Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phúc Đông Hà
  Ngày gửi: 09h:26' 30-07-2010
  Dung lượng: 161.5 KB
  Số lượt tải: 241
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng sinh viên QTKD đến với môn học

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
  VÀ TÁC NGHIỆP
  (4 ĐVHT = 60 tiết)
  THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


  ThS. Hoµng Träng Hïng
  Khoa QTKD – ĐH Kinh Tế Huế
  Số ĐT: 054 – 538325 (VP), 0945285012
  Email: hthung78@yahoo.com
  hungqtkd@gmail.com
  URL: http://my.opera.com/hungqtkd
  Tài liệu tham khảo
  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Phùng Thị Hồng Hà, TS. Thái Thanh Hà, ThS. Hoàng Trọng Hùng (Tài liệu học tập chính thức)
  Quản trị sản xuất và dịch vụ - GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương
  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – ĐH KTQD
  Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Đặng Minh Trang
  Quản lý sản xuất – TS. Đặng Văn Nghiến
  Quản lý hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp - Nguyễn Đỗ & Nguyễn Hữu Thọ
  Production and operations management (hoặc Operations management)
  Yêu cầu môn học
  Sinh viên đã được trang bị các kiến thức về Lý thuyết thống kê, quản trị học,…
  Tham dự tích cực các buổi học trên lớp: dự lớp và thảo luận
  Biết sử dụng cơ bản phần mềm Excel
  Đánh giá kết quả học tập
  Điểm tham dự trên lớp (10%)
  Bµi kiÓm tra trªn líp (10%)
  Điểm bài tập nhóm – Thảo luận Bài tập tình huống và trình bày trên lớp (20%)
  Thi cuèi kú (60%): thi tự luận, không sử dụng tài liệu, được sử dụng bảng công thức có sẵn, trong ®ã:
  Lý thuyÕt (3 đ)
  Bµi tËp (7 đ)
  Chương 1 –
  Giới thiệu chung về
  Quản trị sản xuất và tác nghiệp
  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
  1.1. Khái niệm
  Sản xuất
  Quan niệm cũ: Sx là quá trình tạo ra các sản phẩm vật chất hữu hình
  Quan niệm mới: Sx là quá trình chuyển hoá các yếu tố đầu vào, biến chúng thành đầu ra dưới dạng sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ
  I. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
  1.1. Khái niệm
  Bảng 1. Tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ ở một số quốc gia
  (Nguồn: Niên giám thống kê, Văn phòng thống kê Kinh tế và xã hội thế giới 2003)
  Tỷ trọng việc làm ở Mỹ trong ngành
  sản xuất vật chất và dịch vụ
  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
  1.1. Khái niệm
  Hệ thống Sản xuất
  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
  1.1. Khái niệm
  Sự khác nhau giữa hoạt động sản xuất vật chất và dịch vụ
  Đặc tính của đầu vào và đầu ra;
  Mối quan hệ tiếp xúc với khách hàng
  Thời điểm tiêu dùng sản phẩm;
  Khả năng đo lường đánh giá năng suất và chất lượng của quá trình sản xuất và dịch vụ.

  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
  1.1. Khái niệm
  Quản trị sản xuất
  Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hoá thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất, đạt được các lợi ích lớn nhất.
  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp

  1.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất

  Tính linh hoạt
  Chất lượng
  Thời gian
  Chi phí
  Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp

  1.3. Vai trò và mối quan hệ của quản trị sản xuất tác nghiệp với các chức năng quản trị khác
  Sản xuất
  Tài chính
  Marketing
  2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các lý thuyết quản trị sản xuất
  Năm 1881, Federick W. Taylor - người khai sinh ra lý thuyết quản trị lao động khoa học: quan sát, đo lường, phân tích và cải tiến phương pháp làm việc, khuyến khích kinh tế
  Năm 1913, Henry Ford và Charles Sorenso - phương pháp dây chuyền trong hoạt động đóng gói và phân phối thịt theo đơn hàng
  Năm 1924, lý thuyết về kiểm tra chất lượng sản phẩm đã ra đời bởi Walter - Scheuhart
  Năm 1938 - bắt đầu ứng dụng Computer vào quản trị sản xuất và điều hành
  II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất

  2.2. Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất
  Toàn cầu hoá, khu vực hoá
  Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
  Xu hướng quốc tế: tăng tỷ trọng dịch vụ trong giá trị tổng sản phẩm.
  Những tiến bộ nhanh chóng về kinh tế, xã hội dẫn đến sự thay đổi nhanh của nhu cầu.
  Các quốc gia tăng cường kiểm soát và đưa ra những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.
  II. Lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất

  Thảo luận
  Giả sử các anh (chị) được phân công thiết lập một nhà máy sản xuất và được cung cấp 100 tỷ đồng. Những vấn đề gì anh (chị) cần quan tâm khi thiết lập và đưa nhà máy vào hoạt động?
  III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất

  Dự báo nhu cầu
  Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ
  Quyết định công suất
  Định vị doanh nghiệp
  Bố trí mặt bằng
  Quyết định sử dụng nguồn lực
  Lập lịch trình sản xuất
  Quyết định tồn kho
  Hoạch định nhu cầu vật tư
  III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất

   
  Gửi ý kiến