Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  quan li nha nuoc ve van hoa

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huu Loc
  Ngày gửi: 05h:51' 28-04-2010
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ TÀI
  Một số giải pháp quản lý Nhà nước để giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang

  Sinh viên: Vương Minh Thống
  Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Hà Hoa Lý
  1. Về lý do chọn đề tài
  Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có một nét văn hoá riêng tạo nên nền văn hoá đa dạng mà thống nhất
  Quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế có ảnh hưởng tích cực và hạn chế tới văn hoá các dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang. Lễ hội đình làng là một trong những giá trị văn hoá có nguy cơ bị mai một

  Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét đánh giá về một số thực trạng quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của đồng bào dân tộc Cao Lan thời gian qua tại tỉnh Tuyên Quang, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của đồng bào dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang trong thời gian tới
  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: là hoạt động quản lý nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan.
  Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đặc biệt là huyện Yên Sơn – địa phương có đông dân cư là người Cao Lan và là nơi duy nhất còn tồn tại lễ hội đình làng truyền thống.
  Kết cấu khóa luận
  Chương 1. Khái quát chung về văn hoá truyền thống, lễ hội và vai trò của Nhà nước trong việc duy trì và phát triển văn hoá truyền thống
  Chương 2. Thực trạng về quản lý Nhà nước đối với việc giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
  Chương 3. Một số giải pháp quản lý Nhà nước để giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
  Chương 1
  1.1 Văn hoá truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển
  1.2 Lễ hội truyền thống - một hoạt động quan trọng góp phần duy trì và phát triển văn hoá truyền thống
  1.3 Sự cần thiết của quản lý Nhà nước về văn hoá để duy trì và phát huy văn hoá - lễ hội truyền thống
  1.4 Nội dung một số chính sách lớn của Nhà nước để bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống
  Lễ hội truyền thống
  Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Lễ hội là sự kiện để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện lòng tri ân đối với người có công với cộng đồng, với làng xã và đối với thế hệ cha ông đi trước. Lễ hội cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt văn hoá với nhau.
  Vai trò của Nhà nước trong duy trì và phát huy văn hoá truyền thống
  Vai trò định hướng hoạt động.
  Vai trò hỗ trợ: hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ về mặt pháp lý, hỗ trợ về chuyên môn, phương thức thực hiên.
  Vai trò nòng cốt trong việc duy trì và phát huy văn hoá truyền thống.
  Một số chính sách lớn của Nhà nước
  Luật di sản văn hoá 2001;
  QĐ số 308/2005/QĐ-TTg của TTg CP về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
  Nghị định số 11/2006/NĐ-CP của CP về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
  Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của CP về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hoá – thông tin;
  QĐ số 39/2001/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội…
  Sơ đồ hệ thống tổ
  chức quản lý
  CHÍNH PHỦ
  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  UBND CẤP TỈNH
  SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LICH
  UBND CẤP HUYỆN
  PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN
  UBND CẤP XÃ
  CÁN BỘ VĂN HOÁ XÃ
  HĐND TỈNH
  HĐND HUYỆN
  HĐND XÃ
  Lễ hội cấp Nhà nước
  Lễ hội cấp Tỉnh
  Lễ hội cấp huyện
  Lễ hội cấp xã
  QuỐC HỘI
  Chương 2
  2.1 Lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
  2.2 Hiện trạng quản lý văn hoá lễ hội truyền thống ở Tuyên Quang
  Lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
  Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 9-10 tháng Giêng Âm lịch
  Lễ hội gồm hai phần
  Phần lễ
  Phần hội
  Chính sách của Tuyên Quang đối với việc quản lý văn hoá - lễ hội TT
  QĐ số 467/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang
  QĐ số 14/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
  Cơ chế quản lý cộng đồng đối với lễ hội đình làng
  Một số nét chung về cơ chế quản lý cộng đồng đối với lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan;
  Một số quy định cụ thể;
  Vai trò của cộng đồng đối với tổ chức và quản lý lễ hội đình làng.
  Một số kết quả đã đạt được
  Về mặt giáo dục truyền thống
  Về mặt tổ chức quản lý
  Về mặt thể hiện các giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội
  Về số lượng lễ hội được tổ chức
  Một số hạn chế thiếu sót
  Về mặt tổ chức;
  Về vai trò của Nhà nước đối với lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan;
  Các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội ;
  Các hạn chế khác.
  Nguyên nhân
  Do chính sách và sự quan tâm chưa đồng bộ;
  Do ảnh hưởng của kinh tế xã hội và xu thế giao lưu văn hoá;
  Do nhận thức của cộng đồng dân tộc Cao Lan còn hạn chế.
  Phương hướng giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan
  Giữ gìn các giá trị truyền thống;
  Mở rộng và nâng cao các chương trình trong lễ hội;
  Công tác “ Gạn đục khơi trong ” trong tổ chức và QL lễ hội;
  Về phát triển các lễ hội;
  Kết hợp tổ chức lễ hội với phát triển kinh tế;
  Gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
  Một số giải pháp quản lý Nhà nước
  Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý;
  Giải pháp về chính sách pháp luật;
  Giải pháp về cơ chế mềm;
  Nhóm giải pháp ưu tiên.
  Kết luận
  Lễ hội đình làng là một hoạt động sinh hoạt văn hoá truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Cao Lan. Nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của cộng đồng người Cao Lan, việc giữ gìn và phát triển lễ hội này chính là đảm bảo đời sống tinh thần cho người Cao Lan tồn tại và phát triển. Do vậy các giải pháp quản lý Nhà nước được đưa ra trong khoá luận là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
  Một số hình ảnh về lễ hội đình làng dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
  Khung cảnh lễ hội
  Điệu múa Chim Gâu tại lễ hội
  Điệu múa Xúc tép biểu diễn tại lễ hội
  Hội diễn trang phục truyền thống của các dân tộc anh em tại lễ hội
  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý theo dõi
   
  Gửi ý kiến