Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 15. Going out

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tuyến
Ngày gửi: 15h:38' 15-04-2010
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 1083
Số lượt thích: 1 người (Lam My Dung)
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
thøc giÊc
sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing
(to) cross
Ýt xe cé
a little traffic (n)
thøc giÊc
sợ hãi
đường phố đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing
(to) cross
Ýt xe cé
a little traffic (n)
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
Matching
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
1. Pre-questions
a. Does Hoa like the city ?
 No, she doesn’t
b. Where did she live before ?
 Before, she lived in a village near Hue
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
a. What does Hoa do in the evening ?
Hoa goes to the school theater club once a week.The rest of the week
she usually stays at home in the evening .
b. Why did she like living there ?
Because she knew all the people in her neighborhood; the village was
quiet and there was a little traffic.
c. Why doesn’t hoa like the city ?
 Because it is noisy and the roads are busy
d. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
She hates crossing the road most. Because bikes, motorbikes and cars
come from every direction, and they scare her.
1. Pre-questions
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
1. Pre-questions
III. B2
Discussion
a. What do you do in the evening ?
b. Do you like the city ? Why ?/ Why not ?
c. Do you like the countryside ? Why ?/ Why not ?
Possible answers
crowed
traffic jam
traffic light
polluted air
- good education
Possible answers
peaceful
fresh air
a little traffic
Country life
City life
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
1. Pre-questions
III. B2
- Learn by heart the new words
- Write about the advantages and disadvantages
of the life in the city and the country
- Do exercise 1+2 ( P96 )
IV. Homework
Thank you for your attendance !
See you again !
No_avatarf

tôi nghĩ  cô không nên lấy câu hỏi trong phần while để làm câu hỏi cho pre/ có thể thay câu hỏi như Does Hoa like the city? Why/ why not?

 

No_avatar

Luan hoc phap viet bang chu gi cac ban?

 

No_avatarf
luan hoc phap chinh là " logic"
No_avatar

a

 

No_avatar

hay very goood ......................................................????Không biết ngượng

No_avatarf

cũng đc

No_avatarf

wao!very good

 

No_avatarf

hayMỉm cười

 
Gửi ý kiến