Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 4. Đại từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Phi Phụng
  Ngày gửi: 19h:13' 22-11-2008
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1495
  GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7
  GV: NGÔ THỊ PHI PHỤNG
  KIỂM TRA 15’
  1/ Từ láy có mấy loại? Kể ra.
  2/ Xếp các từ láy sau đây vào các loại mà em vừa kể: xấu xí; nhẹ nhàng,đo đỏ , nhè nhẹ, xinh xinh, róc rách, lóc cóc,trăng trắng.
  3/ Tìm 5 từ láy mô phỏng âm thanh, tiếng động
  KIỂM TRA 15’
  1/ Từ láy có 2 loại.Từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận
  2/ Xếp các từ láy sau đây vào các loại mà em vừa kể:
  3/ Tìm 5 từ láy :
  VD: thùng thùng, tin tin,oa oa, ha hả, hu hu…..


  TIẾT 15:
  I/ THẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ:
  Đại từ dùng để trỏ người, hoạt động , tính chất….được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
  1/a/ Nó: chỉ nhân vật Thủy
  b/ Nó: chỉ con gà trống của anh Bốn Linh.
  =>Nhờ những câu văn trước đó mà em biết nghĩa(ngữ cảnh)
  2/ Thế: trỏ sự việc chia đồ chơi.
  Nhờ những câu văn trước đó mà em biết nghĩa.
  3/Ai : dùng để hỏi
  => Các từ vừa tìm hiểu trên gọi là đại từ. Vậy thế nào là đại từ?

  I/ THẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ:
  -Đại từ dùng để trỏ người, hoạt động , tính chất….được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi
  -Nó lại khéo tay nữa
  CN VN
  -Người giỏi văn nhất lớp là nó.
  CN VN

  -Ai cũng yêu mến nó
  CN VN BN
  -Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như:
  +Chủ ngữ ,vị ngữ trong câu
  +Phụ ngữ của danh từ , động từ tính từ…

  II/ CÁC LOẠI ĐẠI TỪ:
  a- Ñaïi töø : tao, tôù, hoï …  Troû ngöôøi, söï vaät
  b- baáy, baáy nhieâu …  Troû soá löôïng
  c- Vaäy, theá …  Troû hoaït ñoäng, tính chaát
  d- ñaâu, bao giôø …  Troû khoâng gian, thôøi gian
  => Đại từ để trỏ
  a- Đại từ : ai, gì ? hỏi về người, sự vật
  b- Đại từ : bao nhiêu, mấy ? hỏi về số lượng
  c- Đại từ : sao, thế nào ? hỏi hoạt động, tính chất
  D?i t? d? h?i  D?i t? cĩ 2 lo?i:
  +Đại từ để trỏ
  +Dại từ để hỏi.
  1) Đại từ để trỏ
  a- Trỏ người, sự vật ( g?i l d?i t? xung hơ)
  b- Trỏ số lượng
  c- Trỏ hoạt động, tính chất
  2) Đại từ dùng để hỏi:
  a- Hỏi về người, sự vật
  b- Hỏi về số lượng
  c- Hỏi hoạt động, tính chất, s? vi?c


  III/ Luyện tập:
  a- Xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng:

  b- Đại từ : mình (1) ? Ngôi thứ nhất
  mình (2) ? Ngôi thứ hai
  2) Đặt câu:
  - Mời bác vào nhà chơi.
  - D? chu vo g?i m?.
  - Dì oi! Ch? chu v?i
  3) Đặt câu:
  - Ai cũng phải đi học.
  -Cng thuong con bao nhiêu cng h?i h?n b?y nhiu
  - Thế nào em cũng du?i k?p b?n ?y

  5) D?i t? xung hơ trong ti?ng Anh,Php,Nga , TQ ít hon c?a ti?ng Vi?t? cĩ tính ch?t trung tính , khơng mang nghia bi?u c?m
  No_avatar

  hay đấy bạn ơiMỉm cười

   

  No_avatarf

  zaiii

   

   

   
  Gửi ý kiến