Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 8. Điện năng. Công suất điện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Văn Hùng
  Ngày gửi: 19h:19' 21-07-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 1359
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH DUONG
  TỔ : LÝ - TIN
  TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN ƠN
  Người thực hiện: Đinh Văn Hùng
  Câu 1: Định nghĩa và biểu thức tính suất điện động của nguồn điện?
  Suất điện động  của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lựa lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.
  Bài 9:
  ĐIỆN NĂNG
  CÔNG SUẤT ĐIỆN
  Trong cuộc sống, để đo điện năng tiêu thụ hằng ngày
  chúng thường dùng các công tơ điện, vậy điện năng
  tiêu thụ được tính ntn? Để trả lời câu hỏi đó chúng
  ta đi nghiên cứu bài 8
  I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
  1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
  ?
  CH1: Khi đặt vào hai đầu
  đoạn mạch một hiệu điện
  thế thì các điện tích trong
  mạch chuyển động ntn?
  Trả lời:
  Các điện tích chịu tác
  dụng của lực điện chuyển
  động có hướng tạo ra dòng
  điện chạy qua mạch
  CH2: Từ định nghĩa dòng
  điện không đổi suy biểu
  thức tính điện lương q?
  Trả lời: q = I.t
  CH3: Công của lực điện thực
  hiện được xác định ntn?
  A = qU = UIt
  CH4: Trả lời câu hỏi C1
  A - Công của dòng điện(J)
  U - Hiệu điện thế hai đầu
  đoạn mạch (V).
  I - Cường độ dòng điện (A).
  t - Thời gian có dòng điện đi qua (s).
  CH5: Trả lời câu hỏi C2 SGK
  Các tác dụng của dòng điện là: Nhiệt, cơ, từ, quang,
  hóa, sinh lý
  (8.1)
  ?
  ?
  I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
  1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
  CH6: Vậy lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ
  khi có dòng điện chạy qua được xác định ntn?
  Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng
  năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện làm dịch chuyển có hướng các điện tích trong
  đoạn mạch đó.
  CH7: Trả lời CH C3 SGK.
  Để đo điện năng tiêu thụ, nguời
  ta dùng đồng hồ đo đếm điện
  năng - công tơ điện.
  I/ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
  2. Công suất điện
  CH1: Công suất là gì?
  Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu
  thụ điện năng của đoạn mạch đó. Nó được đo bằng
  tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và
  cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
  ?
  CH2: Trả lời câu hỏi C4
  P - Công suất điện (W)
  U - Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (V)
  I – Cường độ dòng điện (A).
  ?
  ?
  II/ CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
  1. Định luật Jun – Lenxơ
  CH1: Nếu trong đoạn mạch chỉ có điện trở thì điện
  năng biến đổi thành dạng năng lượng nào?
  Trả lời: Biến đổi hoàn toàn thành nhiệt
  CH2: Từ (8.1) suy ra công thức tính nhiệt lượng tỏa ra
  Q = I2Rt (8.3)
  ?
  Q- nhiệt lượng tỏa ra (J)
  I - cường độ dòng điện(A)
  R – điện trở của đoạn mạch ()
  t – thời gian dòng điện chạy qua(s)
  CH4: Phát biểu nội dung định luật Jun – Lenxơ
  Nội dung: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ
  thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương
  cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy
  qua vật dẫn đó.
  ?
  CH3: Nêu ý nghĩa và đơn vị các đại lượng có mặt
  trong công thức
  II/ CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
  2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng
  điện chạy qua
  CH1: Công suất tỏa nhiệt được xác định ntn?
  CH2: Trả lời CH5 SGK
  ?
  III/ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN
  1. Công của nguồn điện
  CH1: Nhắc lại công thức tính suất điện động của
  nguồn điện?
  Ang = q = It (8.5)
  Ang – công thực hiện của nguồn điện (J)
  - Suất điện động của nguồn điện (V).
  I – Cường độ dòng điện (A).
  t – thời gian dòng điện chạy qua (s)
  CH2: Suy ra công thức xác định công của nguồn điện?
  CH3: Nêu ý nghĩa các đại lượng trong công thức?
  ?
  ?
  III/ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN
  2. Công suất của nguồn điện
  CH1: Công suất của nguồn điện được xác định ntn?
  CH2: Nêu ý nghĩa các đại lượng trong công thức?
  Png - cơng su?t c?a ngu?n di?n(W)
  Ang - cơng c?a ngu?n di?n (J).
  t - th?i gian th?c hi?n cơng (s)
  - su?t di?n d?ng c?a ngu?n di?n (V)
  I - cu?ng d? dịng di?n qua ngu?n (A)
  ?
  ?
  Câu 1: Nêu công và công suất của dòng điện ?
  Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun – Lenxơ
  Câu 3: Nêu công thức tính công và công suất của nguồn điện
  Qua dụng cụ và thiết bị nào sau đây, điện năng không
  chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng?
  Bàn là.
  Bình acquy.
  Nồi cơn điện.
  Bình nóng lạnh
  CỦNG CỐ - BÀI TẬP
  2.Có hai điện trở R1=20 và R2 = 30 mắc song
  song với nhau vào hiệu điện thế 60V, Điện năng tiêu
  thụ trên đoạn mạch trong 10 phút là:
  36 kJ.
  108000J.
  43200J.
  180kJ.
  CỦNG CỐ - BÀI TẬP
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ BUỔI HỘI GIẢNG. CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ MỘT NGÀY HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

  VỀ HỌC BÀI
  NHANH LÊN !
  DẠ ! Hu..hu..
   
  Gửi ý kiến