Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương III. §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Nhân
  Ngày gửi: 16h:16' 13-08-2010
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 1372
  Số lượt thích: 0 người
  lớp 10 a4
  môn toán
  Chào mừng các thầy cô giáo
  tới dự giờ
  Tiết 21

  §2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI.
  Nội dung chính của bài
  I, Ôn tập về phương trình bậc nhất và bậc hai.
  II, Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  §2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  I, ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
  1, Phương trình bậc nhất
  Cách giải và biện luận phương trình ax + b =0
  Khi phương trình ax+b=0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.
  Phương trình bậc nhất có dạng như thế nào? Nêu cách giải và biện luận ?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI

  Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m
  m(x – 4)=5x-2
  Giải
  m(x – 4) = 5x – 2
  mx - 4m - 5x + 2 = 0
  (m- 5)x - 4m + 2 = 0

  Phương trình có nghiệm duy nhất


  Phương trình vô nghiệm
  Hãy xác định hệ số a và b?

  Hãy đưa phương trình về dạng phương trình ax+b=0 ?
  2, Phương trình bậc hai
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Cách giải và biện luận phương trình bậc hai
  Phương trình bậc hai có dạng như thế nào? Nêu cách giải và biện luận?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Lập bảng cách giải và biện luận phương trình bậc hai với biệt thức thu gọn Δ’

  Gợi ý: Với Δ’ = b’2 - ac cũng xét các trường hợp của Δ’ như với Δ.
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  3. Định lí Vi - ét
  Nếu phương trình bậc hai ax2 + bx +c =0 (a≠ 0) có hai nghiệm x1, x2 thì :
  Ngược lại, nếu có hai số u và v có tổng u+v=S và u.v=P thì u và v là hai nghiệm của phương trình x2 – Sx + P = 0

  Nếu a và c trái dấu thì -4ac mang dấu gì ? Suy ra dấu của Δ ?
  Trả lời
  Vì a.c < 0 => -4ac > 0 => ∆ = b2 – 4ac > 0 nên phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm trái dấu.
  Nếu a và c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm trái dấu . Có đúng không? Vì sao?
  Hãy phát biểu định lí Vi-ét?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  II, Phương trình quy về phương trình bậc nhất , bậc hai
  1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
  Phương pháp giải
  * Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối.
  * Bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối đưa về phương trình hệ quả.
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Ví dụ 1:
  Bài làm
  Cách 1
  Dùng định nghĩa giá trị tuyệt đối, đặt điều kiện cho x để khử dấu giá trị tuyệt đối?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Ví dụ 1
  Bài làm
  Cách 2:
  Bình phương hai vế của pt (3) ta đưa tới phương trình hệ quả
  Hãy thử lại 2 nghiệm vào phương trình (3) để kiểm tra nghiệm thoả mãn?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  2.Phương trinh chứa ẩn dưới dấu căn
  Phương pháp giải
  Bình phương hai vế để đưa về phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn.
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Ví dụ 2 :
  Bình phương hai vế ta được phương trình hệ quả
  Lời giải
  Hãy tìm điều kiện của phương trình?
  Hãy bình phương hai vế phương trình (4) để được phương trình hệ quả?
  Hãy thử lại 2 nghiệm vào phương trình (4) để kiểm tra nghiệm thoả mãn?
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Củng cố:
  Cách giải và biện luận phương trình ax +b = 0
  2. Cách giải và biện luận phương trình ax2 + bx + c =0 (a≠0)
  3. Định lí Vi -ét
  4. Hai phương pháp giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
  5. Cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn
  Về nhà
  Học lí thuyết
  2. Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 8 sgk tr 62;63
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI
  Ví dụ. Giải phương trình
  Lời giải
   
  Gửi ý kiến