Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: admin
  Người gửi: Nguyễn Văn Ba
  Ngày gửi: 23h:11' 10-11-2008
  Dung lượng: 598.0 KB
  Số lượt tải: 307
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
  I. Nước Đức trong những năm 1918 - 1929
  1,Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
  2, Những năm ổn định tạm thời 1924 - 1929
  II. Nước Đức trong những năm 1929 - 1939
  1, Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền.
  2, Nước Đức trong những năm 1933 - 1939
  Bài 12, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
  I. Nước Đức trong những năm 1918 - 1929

  1, Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
  Hình: Người phụ nữ Đức dùng những đồng mác Đức làm đồ đun nấu.
  Hoàn cảnh:
  Đức là nước bại trận sau chiến tranh thế giới I -
  Tháng 6.1919 hoà ước Vec - xai được ký kết, Đức phải chịu những hậu quả hết sức nặng nề ? đất nước càng kiệt quệ và rối loạn, lạm phát cao
  Cao trào cách mạng ngày càng phát triển.
  Diễn Biến:
  Năm 1918 Đảng cộng sản Đức được thành lập.
  phong trào đấu tranh càng cao
  Năm 1923 phong trào tạm lắng
  Bức tranh này cho nói cho lên điều gì?
  Nước Đức năm 1914
  Nước Đức sau hiệp ước Vecxai - Oasinhton
  Khu vực nước Đức
  Khu vực Đức phải cắt cho các nứơc sau hiệp ước Vecxai - Oasinhton

  1920 - 1938
  Cuối năm 1923 nước Đức bắt đầu bước vào giai đoạn tạm ổn định.
  Biểu hiện:
  - Về kinh tế:
  Đã được khôi phục và phát triển
  Năm 1929 vươn lên đứng đầu châu Âu.
  - Về chính trị:
  Đối nội: +Chính quyền tư sản được củng cố.
  +Tăng cường đàn áp phong trào công nhân
  Đối ngoại: +Vị trí quốc tế của Đức được khôi phục

  Bài 12, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
  I. Nước Đức trong những năm 1918 - 1929
  1, Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
  2, Những năm ổn định tạm thời 1924 - 1929
  II. Nước Đức trong những năm 1929 - 1939
  1, Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền.

  - Khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 làm cho Đức khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - chính trị - xã hội.
  + Để đối phó lại giai cấp tư sản đã đưa Hitle lên cầm quyền
  + Tháng 1 năm 1933 Hitle lên làm thủ tướng. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức.
  + Đảng cộng sản Đức đã đứng lên đấu tranh xong quá trình này không giành được thắng lợi.
  Bài 12, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
  I. Nước Đức trong những năm 1918 - 1929
  1, Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
  2, Những năm ổn định tạm thời 1924 - 1929
  Tổng thống Hin - đen - bua trao quyền
  thủ tướng cho Hitle ngày 30/1/1933
  Tổng thống Hin - đen - bua và Hitle
  2. Nước Đức trong thời kỳ Hitle cầm quyền 1933 - 1939
  Trong những năm cầm quyền Hitle đã thực hiện những chính sách phản động về: kinh tế- chính trị và đối ngoại.
  II. Nước Đức trong những năm 1929 - 1939
  1, Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền.

  Bài 12, Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
  I. Nước Đức trong những năm 1918 - 1929
  1, Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923
  2, Những năm ổn định tạm thời 1924 - 1929
  Chia lớp thành ba nhóm thảo luận về các chính sách của Đức về chính trị, kinh tế, đối ngoại?
  + Ráo riết thiết lập nền độc tài, công khai khủng bố các Đảng dân chủ tiến bộ
  + Đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật
  + Tuy có sự phát triển nhưng kinh tế được xây dựng theo hướng tập trung mệnh lệnh phục vụ quân sự
  + Rút khỏi Hội Quốc liên
  +Chuẩn bị chiến tranh xâm lược ? Hitle đã biến Đức thành một trại lính khổng lồ
  + Chống Quốc tế cộng sản, hình thàn khối phát xít Đức - ý -Nhật
  Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp
  của Anh, Pháp, Italia, Đức năm 1937
  Sản phẩm
  Nước
  Em hãy nhận xét bảng số liệu trên?
  C?ng c?:
  Câu 1/Hitle lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh:
  Đức rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trên mọi phương diện
  Đức là một đế quốc đang phát triển mạnh mẽ
  Đức đang bị các nước khác xâm lược
  Đức đang nổ ra một cuộc cách mạng tư sản
  Câu 2/ Chính sách đối ngoại nhất quán của trong giai đoạn 1929 - 1933 là:
  A.Tham gia Hội Quốc liên
  B. Ký hiệp ước với các nuớc tư bản khác và Liên Xô
  C. Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị chiến tranh
  D. Chung sống hoà bình với các nước đế quốc khác
  Củng cố
  Nối các cột thời gian và sự kiện sao cho đúng:
  A
  B
   
  Gửi ý kiến