Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Phúc Long
  Ngày gửi: 15h:02' 20-08-2010
  Dung lượng: 864.0 KB
  Số lượt tải: 647
  Số lượt thích: 0 người
  VIỆT NAM
  CON RỒNG KINH TẾ
  ĐÔNG NAM Á
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  i
  Đ
  a
  L
  i
  i
  Đ
  a
  L
  i
  Đia Li
  9
  Học kiến thức địa lý
  Học tư duy địa lý
  Học văn hoá địa lý.
  Xin trân trọng giới thiệu
  Học kiến thức địa lý
  Học tư duy địa lý
  Học văn hoá địa lý.
  Chúc các em
  chăm, ngoan, học giỏi.
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  Nêu thuận lợi và khó khăn
  của cơ cấu dân số theo độ
  tuổi? Biện pháp khắc phục?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  Cho biết mốc của trước và sau thời kỳ đổi mới?
  Đó là năm 1986
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế nước ta trải qua nhiều giai đoạn
  T? 1945 v? tru?c
  T? 1946 d?n 1954
  T? 1954 d?n 1975
  T? 1975 d?n 1986
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  + Từ 1945 -1975: đất nước bị chia
  cắt nền kinh tế ở mỗi miền có đặc
  điểm phát triển khác nhau (bị tổn thất
  do chiến tranh)

  + Từ 1975 - 1986: cả nước đi lên
  CNXH, xong nền kinh tế rơi vào tình
  trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát
  cao, sản xuất bị đình trệ kém phát
  triển.

  Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế
  nước ta trải qua nhiều giai đoạn
  phát triển:

  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  Đọc thuật ngữ trang 153/SGK: chuyển dịch…
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  QS H6.1 Thảo luận lớp phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp tăng hay giảm? Chứng tỏ điều gì?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng công nghiệp
  xây dựng tăng hay giảm? Chứng tỏ điều gì?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  Các mốc thời gian 1991,1995,1997 tỉ trọng dịch vụ tăng nhanh thời gian nào, giảm thời gian nào? Tại sao?
  Đầu thập kỷ 90 – 1997, ảnh hưởng lạm phát, khủng hoảng tài chính ở Thái Lan, Phi lip Pin tăng trưởng âm.
  QS H 6.2 - Đọc thuật ngữ T153: Có những vùng
  kinh tế nào?
  Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Đồng bằng sông Hồng
  Bắc trung
  Bộ
  Duyên hải
  Nam trung Bộ
  Tây Nguyên
  Đông Nam Bộ
  Đồng bằng
  SCL

  Ở mỗi vùng
  Có vùng kinh tế
  trọng điểm nào?
  Vùng kinh tế trọng điểm là các vùng được nhà nước phê duyệt quy hoạch tổng hợp nhằm tạo ra các động lực mới cho toàn bộ nền kinh tế. Có 3 vùng:
  Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
  Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
  Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ
  Các em làm bài tập 2 trang 23- Bảng 6.1
  Nhận xét về thành phàn kinh tế?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  + Chuyển dịch cơ cấu ngành:
  - Khu vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp
  Giảm tỉ trọng
  - Khu vực công nghiệp xây dựng
  và dịch vụ tăng
  + Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
  gồm 7 vùng kinh tế phát triển năng
  động, 3 vùng kinh tế trọng điểm
  + Chuyển dịch cơ cáu thành phần
  kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là
  khu vực nhà nước sang nền kinh
  tế nhiều thành phần.
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  THẢO LUẬN NHÓM
  Nhóm 1,2
  Nhóm 3,4
  Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu gì?
  Bên cạnh những thành tựu là những khó khăn gì?
  Soạn:
  Giảng:
  ĐỊA LÝ KINH TẾ
  TUẦN 3 - TIẾT 6
  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIẸT NAM

  1. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới:
  2. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:
  b. Những thành tựu và thách thức:
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế::
  a. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
  b. Những thành tựu và thách thức:

  + Thành tựu:
  - Tăng trưởng tương đối vững chắc
  - Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công
  nghiệp hoá
  - Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực
  và toàn cầu.
  + Thách thức:
  - Sự phân hoá giầu nghèo
  - Tài nguyên bị khai phá quá mức
  - Môi trường bị ô nhiễm
  - Vấn đề việc làm, phát triển y tế, văn
  hoá, giáo dục chư đáp ứng yêu cầu XH.
  - Sự biến động của thị trường
  Củng cố- đánh giá
  Nét đặc trưng của quá trình đổi mới là gì?
  Chuyển dịch cơ cấu thể hiện như thế nào?
  Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
  là sự chuyển dịch với sự thay đổi:
  - Học bài theo câu hỏi 1,2,3
  SGK.
  H­íng dÉn häc bµi ë nhµ
  - Lm bi t?p trang 9 v? bi t?p

  SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
  1. Nền kinh tế nước ta trước
  thời kỳ đổi mới:
  Trước thời kỳ đổi mới nền kinh tế
  nước ta trải qua nhiều giai đoạn
  phát triển:
  + Từ 1945 -1975: đất nước bị chia
  cắt nền kinh tế ở mỗi miền có đặc
  điểm phát triển khác nhau (bị tổn thất
  do chiến tranh)
  + Từ 1975 - 1986:cả nước đi lên
  CNXH, xong nền kinh tế rơi vào tình
  trạng khủng hoảng kéo dài, lạm phát
  cao, sản xuất bị đình trệ kém phát
  triển.
  2.Nền kinh tế nước ta trong
  thời kỳ đổi mới:
  a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Là nét
  đặc trưng nhất:
  + Chuyển dịch cơ cấu ngành:
  - Khu vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp
  Giảm tỉ trọng  - Khu vực công nghiệp xây dựng
  và dịch vụ tăng
  + Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
  gồm 7 vùng kinh tế phát triển năng
  động, 3 vùng kinh tế trọng điểm
  + Chuyển dịch cơ cáu thành phần
  kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là
  khu vực nhà nước sang nền kinh
  tế nhiều thành phần.
  b.Những thành tựu và thách thức:
  + Thành tựu:
  - Tăng trưởng tương đối vững chắc
  - Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công
  nghiệp hoá
  - Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực
  và toàn cầu.
  + Thách thức:
  - Sự phân hoá giầu nghèo
  - Tài nguyên bị khai phá quá mức
  - Môi trường bị ô nhiễm
  - Vấn đề việc làm, phát triển y tế, văn
  hoá, giáo dục chư đáp ứng yêu cầu XH.
  - Sự biến động của thị trường
  Bài học đến đây kết thúc
  Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
  CHÀO TẠM BIỆT
  GOODBYE
  SEE YOU AGAM
   
  Gửi ý kiến