Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: D­Ương Văn Hồng
  Ngày gửi: 15h:49' 26-10-2008
  Dung lượng: 499.0 KB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1: Số lượng cung phụ thuộc vào yếu tố nào là trọng tâm:
  Kiểm tra bài cũ
  a. Kh? nang s?n xu?t
  b. M?c giá
  c. Các y?u t? s?n xu?t
  d. S? lu?ng, ch?t lu?ng ngu?n l?c
  Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
  1. Khái Niệm CNH, HĐH, Tính tất yếu khách quan và tác dụng của CNH, HĐH đất nước
  a. Khái niệm CNH, HĐH đất nước
  Trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất đã đạt được những thành tựu gì?
  LAO ĐỘNG THỦ CÔNG
  CƠ GIỚI HÓA
  LAO ĐỘNG THỦ CÔNG
  CƠ GIỚI HÓA
  Cuộc cách mạng KHKT lần thứ nhất đã chuyển đổi từ
  lao động thủ công sang lao động bằng máy móc, cơ khí
  Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai đã đạt được những thành tựu gì?
  Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai đã chuyển từ lao động
  cơ khí Sang lao động tự động hoá sử dụng rộng rãi
  người máy và các công nghệ hiện đại
  Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
  Em hiểu CNH, HĐH là gì?
  1.Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu
  khách quan và tác dụng của CNH, HĐH
  đất nước
  Khái niệm CNH, HĐH
  + Công nghiệp hoá hiện đại hoá là quá trình
  chuyển đổi căn bản toàn diện cac hoạt động
  kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng
  Sức lao động thủ cộng là chính sang sử dụng
  một cách phổ biến sức lao động
  b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng
  của CNH, HĐH đất nước
  + Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
  Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất
  kĩ thuật của CNXH
  Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt
  hậu về kinh tế, kĩ thuật-công nghệ giữa nước
  ta với các nước trong khu vực và trên thế giới
  Do cần phải tạo ra năng suất lao động cao,
  đảm bảo chọ sự tồn tại và phát triển của xã hội  Thảo luận
  nhóm
  Nhóm 1:
  Vì sao nước ta phải tiến hành CNH, HĐH?
  Nhãm 2:
  Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H n«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng
  Nhóm 3:
  Vai trò của CNH, HĐH?
  Nhóm 4:
  Tìm nguyên nhân thành công của một số doanh nghiệp trên địa bàn.
  3 phút
  Tiết 11: Bài 6: Công Nghiệp Hoá Hiện Đại Hoá Đất Nước
  1.Khái niệm CNH, HĐH; tính tất yếu
  khách quan và tác dụng của CNH, HĐH
  đất nước
  Khái niệm CNH, HĐH
  b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng
  của CNH, HĐH đất nước
  + Tính tất yếu khách quan của CNH, HĐH
  + Tác dụng to lớn và toàn diện của CNH, HĐH
  Tạo điều kiện để phát triển LLSX và tăng
  năng xuất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh
  tế và giải quyết việc làm
  Tạo ra LLSX mới làm tiền đề cho việc củng
  cố QHSX XHCN,tăng cường vai trò của nhà
  nước XHCN,tăng cường khối liên minh công-
  nông-trí
  Tạo tiền đề phát triển văn hoá tiên tiến đậm
  đà bản sắc dan tộc
  Tạo cơ sở vật chất kĩ thhuật, củng cố tăng
  cường QPAN
  Luyện tập
  a. Nước ta tự nghiên cứu và xây dựng.
  b. Nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
  c. Kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng, vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
  d. Tất cả đều đúng.
  A. Cần thiết và cấp bách.
  B. Bình thường.
  C. Cần phải xem xét.
  D. Tất cả đều đúng.
  Làm bài tập và các câu hỏi (1,2,3)
  SGK/55
  Dặn dò
  No_avatar
  Khái niệm CNH, HĐH
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓