Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Thiên Hương
  Ngày gửi: 22h:42' 26-10-2008
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 394
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ
  TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚC
  GV : VÕ THỊ THIÊN HƯƠNG
  HÌNH HỌC 9
  Tiết 28
  . Từ điểm A ở ngoài (O),
  vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O);
  B,C là tiếp điểm.

  AB = AC
  BAO = CAO
  BOA = COA

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  A
  B
  C
  O
  .
  .
  I.ĐỊNH LÍ
  Chứng minh:
  ?1
  AB = AC
  BAO = CAO
  BOA = COA

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  Xét ABO và ACO vuông tại B và C có :
  AO là cạnh chung
  OB = OC (bk)
  ABO = ACO (ch-cgv)
  I. ÑÒNH LÍ


  Neáu hai tieáp tuyeán
  cuûa moät ñöôøng troøn
  caét nhau taïi moät ñieåm thì :

  * Ñieåm ñoù caùch ñeàu hai tieáp ñieåm.
  * Tia keû töø ñieåm ñoù ñi qua taâm laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai tieáp tuyeán
  * Tia keû töø taâm ñi qua ñieåm ñoù laø tia phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai baùn kính ñi qua caùc tieáp ñieåm .

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  Áp dụng:
  - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 60 o thì số đo mỗi góc BAO và CAO bằng bao nhiêu ?

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

  - Nếu hai tiếp tuyến AB, AC tạo với nhau một góc 90 o thì số đo mỗi góc
  BAO và CAO bằng bao nhiêu ?

  Dụng cụ xác định tâm vật hình tròn:
  Thöôùc phaân giaùc
  Giao điểm hai đường kẻ là tâm hình tròn
  Ap dụng : Cho (O) v di?m M ? ngồi (O),
  MA, MB l ti?p tuy?n c?a (O) v?i A, B l ti?p di?m.
  N ? trn cung nh? AB. Ti?p tuy?n t?i N v?i (O)
  l?n lu?t c?t MA,MB t?i P,Q. Pht bi?u no sai?
  MA = MB
  PA = PN
  QB = QM
  d) P MPQ = 2MA
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  II. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn nội tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác
  * Có một đường tròn nội tiếp tam giác.
  * Tâm là giao điểm 3 đường phân giác


  Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp ABC
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  A
  B
  C
  I
  III. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và phần kéo dài của hai cạnh còn lại.
  * Có ba đường tròn bàng tiếp .
  * Tâm là giao điểm của 1 đường
  phân giác trong và hai đường
  phân giác ngoài.

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  Ba đường tròn (O1), (O2), (O3) là các đường tròn bàng tiếp tam giác ABC
  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  ABC vuông tại A
  có AB = 3cm, AC = 4cm
  Bán kính r1 đường tròn bàng
  tiếp trong góc A bằng:
  5 cm
  6 cm
  7 cm
  7,6 cm
  ADKF là hình vuông (h. chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau)
  2r1 = KD+KF = AD+AF = AB+BD+FC+CA
  = AB+( BE+EC)+CA
  = 3 +5+4 =12
  r1 = 6cm
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC
  *Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường
  tròn đi qua ba đỉnh của tam giác .
  * Có một đường tròn ngoại tiếp tam giác.
  * Tâm là giao điểm của 3 đường trung trực của ba cạnh tam giác.

  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  .
  ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP
  TAM GIÁC


  TIẾT 28 TÍNH CHẤT CỦA
  HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
  O
  .
  ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
  TAM GIÁC


  ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP
  TAM GIÁC


  O
  .
  O
  Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn
  Phân biệt định nghĩa, cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp
  Bài tập về nhà: 26, 27, 28, 29 trang 115, 116 SGK

  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi
  GV: Võ Thị Thiên Hương
   
  Gửi ý kiến