Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương V. §4. Phương sai và độ lệch chuẩn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thương
  Ngày gửi: 08h:53' 15-10-2008
  Dung lượng: 118.0 KB
  Số lượt tải: 812
  Số lượt thích: 0 người
  PHƯƠNG SAI
  ĐỘ LỆCH CHUẨN
  Công thức tính phương sai :
  * Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất


  trong đó ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của giá trị xi, n là các số liệu thống kê (n = n1 + n2 + . . . + nk) ; là số trung bình cộng của các số liệu đã cho.
  * Tröôøng hôïp baûng phaân boá taàn soá, taàn suaát gheùp lôùp :  trong ñoù ci, ni, fi laàn löôït laø giaù trò ñaïi dieän, taàn soá, taàn suaát cuûa lôùp thöù i ; n laø soá caùc soá lieäu thoáng keâ
  (n = n1 + n2 + . . . + nk) ; laø soá trung bình coäng cuûa caùc soá lieäu ñaõ cho.
  Ví dụ 1 : Cho biết giá trị thành phẩm quy ra tiền (nghìn đồng) trong một tuần lao động của 7 công nhân ở tổ 1 là : 180, 190, 190, 200, 210, 210, 220 (1)
  còn của 7 công nhân ở tổ 2 là : 150, 170, 170, 200, 230, 230, 250 (2)
  Tìm giá trị trung bình và của dãy (1) và (2). So sánh độ phân tán (so với số trung bình cộng) của dãy (1) và (2).
  Số và được gọi là phương sai của dãy (1) và (2).
  Ví dụ 2 : Tính phương sai của các số liệu thống kê ở bảng sau :
  Gợi ý : Tìm giá trị đại diện cho mỗi lớp ci , suy ra .Khi đó phương sai


  =

  Ýnghĩa:Phương sai đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị của số liệu thống kê.Khi hai dãy số liệu thống kê có cùng đơn vị đo
  II. Độ lệch chuẩn :
  Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn, ký hiệu Sx và
  Sx =
  Ý nghĩa : phương sai và độ lệch chuẩn Sx đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số trung bình cộng).
  Củng dố, dặn dò :
  - Công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn của một mẫu số liệu.
  - Làm bài tập 1, 2, 3 trang 128 SGK.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng