Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thịnh Hưng
  Ngày gửi: 15h:42' 08-10-2008
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 426
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 14 BÀI 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC,
  VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ
  XVIII - XIX
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
  1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
  a. Công nghiệp
  - Kĩ thuật luyện kim, chế tạo máy móc, đặc biệt máy hơi nước.
  b. Giao thông vận tải và thông tin liên lạc
  đầu máy xe lửa
  - Phát minh máy điện tín
  - Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước,
  Tiết 14 BÀI 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
  VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
  1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
  2. Trong nông nghiệp, quân sự
  sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày...
  chế tạo nhiều loại vũ khí . . .
  - Nông nghiệp:
  - Quân sự :
  Tiết 14 BÀI 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
  VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  2. Khoa học xã hội
  I.NIUTƠN
  Thuyết vạn vật hấp dẫn
  C.ĐÁCUYN
  Thuyết tiến hóa và di truyền
  LÔMÔNÔXỐP
  Thuyết bảo toàn vật chất và năng lượng
  Thuyết tế bào
  PUỐCKINGIƠ:
  Sự xuất hiện Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của Phoi ơ bách và Hêghen
  Kinh tế chính trị học tư sản của Xmít và Ricacdo
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng: Xanh xi mông, Phu r iê, Ôoen
  Chủ nghĩa xã hội khoa học: Các Mác và Ăngghen
  Tiết 14 BÀI 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
  VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  2. Khoa học xã hội
  3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
  a.Văn học
  - VÍCHTÔ- HUYGÔ
  - BANDẮC
  - LÉP TÔN-XTÔI
  b. Nghệ thuật
  Âm nhạc
  Hội hoạ
  - MÔ- DA
  - BÁCH
  - ĐAVÍT
  - ĐƠLACROA
  - CUỐCBÊ
  - BÉTTÔVEN
  -SÔPANH, TRAICÔPXI
  - GÔIA
  với nhiều tác phẩm nổi tiếng
  BÀI TẬP 1:Hãy nối các mũi tên từ cột I với cột II cho phù hợp
  1. ĐÁCUYN

  2. MENĐÊLÊÉP

  3. PUỐCKINGIƠ


  4. NIUTƠN

  5. LÔMÔNÔXỐP

  CỘT II
  B. Thuyết vạn vật hấp dẫn
  D. Thuyết tiến hóa và di truyền
  C.Thuyết bảo toàn vật chất và
  năng lượng
  CỘT I
  A. Thuyết tế bào
  Bài tập 2 : Nhận diện lịch sử
  I.NIUTƠN (1643- 1727) (Anh)
  1
  2
  3
  C.ĐÁCUYN (1809-1882) (ANH)
  LÔMÔNÔXỐP (1711- 1765) (NGA)
  4
  5
  6
  VÍCHTÔ- HUYGÔ (1802- 1885)(PHÁP)
  LÉP TÔN-XTÔI (1828- 1910)(NGA)
  7
  8
  MÔ- DA ( 1756- 1791)( ÁO)
  GÔIA (1746 - 1828) (TÂY BAN NHA)
  9
  10
  ĐẦU MÁY XE LỬA
  Tàu hỏa đầu tiên
  TÀU THUỶ CHẠY BẰNG HƠI NƯỚC

  MOÓC- XƠ
  MÁY ĐIỆN TÍN
  CƠ KHÍ HOÁ TRONG NÔNG NGHIỆP
  ĐẠI BÁC
  I.NIUTƠN (1643- 1727) (ANH)
  Thuyết vạn vật hấp dẫn
  C.ĐÁCUYN (1809-1882) (ANH)
  Thuyết tiến hóa và di truyền
  LÔMÔNÔXỐP ( 1711- 1765)
  Thuyết tế bào
  PUỐCKINGIƠ
  Thuyết bảo toàn vật chất và năng lượng
  MEN-ĐÊ-LÊ- ÉP
  BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
  Hêghen(1770- 1831)
  Phép biện chứng
  Xanh xi mông
  Phuriê
  Ôoen
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  Chủ nghĩa xã hội
  khoa học
  Các Mác và Ăngghen
  VÍCHTÔ- HUYGÔ
  (1802- 1885)(PHÁP)
  BANDẮC (1799-1850)(PHÁP)
  LÉP TÔN-XTÔI (1828- 1910)(NGA)
  NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
  CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH
  MIẾNG DA LỪA,
  TẤN TRÒ ĐỜI
  GÔ GÔN(1809-1852)(Nga)
  ĐÍCH KEN(1812- 1870)(Anh)
  PUSKIN(1879-1937)Nga
  BÉTTÔVEN (1770-1827) ĐỨC
  BACH (1685 - 1750) ĐỨC

  MÔ- DA ( 1756- 1791)( ÁO)
  SÔPANH (1810 - 1849) (BALAN )
  GÔIA (1746 - 1828)
  Tiết 14 BÀI 8
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC
  VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX
  I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT
  II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
  1. Khoa học tự nhiên
  2. Khoa học xã hội
  3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật
  1. Những thành tựu trong công nghiệp và giao thông vận tải
  2. Trong nông nghiệp, quân sự
  Avatar

  hay đấy Cười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến