM TRA BÀI CŨ :
  1/Nêu các công thức tính của luỹ thừa với số mũ tự nhiên .

  2/Hãy cho biết x-n= ? , nêu điều kiện trong các công thức trên.

  3/Áp dụng :Tính A= (_3)2 + (22)3 +4-1
  Công thức :
  an =a.a.a(n thừasố a)
  = 9 + 64 +1/4 = 293/4
  CHƯƠNG II :
  I/ LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN :
  a) Lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm
  CHÚ Ý :
  1/ 00 và 0-n không có nghĩa
  2/Người ta thường dùng các luỹ thừa của 10 với số mũ nguyên để biểu thị những số rất lớn và những số rất bé
  Cho n là một số nguyên dương.Với a là số thực tuỳ ý, luỹ thừa bậc n của a là tích của n số a :
  a gọi là cơ số , n được gọi là số mũ của luỹ thừa an
  Với a? 0 :
  b/ Tính chất luỹ thừa với số mũ nguyên :
  ĐỊNH LÍ 1 :
  Với a? 0 , b?0 và m , n là các số nguyên ta có :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 :
  Bài 2: Tính giá trị của A =
  Bài 3: Biểu diễn số 5213,48 dưới dạng luỹ thừa với số mũ nguyên của 10 (chẳng hạn 123=1.102+2.10+3)
  5213,48 =
  6
  5
  = 2102-9 +545-4+3-36 = 6
  5.103+2.102+10+3+4.10-1+8.10-2
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
  Cho m, n là những số nguyên
  1/Với a>1 , Xét các trườnghợp sau :
  + am > an , so sánh hai số m.n :.
  + m > n , so sánh am, an :.
  2/ Với 0 < a <1 , Xét các trường hợp sau :
  + am > an , so sánh hai số m.n : .
  + m < n , so sánh am, an :.
  3/ Từ hai câu trên ta có kết luận gì ?
  ĐỊNH LÝ 2 : Cho m , n là những số nguyên .khi đó
  1/ Với a>1 thì am > an khi và chỉ khi m > n
  2/ Với 0 an khi và chỉ khi m < n
  c/ So sánh hai số :
  Bài 1 : Với 0 < a < b và m là số nguyên , Tìm mệnh đề đúng
  A/ am < bm khi và chỉ khi m > 0
  B/ am < bm khi m>0.
  C/ am < bm khi và chỉ khi m < 0.
  D/ am < bm khi m < 0
  PHIẾU HỌC TẬP SÔ 3:
  Hệ quả 3 :Với a,b là những số dương , n là một số nguyên khác 0
  thì an = bn khi và chỉ khi a= b .
  Hệ quả 2: với a< b , n là số tự nhiên lẻ thì an < bn.
  Hệ quả1 : Với 0 < a < b và m là số nguyên :
  1/ am < bm khi và chỉ khi m > 0
  2/ am < bm khi và chỉ khi m < 0
  Bài 2: Với a< b , n là số tự nhiên lẻ . Hãyso sánh an và bn . Tại sao ?

  1/ Dựa vào đồ thị của hàm số y=x3 và y=x2..Hãy biện luận số nghiệm của các phương trình x3 = a và x2 = a
  2/ Tìm x thoả x3 = 4
  3/ Tìm x thoả x2 = -9
  y = x2
  y= x3
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 :
  y = x2
  y= x3
  y = a
  y = a
  2/ CĂN BẬC n VÀ LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ :
  a/ Căn bậc n :
  ĐỊNH NGHĨA 2 :
  Với n nguyên dương , căn bậc n của số thực a là số
  thực b sao cho bn = a
  VD : Tìm x thoả x3 = 4
  Giải
  Ta có : x3 = 4
  Do đó :

  i/ NHẬN XÉT :
  1/Khi n là số lẻ mỗi số a chỉ có một căn bậc lẻ .
  2/Khi n là số chẵn , mỗi số thực dương a có đúng
  hai căn bậc n là hai số đối nhau.
  3/ Căn bậc 1 của số a chính là a .
  4/ Căn bậc n của số 0 là 0 .
  5/ Số âm không có căn bậc chẵn
  6/ Với n dương lẻ


  7/

  lẻ
  chẵn
  b / Một số tính chất của căn bậc n :
  Với hai số không âm a, b hai số nguyên dương m,n và hai số nguyên p, q tuỳ ý , ta có ;
  CHỨNG MINH :
  4/ Ta có :
  Vì a > 0 nên x > 0 , y > 0
  Ta có : xn = ap , ym = aq Do đó : xnq = apq = ymp .
  Mặt khác , vì
  nên nq = mp .Bởi vậy , từ xnq =ymp
  Và x > 0 , y > 0, suy ra x = y
  5/Giả sử :
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 :
  1/  2/Chứng minh rằng :
  a/ Nếu n là số nguyên dương lẻ và a < b thì


  b/ Nếu n là số nguyên dương chẵn và 0 < a < b thì

  3
  0
  Giải
  Ta chứng minh bằng phản chứng :
  Giảsử
  do n là số tự nhiên lẻ, ta có
  Vô lý
  Vậy:
  Với n là số nguyên lẻ.
  b) Chứng minh bằng phản chứng : tương tự câu a
  b/ Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ :
  ĐỊNH NGHĨA 3 :
  Cho a là một số thực dương và r là một số hữu tỉ . Giả sử r = m/n , trong đó m là một số nguyên còn n là một số nguyên dương. Khi đó , luỹ thừa của số a với số mũ r là số ar xác
  định bởi


  Câu 1 : Giá trị biểu thức
  B
  A
  C
  D
  2
  4
  Câu 2. Rút gọn biểu thức sau:
  B
  A
  C
  D
  xy
  x + y
  CỦNG CỐ :
  1/ Hãy cho biết điều kiện a , r , m , n trong công thức ar
  r là số nguyên dương
  a là số thực
  r là số nguyên
  a là số thực khác không
  m là số nguyên
  n là số nguyên dương
  a là số thực dương
  2/ Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ?
  A/ Với số thực a và các số nguyên m,n ta có
  am.an = anm ;
  B/ Với hai số thực a,b cùng khác không và số nguyên n , ta có
  (ab)n = anbn ;
  C/ Với hai số thực a , b thoả mãn 0 < a < b và số nguyên n , ta có an < bn
  D/ Với số thực a khác không và hai số nguyê m ,n ta có
  Nếu m > n thì am > an
  3/ Tính giá trị biểu thức
  A/ - 80/70 B/ 80/70 C/ - 40/27 D/ - 27/80
  EM CÓ BIẾT
  Người ta thường dùng các luỹ thừa của 10 với số mũ nguyên để biểu thị những số rất lớn và số rất bé .
  Khối lượng trái đất là
  5,97.1024kg
  Khối lượng trái đất ?
  Trò chơi Rubic có
  Bao nhiêu cách
  sắp xếp ?
  Khối lượng của
  nguyên tử
  Hiđrô là :
  1,66.10-24 g
  4.1019
  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ :
  1/ Làm bài tập 8,9,10,11, sách giáo khoa
  2/ Đọc bài " Tính gần đúng căn bậc n của một số thập phân bằng máy tính bỏ túi ".
   
  Gửi ý kiến