Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Tảo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 09-10-2008
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Môn: Sinh học 6
Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
.
Cấu tạo của tảo

Quan sát hính 37.1 ( phóng đại một phần tảo xoắn trên kính hiển vi). Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn?

Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
Sợi tảo xoắn có màu lục là nhờ
có có thể màuchứa chất diệp lục
.
Cấu tạo của tảo

Quan sát hính 37.1 ( phóng đại một phần tảo xoắn trên kính hiển vi). Nêu nhận xét về hình dạng và cấu tạo của tảo xoắn?

Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
Tên gọi tảo xoắn do chất nguyên sinh có
dải xoắn chứa chất diệp lục.
Toả xoắn sinh sản sinh dưỡng và tiếp hợp.
.
Cấu tạo của tảo

Quan sát hính 37.2 Nêu nhận xét về nhận xét đặc điểm cấu tạo của rong mơ?

Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
?Rong mơ có cấu tạo
như thế nào?
? So sánh hình dạng
ngoàicủa rong mơ
với cây đậu?
b) Quan sát rong mơ
.
Cấu tạo của tảo

Quan sát hính 37.2 Nêu nhận xét về nhận xét đặc điểm cấu tạo của rong mơ?

Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
?Rong mơ có cấu tạo
như thế nào?
? So sánh hình dạng
ngoàicủa rong mơ
với cây đậu?
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
.
Cấu tạo của tảo

Rong mơ có màu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ màu nâu.

Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
Ngoài sinh sản sinh
dưỡng, rong mơ còn
sinh sản hữu tính
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
.
Cấu tạo của tảo

Rong mơ có màu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ màu nâu.


Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
Tảo là thực vật bậc thấp có
cấu tạo đơn giản, có diệp lục
chưa có rễ, thân, lá.
Ngoài sinh sản sinh
dưỡng, rong mơ còn
sinh sản hữu tính
.
Cấu tạo của tảo

Tảo tiểu cầu Tảo silic
Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
Tảo là thực vật bậc thấp có
cấu tạo đơn giản, có diệp lục
chưa có rễ, thân, lá.
a) Tảo đơn bào
II. Một vài tảo khác thường gặp
.
Cấu tạo của tảo

Tảo vòng Rau diếp biển
Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
Tảo là thực vật bậc thấp có
cấu tạo đơn giản, có diệp lục
chưa có rễ, thân, lá.
a) Tảo đơn bào
2. Một vài tảo khác thường gặp
b) Tảo đa bào
Rau câu Tảo sừng hươu
Tảo là thực vật bậc thấp, có
một hay nhiều tế bào
.
Cấu tạo của tảo

Tảo sống ở nước có lợi gì?
Với đời sống con ngươig tảo có lợi gì?
Khi nào tảo có thể gây hại?
Chương viii. Cácnhóm thực vật
Bài 37. Tảo
a) Quan sát tảo xoắn
Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm
nhiều tế bào hình chữ nhật
b) Quan sát rong mơ
Rong mơ có hình dạng giống 1
cây. Khác: chưa có thân, rễ, lá
thật sự
Tảo là thực vật bậc thấp có
cấu tạo đơn giản, có diệp lục
chưa có rễ, thân, lá.
a) Tảo đơn bào
2. Một vài tảo khác thường gặp
b) Tảo đa bào
Tảo là thực vật bậc thấp, có
một hay nhiều tế bào
3. Vai trò của tảo
 
Gửi ý kiến