Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 33. Luyện tập về clo và hợp chất của clo

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:53' 29-06-2010
  Dung lượng: 22.8 KB
  Số lượt tải: 110
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
  Kiến thức cần nắm vững

  Bài tập
  Clo
  Là chất khí màu vàng lục, nặng hơn không khí, tan vừa phải trong nước.
  Nguyên tử clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng, có ái lực electron lớn và độ âm điện lớn. Vì vậy, nguyên tử clo dễ thu 1e thành ion Cl- . Do đó, clo là phi kim mạnh. Trong một số phản ứng, clo cũng thể hiện tính khử
  Trong các hợp chất với oxi và với flo, clo có số oxi hoá dương còn trong hợp chất với các nguyên tố khác clo có số oxi hoá âm
  Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh. Trong hợp chất HCl, nguyên tố clo có tính khử
  Nước Gia ven, clorua vôi, muối clorat là những hợp chất có oxi của clo. Chúng có tính oxi hoá mạnh và có nhiều ứng dụng thực tế
  Điều chế
  Nguyên tắc điều chế clo là oxi hoá ion Cl- trong hợp chất.
  Trong phòng thí nghiệm: dùng c1c chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2,…. Trong môi trường axit.
  Trong công nghiệp: dùng dòng điện để oxi hoá ion Cl-.
  Bài 1
  Trong các dãy chất sau đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng với clo?

  Na, H2, N2
  NaOH (dd), NaBr (dd), NaI (dd)
  KOH (dd), H2O, KF (dd)
  Fe, K , O2.
  Bài 2
  Viết phương trình phản ứng thực hiện các biến hoá:
  Cl2
  HCl
  NaCl
  H2 + Cl2  2HCl ;

  2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

  HCl + NaOH  NaCl + H2O;

  2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl

  Cl2 + 2Na  2NaCl;

  2NaCl + 2H2O NaOH + H2 + Cl2.
  Điện phân
  Có màng ngăn
  500oC
  Bài 3
  Người ta có thể điều chế KCl bằng:
  Một phản ứng hoá hợp;
  Một phản ứng phân hủy;
  Một phản ứng trao đổi;
  Một phản ứng thế;
  Hãy dẫn ra phản ứng cho mỗi trường hợp trên
  Trường hợp nào là phản ứng oxi hoá khử? Trong đó số oxi hoá của nguyên tố clo thay đổi như thế nào?
  Một phản ứng hoá hợp:
  2K + Cl2  2KCl
  phản ứng này là phản ứng oxi hoá khử. Số oxi hoá của clo giảm từ o xuống -1.
  Một phản ứng phân hủy:
  2KClO3  KCl + 3O2
  số oxi hoá của clo giảm từ +5 xuống -1. phản ứng này là phản ứng oxi hoá khử.
  Một phản ứng trao đổi:
  KOH + HCl  KCl + H2O
  phản ứng này không phải là phản ứng oxi hoá khử
  Một phản ứng thế:
  2K + 2HCl  2KCl + H2
  phản ứng này là phản ứng oxi hoá khử. Số oxi hoá của clo không thay đổi
  Bài 4
  Viết phương trình phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản ứng
  NaClO
  Cl2
  CaOCl2
  KClO3
  CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 + H2O
  clorua vôi
  Ca(OH)2 + Cl2  CaOCl2 + H2O
  vôi bột
  Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O
  natri hipoclorit
  Br2 + NaClO  Cl2 + NaBrO
  natri hipobromit
  3Cl2 + 6KOHđđ  KClO3 + 5KCl + 3H2O
  kali clorat
  Br2 + 2KClO3  Cl2 + 2KBrO3

  30oC
  to
  Bài 5
  Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,80g magie và 8,10g nhôm tạo ra 37,05g hỗn hợp các clorua và oxit của hai kim loại.

  Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A.
  Khối lượng oxi và clo trong hỗn hợp A tham gia phản ứng:
  37,05 – (4,80 + 8,10) = 24,15g
  Phản ứng Al và Mg tác dụng với Cl2 và O2 là phản ứng oxi hoá khử nên số mol electron mà Al, Mg phải nhường phải bằng số mol electron Cl2 và O2 nhận.

  nAl = = 0,3 mol  Al – 3e  Al3+

  ne mà Al nhường : 0,3 x 3 = 0,9 mol
  nMg = = 0,2 mol  Mg – 2e  Mg2+
  4,8
  24
  8,1
  27
  Bài 6
  Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4. hãy trình bày phương pháp hoá học để loại bỏ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hoá học các phản ứng.
  Cho dung dịch Na2CO3 vào muối ăn có lẫn tạp chất để loại bỏ các ion Mg2+, Ca2+.

  Na2CO3 + MgCl2  MgCO3 + 2NaCl
  Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl
  Na2CO3 + CaSO4  CaCO3 + Na2SO4
  Lọc bỏ kết tủa, sau đó cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch nước đã lọc để loại bỏ ion SO42-

  BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl
  Lọc bỏ kết tủa BaSO4, cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch nước đã lọc (nếu còn dư BaCl2) để loại bỏ ion Ba2+.

  BaCl2 + Na2CO3  BaCO3 + 2NaCl

  Lọc bỏ kết tủa BaCO3, cho dung dịch HCl vào dung dịch nước đã lọc (nếu còn dư Na2CO3) và đun nhẹ sẽ được NaCl tinh khiết
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓