Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính ( Cao Dang)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Xuân Thiện
  Ngày gửi: 08h:15' 15-11-2008
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 804
  Số lượt thích: 0 người
  1
  BÀI 3
  PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP HAI TUYẾN TÍNH
  Gv TRẦN XUÂN THIỆN
  Toán cao cấp 2
  Ngày 03/11/2008
  Kiểm tra bài cũ
  Giải phương trình sau :
  y’’ - 5y’ + 6y = 0
  Bảng tóm tắt về nghiệm tổng quát của phương trình
  y’’ + py’ + qy = 0 (11.30)
  Kiểm tra bài cũ
  Giải phương trình sau :
  y’’ -5y’+6y = 0
  Giải :
  Phương trình đặc trưng :
  r2 – 5r + 6 = 0 (*)

  Phương trình (*) có nghiệm :

  Vậy nghiệm tổng quát tương ứng là :


  Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính
  3.4 Phương trình vi phân cấp hai tuyến tính không thuần nhất với hệ số không đổi.
  3.4.1. f(x) = eαx.Pn(x) với α là hằng số, Pn(x) là một đa thức bậc n.
  3.4.2. f(x) = Pm(x)cosβx + Pn(x)sinβx , β là hằng số ,với Pn(x) là một đa thức bậc n.
  3.4.1. f(x) = eαx.Pn(x) với α là hằng số, Pn(x) là một đa thức bậc n.
  PTVTC2 có dạng
  y’’ + py’ + qy = eαx.Pn(x)
  Nghiệm riêng của phương trình (11.32) có dạng:
  Y = e αx.Qn(x) (11.33) với Qn(x) là đa thức bậc n
  Các hệ số Qn(x) được xác định bằng cách lấy đạo hàm các cấp của Y thay vào phương trình đã cho rồi cân bằng các hệ số của các lũy thừa cùng bội của x.
  Nghiệm riêng của phương trình (11.32) có dạng :
  Y = x. e αx.Qn(x)
  Nghiệm riêng của phương trình (11.32) có dạng :
  Y = x2. e αx.Qn(x)

  Ví dụ
  Giải các phương trình sau :
  1. y’’ + y’ - 2y = 1 – x
  2. y’’ - 4y’ +3y = ex( x+2 )
  3. y’’ -2y + y = x.ex
  1.Giải phương trình :
  y’’ + y’-2y = 1 – x
  Giải :
  Vế phải có dạng : f(x) = e 0x.P1(x) , α = 0, P1(x) = 1 - x
  Phương trình đặc trưng :
  r2 + r – 2 = 0  r = 1; r = -2
  Nghiệm tổng quát của phương trình y’’ + y’-2y = 0 là : y = C1ex + C2e- 2x
  Vì α = 0 không là nghiệm phương trình đặc trưng vậy nghiệm riêng Y có dạng:
  Y = e 0x.P1(x) = P1(x)  y = Ax + B ( A, B là hằng số )
  Y’ = A , Y’’ = 0 . Thay vào phương trình đã cho ta được :
  Y’’ + Y’ – 2Y = A – 2(Ax + B) = -2Ax + A – 2B = 1 - x
  Đồng nhất hệ số ta được :


  Vậy :
  2.Giải phương trình :
  y’’ - 4y’ +3y = ex( x+2 )

  Giải :
  Vế phải có dạng : eαx.P1(x) , trong đó α = 1: P1(x) là đa thức bậc một.
  Phương trình đặc trưng : r2 - 4r + 3 = 0  r = 1 và r = 3 .
  Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất :
  y’’ – 4y’ + 3y = 0 là : y = C1ex + C2e3x
  Vì α = 1 là nghiệm của phương trình đặc trưng , ta tìm nghiệm riêng Y của phương trình đã cho dưới dạng :
  Y = ex. x.(Ax + B) = ex.(Ax2 + Bx)
  Do đó : Y’ = ex.(Ax2 + Bx) + ex.(2Ax + B) = ex [Ax2 + (B + 2A)x + B]
  Y’’ = ex [Ax2 + (B + 2A)x + B] + ex [2Ax2 + (B + 2A)]
  = ex [Ax2 + (B + 4A)x + 2B + 2A]
  Thế vào phương trình đã cho: ex [- 4Ax + 2A – 2B] = ex (x + 2)
  Vậy :

  Nghiệm tổng quát phải tìm là :
  3.Giải phương trình :
  y’’ -2y + y = x.ex
  Giải :
  Vế phải có dạng : eαx.P1(x) , trong đó α = 1, P1(x) = x là đa thức bậc một.
  Phương trình đặc trưng : r2 - 2r + 1 = 0  r = 1
  Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất :
  y’’ – 2y’ + y = 0 là : y = ex (C1+ C2x)
  Vì α = 1 là nghiệm kép của phương trình đặc trưng , ta tìm nghiệm riêng Y của phương trình đã cho dưới dạng :
  Y = ex. x2.(Ax + B) = ex.(Ax3 + Bx2)
  Do đó :
  Y’ = ex. (Ax3 + Bx2) + ex. (3Ax2 + 2Bx) = ex [Ax3 + (B + 3A)x2 + 2Bx]
  Y’’ = ex [Ax3 + (B + 3A)x2 + 2Bx] + ex [3Ax2 + 2(B + 3A)x + 2B]
  = ex [Ax3 + (B + 6A)x2 + 2(2B + 3A)x + 2B]
  Thế vào ta đc phương trình : ex [6Ax + 2B] = ex x

  Nghiệm tổng quát phải tìm là :

  3.4.2. f(x) = Pm(x)cosβx + Pn(x)sinβx ,với Pm(x), Pn(x) lần lượt là đa thức bậc m, n. β là hằng số
  y’’ + py’ + qy = Pm(x)cosβx + Pn(x)sinβx
  ± iβ không là nghiệm phương trình đặc trưng (11.31) thì nghiệm riêng của (11.32) có dạng :
  Y= Q1(x)cosβx + R1(x)sinβx với Q1(x), R1(x)là những đa thức bậc
  l = max(m,n)

  ± iβ là nghiệm phương trình đặc trưng (11.31) thì nghiệm riêng của (11.32) có dạng :
  Y = x[Q1(x)cosβx + R1(x)sinβx]
  với Q1(x), R1(x)là những đa thức bậc
  l = max(m,n)

  Ví dụ :
  Giải các phương trình sau:
  1. y’’ - 3y’ + 2y = 2sinx
  2. y’’ + y = x.cosx
  Ví dụ 1: Giải phương trình :
  y’’ - 3y’ + 2y = 2sinx
  Phương trình đặc trưng : r2 - 3r +2 = 0  r = 1, r = 2
  Nghiệm tổng quát của phương trình là : y’’ - 3y’ + 2y = 0 là :
  y = C1ex + C2e2x
  Phương trình vi phân đã cho có dạng : P0(x)sinβx với P0(x) = 2, β = 1
  Do ±iβ = ±i không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng phương trình đã cho có dạng : Y = A.cosx + B.sinx
  Y’ = - Asinx + Bcosx
  Y’’= -Acosx - Bsinx
  Thế vào phương trình ta được : (A – 3B)cosx + (3A + B)sinx = 2 sinx  Nghiệm của phương trình đã cho là :
  Ví dụ 2 : Giải phương trình sau :
  y’’ + y = x.cosx
  Giải :
  Phương trình đặc trưng : r2 + 1 = 0  r = ±i nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là : y = C1cosx + C2sinx
  Vế phải của phương trình đã cho có dạng P1(x)cosβx , với P1(x) = x , β = 1
  Vì : ±iβ = ±i là nghiệm của phương trình đặc trưng, ta tìm một nghiệm riêng của phương trình đã cho dưới dạng :
  Y = x[(Ax + B)cosx + (Cx + D)sinx] = [(Ax2 + Bx)cosx + (Cx2 + Dx)sinx]
  Do đó :Y’ = [Cx2 + (D + 2A)x + B]cosx + [-Ax2 + (2C – B)x + D]sinx
  Y’’ = [-Ax2 + (4C – B)x + 2D + A]cosx + [-Cx2 – (D + 4A)x + 2C -2B]sinx
  Thế vào phương trình đã cho ta được:
  (4C + 2D + 2A)cosx + (-4Ax + 2C – 2B)sinx = xcosx

  Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là :
  Bảng tóm tắt về dạng của nghiệm riêng của phương trình (11.32) theo dạng của vế phải của nó
  Nhiệm vụ về nhà
  1. Lý thuyết : cách giải phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số không đổi.
  2. Bài tập : bài 11(Tr.206)
  Ứng dụng giải phương trình vi phân bằng phần mềm Maple
  Cú Pháp:
  dsolve(ODE) : giải phương trình vi phân ODE.
  dsolve(ODE, var) : giải phương trình vi phân ODE theo biến var.
  dsolve({ODE, ICs}, var) : giải phương trình vi phân ODE với điều kiện ban đầu ICs theo biến var.

  VD: giải phương trình: y’’ + 4y’ + y = 0
  -Khai báo phương trình :
  > ODE:=diff(y(t),t$2)+4*diff(y(t),t)+y(t)=0;


  -Giải phương trình:
  > dsolve(ODE,y(t));

  Chân thành cảm ơn
  quý Thầy Cô!

   
  Gửi ý kiến