Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đại học sư phạm Hà nội
  Người gửi: Nguyễn Văn Tập (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:28' 04-12-2008
  Dung lượng: 127.0 KB
  Số lượt tải: 615
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Nội dung bài học
  Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
  Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
  Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
  Nguồn gốc của nhà nước
  Bản chất của nhà nước
  Các kiểu nhà nước
  Nguồn gốc của nhà nước
  Dựa vào kiến thức lịch sử, em hãy cho biết : nhà nước xuất hiện từ khi nào và do những nguyên nhân gì ?
  Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.
  Trở về
  b) Bản chất của nhà nước
  Xét về mặt bản chất, nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.
  Trở về
  c) Các kiểu nhà nước
  Nhà nước chủ nô
  Là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử, ra đời khi chế độ thị tộc, bộ lạc tan rã, tư hữu tài sản xuất hiện, sự phân hóa xã hội thành giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
  Cơ sở kinh tế của nhà nước chủ nô : chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và người nô lệ
  Em có nhận xét gì về bản chất của nhà nước chủ nô ?
  Xét về bản chất, nhà nước chủ nô là công cụ bạo lực của giai cấp chủ nô dùng để duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích chủ nô, đàn áp nô lệ và những người lao động khác.
  Nhà nước phong kiến
  Nhà nước ra đời khi chế độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ
  Cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến : chế độ sở hữu của giai cấp địa chủ đối với tư liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất, người nông dân không có hoặc có rất ít ruộng đất nên phải phụ thuộc vào địa chủ
  Xét về bản chất, nhà nước phong kiến là công cụ bạo lực của giai cấp địa chủ dùng để duy trì địa vị thống tị của mình, đàn áp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác.
  Nhà nước tư sản
  Nhà nước tư sản ra đời là kết quả của cuộc cách mạng tư sản
  Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản : chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư
  Nhà nước tư sản là công cụ thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản và các tầng lớp nhân dân lao động khác.
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Xét về bản chất, nhà nước XHCN là công cụ duy trì sự thống trị của đa số đối với thiểu số, thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của chủ nghĩa xã hội
  Trở về
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc CM của quần chúng ND lao động do giai cấp CN lãnh đạo thông qua chính đảng của nó là Đảng cộng sản
  Cơ sở kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa : chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
  2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Trở về
  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì ?
  Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì ?
  Hiểu như thế nào về nhà nước pháp quyền ?
  Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật và bản thân nhà nước cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
  Trở về
  Bản chất của NN pháp quyền
  XHCN Việt Nam
  Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân
  Nhà nước thể hiện tính nhân dân rộng rãi
  Tính dân tộc sâu sắc
  b. Bản chất của nhà nước pháp quyền
  xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được biểu hiện: toàn bộ hoạt động của nhà nước từ pháp luật, cơ chế chính sách đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước đều thể hiện quan điểm của giai cấp công nhân, và nhân dân lao động, của cả dân tộc
  Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước bao hàm cả tính nhân dân và dân tộc
  Trở về
  Tính dân tộc của nhà nước thể hiện
  Trong tổ chức và thực hiện, Nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tôc
  Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dấn tộc Việt Nam
  Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
  Chức năng của NN pháp quyền XHCN là hoạt động quyền lực của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, biểu hiện :
  Trở về
  Trấn áp sự phản kháng của giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch trong và ngoài nước để bảo vệ tổ quốc , bảo vệ những thành quả của cách mạng XHCN
  Tổ chức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế, văn hóa và con người xã hội chủ nghĩa
  c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Chức năng bạo lực, trấn áp và tổ chức xây dựng của nhà nước pháp quyền XHCN có quan hệ hữu cơ, thống nhất với nhau trong đó chức năng tổ chức xây dựng là quan trọng và quyết định.
  Hệ thống chính trị : là một chính thể bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp như các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng những mối quan hệ qua lại giữa chúng
  Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm :
  d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt nam
  Trong hệ thống chính trị đó, nhà nước đóng vai trò trụ cột, là trung tâm của HTCT, thực hiện quyền lực nhân dân
  Nhà nước CHXHCN
  Việt Nam
  Vai trò trực tiếp nhất trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối của ĐCSVN
  Là thiết chế tổ chức có hiệu quả việc xây dựng xã hội mới – XH XHCN
  Thể chế hóa và TC thực hiện quyền lực của ND
  Là công cụ hữu hiệu để ĐCS thực hiện sự lãnh đạo đối với toàn XH
  Là công cụ chủ yếu của ND trong sự nghiệp XD và BV Tổ quốc
  Công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh với mọi mưu đồ đi ngược lại lợi ích của nhân dân
  Trở về

   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác

  Nhấn ESC để đóng