Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Quang Duy
  Ngày gửi: 14h:56' 11-08-2010
  Dung lượng: 23.0 MB
  Số lượt tải: 949
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
  BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  BÀI GIẢNG HỘI ĐỒNG

  HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN
  BÀI GIẢNG: CHƯƠNG V - ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  NGƯỜI GIẢNG: HUỲNH QUANG DUY
  Vĩnh Long, 2010
  CHƯƠNG V - ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
  1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
  2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
  2.1 Mục tiêu và quan điểm cơ bản
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Mục tiêu phát triển kinh
  tế thị trường ở Việt Nam
  Giải Phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực để thực hiện công nghiệp, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội.
  Phát triển sản xuất gắn liền với cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp.
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Một là, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
  Mục tiêu
  phát triển
  kinh tế
  thị trường
  ở Việt Nam
  I
  Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần, trong đó
  thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo
  II
  Trong nền kinh tế
  thị trường định hướng
  XHCN, thực hiện
  nhiều hình thức phân
  phối thu nhập, trong
  đó phân phối theo
  lao động là chủ yếu
  III
  Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN
  IV
  Nền kinh
  tế thị trường
  định hướng
  XHCN cũng
  là nền kinh
  tế mở, hội nhập
  V
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Hai là, hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh.
  Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
  Các luật mới ban hành giúp hoàn thiện thể chế về sở hữu.
  Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện nhiều hình
  thức phân phối thu nhập, trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu
  Phân phối theo lao động là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN, là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu tư liệu sản xuất. Do vậy, đây là hình thức phân phối chủ yếu ở nước ta hiện nay.
  Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế.
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Ba là, hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.
  Thị trường công nghệ
  Thị trường lao động
  Thị trường vốn
  Thị trường chứng khoán
  Đa dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ.
  - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.
  - Hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công.
  - Hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  Bốn là, hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.
  Bảo đảm
  nền kinh tế
  họat động
  hiệu quả:
  Thực hiện công bằng xã hội,
  bảo đảm tăng trưởng bền
  vững và tiến bộ xã hội
  Học sinh miền núi
  Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
  - Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt.
  - Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức nhân đạo tự nguyện.
  Bảo vệ môi
  trường sinh thái
  2.2 Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Năm là, hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

  Cơ cấu kinh tế mở
  Tính tự chủ của các chủ thể kinh tế
  Dung lượng, chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng
  Ưu điểm của
  cơ chế thị trường
  Hợp tác và phát triển khoa học
  Tác động ngoại lai
  Khuyết tật
  của cơ chế
  thị trường
  Bất bình đẳng
  Hàng nhái - Hàng thật
  Buôn lậu
  &
  trốn thuế
  Công ty Đông Nam

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng